יום ראשון, 20 ביוני 2021

על ריח הקטורת

ספר במדבר על הקטורת בספר במדבר עם ישראל מתלונן למרות שראו את הניסים הגדולים והישועות שמביא להם הקב"ה. אבל ראו גם את התוצאות של החטא. וזה קשה לקבל. התוצאה של התלונות על משה רבנו היא מגיפה, פתיחת פה האדמה, אויב. כתגובה נלחמים נגד האויב (עמלקי), נשמרים משכנות לא טובה שמא יבלעו יחד אתם אל השאול. למגפה הפתרון המידי הוא הגשת ריח הקטורת. 
מה הקשר? מעניין! את חשיבות הריח הטוב, טרם קלטנו בתרבותנו. למרות שחז"ל תמיד השתמשו ב"מוגמר" בסוף הסעודה. לא עוד אכילה של סוג כלשהו, אלא ריח טוב. בריח השתמשו משנים קדמוניות כדי לפייס את האל בעבודה זרה. ובמקדש היה בקודש מזבח הקטורת. הכהן הגדול היה נכנס פעם בשנה אל קודש הקודשים עם ריח הקטורת. 
העישון אצל האנשים אולי קשור לצורך הזה לריח. יש שני דברים הקשורים לקטורת. 1
) הצורך לקטורת. הריח הנוטף מכל דבר קשור לאיכות הרוח בו. לכן בעלי החיים מריחים את הסביבה ואת החיות מסביבן. זה מעביר מידע על הרוח שבהם. יש ריח מסריח שמרחיק אותנו, ויש ריח מסריח שמקרב אותנו....(כתוב במשנה "מי רגליים טובים הם")... מסתבר שאפילו ריח הסרחון ענין תרבותי הוא, כי יש כאלה שמתייחסים אחרת לאותו סוג ריח. למשל זיעה. בכל תולדות האדם היה עישון בשיטות כל שהן. האם יש צורך לעישון? כאשר הבישול ארוך מדי נודף ריח. למה האנשים מכנים אותו ריח טוב? בגלל שזה מעורר את תאוות האוכל או בגלל שעצם הריח טוב להם? הריח בוודאי קשור לרוח שנושמים. רוח עם ריח טוב מעמיק את הנשימה ומטיב לריאות. העשן עצמו מזיק לריאות. לכן עישון מעל מים רותחים מועיל לריאות. השאלה אם השתמשו בשרפת הצמחים מלכתחילה או כי זאת הייתה הדרך המוכרת. 
בתורה הקדושה יש דברים לנצח ויש דברים חולפים. מסתבר שהריח מאוד חיובי ונחוץ לאדם. שריפת הקטורת הכרחית גם כמקבילה את הקרבנות. רק לא כדי לנשום אותה מקרוב ובאופן קבוע. 2
) הרכב הצמחים שמעלים עשן מאוד מעניין הרכב הצמחים. ביניהם יש אפילו אבנים: כמו מור , בורית ומלח וחמר חיוור עתיק, ויש חלבונה שמסריחה, ויש קליפות של גזעים כמו קינמון וצפורן.... זה בהרכב הקטורת, אבל כמובן אפשר לקחת כל אחד מהסוגים הללו להריח כשנשרפים לעצמם! 
ואיך הצירוף הזה של 11 הסוגים מביא קדושה? 
תחושתי שלי שזה כולל מכל הבריה של הדומם והצומח כדי לעלות לקדושה. אמרו חז"ל שהריח הוא חוש המשיח. כי הריח הוא חוש רוחני וכנראה הוא חוש הנפש. לכן גם הפרחים שמריחים על פי רב שייך לנפש. לכן ד"ר בך חשף את הפרחים והצמחים המשפיעים לנפש, ז"א מידות האדם. אבל בקטורת יש את הריח מן העשן. ואילו בפרחי בך יש כוחות אנרגטיות בלבד שנפלטות מן הצמח או פרח. מה מעמדו של העשן? מה מידת ההכרח שבו?  אפשר בהשפעת אדים רותחים לקבל את הריח הנודף שחוסך את השפעת העשן. בעולם העכשווי מעלים ריח ע"י דילול באלכוהול ומכינים בשמים. האם זה יכול להחליף את העשן ? המים הרותחים והגחלים הבוערים עושים את אותה העבודה: מפרקים את הצמח ומשחררים את הריח מן הגשמי, החומר היבש. האדים מתרוממים שמימה אז למה עשן? היתרון של העשן הוא הפסולת. האפר שנוחת על הארץ לעומת העשן עם הריח שעולה השמימה. כל עוד אין אפר גמור אין חילוף חומרים סופי המשחרר את הריח בעשן. הריח האחרון הזה הוא הוא הרוח של החומר ,של הצמח שהיה ועתה כל כולו הופך להיות אפר וריח. כנראה שה11 סממנים של הקטורת במקדש יכלו להעניק לעם ישראל תחושה של שלמות ושלווה. כשהקריבו את הקטורת הגיעו לשלום עם הבריאה מאחר והריח לא מעורב בחטא ,עשן הקטורת היה נכנס לקודש קודשים. 
 ארנה קובוס

יום ראשון, 21 בפברואר 2021

המשך על הנגיף

בקשר לנגיף (במשך) אין ספק שהטירוף הנוכחי בקשר לנגיף הוא תוצאה של הטירוף הקודם הקשור לערכי יסוד בחברה הישראלית. ז.א משבר עמוק בקשר לזהות האדם וזהות הישראלי בפרט. המשבר הזה הוא עולמי ואינו מקרי אצלנו דווקא, אלא שאצלנו הוא משמעותי הרבה יותר. כיוון שלישראל יש תורה המציבה ערכים בסיסיים בחברה. טישטוש ערכים אלו פוגע קודם כל בחברה וראשית כל בקשר שלנו אלוקה. אני מדברת על החד מיניות, על פריצת הצניעות, על שבירת המשפחה, על איבוד לחלוטין משמעות זכר ונקבה! מיותר לומר שכל העולם מבראשית בנוי על המתח בזוגיות בין זכר לנקבה ומה שנוצר ביניהם. הפריצה אל חדר החדרים של הזוג מבטלת את הטבעיות והייחודיות הפרטית של כל זוג וזוג כאשר הם. הפריצה הזו זועקת אין איסור הכל מותר, הכל הפקר! החברה הישראלית ככלל נפגעת והצעירים מתבלבלים בקשר לדרכם! הזעקה: "מותר הכל" היא חמורה מן היצריות כיוון שהיא התרסה שכלית אלוקה לשם הפקרות. התערבות הקורונה תוך כדי כך, מהווה רמז למצב החולני ולהבראתו. הנגיף פגע בציבור באלה בחולשה רגעית ולאלה במיתה. נגיפים ומגפות באות לעולם בגלל פגיעה בערכים בסיסיים בישראל כמו: דיבה על ארץ ישראל, דיבה על המנהיגות וגלוי עריות. בתקופה שלנו פוגעים בשלושתם. מוסד המשפחה במשבר עמוק, רכילות ולשון הרע בין אנשי ציבור, מזלזלים בקרקעות ונותנים לאויבים להשתלט עליהם ללא ערעור. אני קוראת לציבור שהכפת לו למרד בשלושת התחומים הללו כדי להציל אותנו. 1) ללמד בחינוך הממלכתי והפרטי בכל המגזרים את משמעות הזוגיות בבריאה ובאדם. מזה ניגזרת צניעות פרטית וכבוד לפנימיות הפרטית. 2) לקום ולכבוש את קרקעות הארץ בכל מקום ומקום באופן פרטי וציבורי בכל דרך אפשרית במסירות נפש. אין ממה לפחד. אתה מקיים מצווה והוא שומר עלך. 3) לכבד את נבחרי הציבור. אפשר להחליפם אבל אסור לדבר לשון הרע. בכל מקום שמתעורר רע זה קורה בגלל העדר הטוב. אם מעוררים את הטוב הרע נעלם ונמס מעצמו. לא צריך להתנגד אליו. בהרבה אהבה, בהצלחה ארנה

יום ראשון, 10 בינואר 2021

פירות ארץ הקודש

  

ארץ הקודש מבורכת בשבע מינים

 

"ארץ חיטה ושעורה, גפן  תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש"

ברכה זו מתרחשת כסימן של גאולה רק כאשר הארץ בשליטה ישראלית.... אחרת הארץ  מקוללת.....

הארץ שייכת לה' יתברך "לי הארץ" . משם נובעת הקדושה

 יש ארץ קדושה  מיושבת בישראלים ...ויש פירות קדושים.... ארץ קדושה הוא התנאי  ההכרחי ואז "היא נותנת את פירותיה..."

 

למה הפירות הללו ולא אחרות? והאם הן צריכות להיות יחד? מה הסוד של כל אחד? מבחינה גשמית ורוחנית?

 כל הנאכל  מורכב מ4 מרכיבים חשובים ביותר.: מים, חלבונים, שומנים, מחצבים.

מים מאפשרים תנועה של חיים בתא החי. רבוי המים מפרה את התא.

חלבונים הוא עיקר המזון הנצרך לתא לשם גדילה ופיתוח.

שומנים חיוניים לתפקוד כל המערכות. שומנים בלתי רווים בלבד. רק אלה השומנים הנספגים במערכות.

מחצבים. כמות קטנה של מחצבים חיונית לבריאות המערכות. יש מחצבים בצריכה גבוהה כמו 

סידן, ויש מחצבים בצריכה מאוד נמוכה כמו בורון, זהב

הצד האנרגטי רוחני של כל בריה שונה בהתאם למבנה הגשמי והתפקיד שלה ביחס לאדם.

נתחיל מן החיטה:

אומרים חכמנו שהתינוק מהרגע שאוכל חיטה לומד להכיר בין טוב לרע. יוצא שהיא מחזקת את השכל בהיותה עשירה בחלבון. חיטה היא התבואה הבסיסית שהיא קובעת אכילת סעודה. חכמנו התייחסו ללחם מחיטה כמסכם כל סעודה. לכן קבעו סעודה רק על בסיס הלחם מחיטה בעיקר, אבל מבחינת ההלכה הלחם יכול להיות גם מאחד מחמשת דגני הארץ: חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון, שיבולת שועל.  .

שעורה היא תבואה כמו החיטה אבל פחות עשירה בחלבון. לכן האנשים מעדיפים את החיטה , אבל לחם משעורה הוא נפוץ מאוד.

תאנה ורימון אלה שתי פירות  מלאות זרע. הרימון מלא זרעי מיץ והתאנה זרעים לבנים שנאכלים. שתי פירות הללו עטירים  בויטמין  c ובמחצבים. מסתבר שזה מזון בריא ומזין לאדם בכלל. חכמים המשילו את הרימון לתלמידי חכמים ספוגי מצוות ותורה. תאנה הפכה להיות הסמל של ההתיישבות הנינוחה בנחלה .... "איש תחת תאנתו", סמל השלום והבטחון

. עץ הזית הוא העץ המסמל עוצמה אדירה. הוא בעל יכולת גבוהה מאוד בחילוף חומרים ומצליח להפוך את זבל האדמה והאור לזית מלא שמן בלתי רווי

מאוד מזין לאדם, במידה כמעט שלא ניתנת להחליפו. השמן זית נמצא במקדש במנורה ובמשחת הכלים והמשיח מלך וכהן. עץ הזית חי מאות שנים. אחת התארים של האשה הפוריה הוא: "בניה כשתילי זיתים סביב לשולחן".

דבש- הוא דבש תמרים. עץ התמר- הדקל הוא ההפך מעץ הזית. כולו ריק וחלול ונותן פרי מתוק כולו דבש. הדקל- תמר הוא עץ המדבר מצד אחת ומצד שני כל כולו לשימושו של האדם. מן הפרי המתוק כדבש ועד לענפים וידות התמרים לאריגה ועוד..........."צדיק כתמר יפרח" , פרוש שכל כולו נתינה ואין לעצמו דבר. פלא גמור! עץ כזה ענק איך מתקיים בלי גזע חזק?... אז התמר הוא היפוכו של הזית.

גפן: הוא נמצא בעולם התחתון כמו בסדום ואף בעולם ההילכתי, בקידוש על היין בשבת ובחג, מברכים . הגפן ספוג מים עם סוכר עדין מאוד  .  נוהגים לקדש את השבת ולהבדיל את החול. יין ענבים מאוד נהוג ליהנות ממנו בני ישראל. יין ומיץ ענבים הם הרגישים ביותר מבחינה אנרגטית.  לכן מקדשים בהם דווקא. כל הכוונות של המברך/ מקדש מועברות דרכו.  בהילכות כלאים  אסור להיות קרוב לגזע אף לא מתחת לצלו.  הגפן  נמצא באמצע של שבעה המינים , כאשר בצד אחת זה התבואה עם הזית שלושה יסודות מאוד מזינים. בצד השני אלה הפירות המזינים עם התמר הקיצוני שכולו מיועד לקונו.

ראינו שני מינים  של תבואה הכרחית לאדם: חיטה ושעורה

 שנים מזינים כמו רימון ותאנה

שנים קצוניים: זית  ותמר

באמצע עומד הגפן.

כולם ביחד יוצרים............מנורה בעלת שבעה קנים.  היחד יוצר איזון של גוף ונפש בארץ 

ובאומה ובישראלי המצוי.

     . אם בארצות השונות יש משבעה המינים הללו, חסר האיזון, נוחחות כולם באותה ארץ.

קדושת הפירות עומדת בפני עצמה, יש להוסיף לה קדושת הארץ אשר נובעת 

 מנוחחות השכינה .המשמעות של קדושה היא אנרגטית רוחנית. עצמה כזו אנרגטית רוחנית יש  

בפירותיה בזכות ישיבת בני ישראל במקום.         רק בארצנו   

ארנה קובוס


  

 

יום ראשון, 20 בדצמבר 2020

שואה - שם קץ לחושך

  

 

ב"ה

ארנה קובוס

מרפאה טבעית- אנרגטית-אבחון דרך מפות הגוף

חקלאות מדברית, אירוח והדרכה, תיירות

0528699300, 029409038, jewishjericho.org.il/blog

 

השואה

שם קץ לחושך

 

אירופה בסוף מאה 19 מגיעה לשיא התפתחות תעשייתית ושפע, תרבות ואומנות. שני מרכזים גדולים במזרח ומערב – רוסיה וצרפת. בשתי המדינות היהודים מובילים באומנות וספרות תיאטרון ומהפכה מדינית. ברוסיה הקומוניזם ,בצרפת נפוליאון שניהם מפילים את המלוכה, מקדמים את מעמד העובד, משחררים את המעוטים כמו היהודים להיותם שווים בחברה.  נוצר לאומים, לאומנות.

על עלבון אישי כמעט – רציחת נסיך באוסטריה, פורצת מלחמת עולם הראשונה, שבה נהרסות הממלכות הקיימות  וקמים משטרים אחרים במקום.

התנועה מדינית, חברתית ערה ביותר, גרמניה ממשיכה לרצות לשלוט, רוסיה שולטת עם המשטר הקומוניסטי, ארצות הבלקן משתחררות מן הכובש הטורקי כיבוש של 400 שנה). המשטר הסובייטי כובש את מזרח אירופה כולל יוגוסלביה.  יהודי מונסטיר בדרום יוגוסלביה, בורחים על נפשם, משאירים רכוש ונכסים. סבי משני הצדדים בורחים לשאלוניקי הקרובה היהודית שממאלה  כבר עבדו שם.

תחילת מאה 20 מוצאת את שאלוניקי ביוון עם 100 אלף יהודים, ליהודים טוב, שפע, עצמה כלכלית, מדינית, שפה עצמאית- לדינו.

אבל היוונים מתעוררים רוצים את העיר יוונית, מחליפים את האוכלוסיה ע"י הסכם עם הטורקים של החלפת היוונים בטורקיה לטורקים ביוון. 3 מיליון עברו את הגבול משני הצדדים, ושאלוניקי איבדה את הצביון היהודי שלה.

זו תקופה קשה, הרת מהפכות שעולם ישן מת ומתעורר עולם חדש. מהפכות צצות באויר, ציונות מתעוררת, יהודים מתחילים להגיע לארץ, תקוות חדשות הכרזת  בלפור קוראת ליהודים ארצה, המנדט הבריטי בא לעזור ליהודים אך אלה עדיין כבולים בשרשראות החושך של הרכוש והשפע הגשמי.

ליל הבדולח בגרמניה, מציקים ליהודים, גטאות, חוקים אנטישמיים, ב1924 ביוון הורגים את השבת,  לפני שהורגים את היהודים. יהודים מתחילים לברוח. כמחצית נשארה בשאלוניקי , רובם ברחו לאר"הב אך הגיעו גם לארץ.  השואה מתחילה , גרמניה כובשת ארצות שכנות, מתחילה מפולניה ומחפשת פתרון ליהודים.  אין חדשות, אין פרסום לא יודעים מה קורה וכאשר מתחילות להגיע שמועות לא מאמינים, כי טרם היה דבר דומה.

קודם מתחיל הרעב והגטו ומחנות ריכוז לעבודה. אנשים מתים ברחוב. אמי ז"ל אופה לחם בתנורים דאז, על עצים ופחם וזורקת פיתות מן החלון. נשים מתאגדות לעזור לילדים רעבים. היא משתתפת. היא עוזרת לילד אוטוסטי ונותנת לו יותר פירות יבשים.

צעירים בורחים להרים עם האנדרטס להילחם.  העמידו את כל הגברים בככר העיר לתרגילי התעמלות.  בקצב! שם קיבל  אבי, סטירת לחי ואז החליט שלא יוכל לשאת אותם. הכריחו אותם לזחול על ארבע סביב לשכונה כדי להשפילם.... אבי ז"ל רצה להצטרף  לאנדרטס, כאשר האב של חבר הופיע בהתכנסות שלהם ואמר לבנו: עכשיו שאנו צריכים אותך, תעזוב אותנו? אבי החליט שצריך להציל את כל המשפחה ולא רק את עצמו.  

אז הקב"ה עזר לו ובהיותו בחנות נפגש עם קונה כפרי שבא לקניות בעיר. אמר לו ב1 ניפגש אצלי בבית. "תיקח אותנו לכפר" אמר, תשאיר את הסחורה אצל חבר ומיד.  על עגלת סוס אחד, דרך השדות הגיעו לכפר. משם לרכבת עם תעודות מזויפות. ברבוע סוכר שיחד את הנהג. בתחנה בפלטמונה עלו הנאצים. בא הנהג ואמר לו וגילו את זיוף המסמכים.  הוא נזכר על משפחה שנרצחה לדוגמה שבוע לפני כן שם. הוא פגש את בן דודו, נתן לו 3000 דרכמות לקנות כרטיס ולברוח להרים. רק אמר לו, זה סוד , לא לספר. אך הוא סיפר וניתלה בככר. הנהג חזר ואמר  "ניצולתם" .

האחים של אמי ז"ל כבר עזבו את שאלוניקי. שנים מן האחים נלקחו ע"י הנאצים למחנות עבודה.   שילמו זהב אך לא הצליחו  להציל את מרסל ואת לאלברט . אחיה נתנו לה שני שוטרים ללוותה לאתונה ברכבת. ביודעה בולגרית , שמעה אותם מדברים בבולגרית ומזימים להרוג אותה כדי לקחת לה את התיק. אין חוק, אין ערכים.........

ענתה להם "קחו את התיק רק תשאירו לי 5 דרכמות שאגיע לאחי......" הם כל כך התביישו שהתנצלו וביקשו שלא יוודע  וליוו אותה....

עם משפחת אחיה,  הסתתרו במערה בדרום יוון. אחרכך  במנזר. היא תמיד עבדה ושירתה למרות ששילמו הון. בחג ביקשו ממנה לנקות את הכנסיה. היא ניסתה להתחמק אך לא עזר לה. שם בהיותה מנקה את הפמוטים, התפללה ואמרה" סלח לי אלוקים רק אותך רוצה לעבוד אך אני אנוסה....." תפילתה נענתה וקם דור  מפואר בארץ של נכדים ונינים לומדי תורה ומקיימי מצוות.

יום אחד במוצ"ש התקשר אלי, וקול פנימי שלי אמר לי "אגלופולוס"- פירוש ביוונית בן המלאך, וזה שמו של מישהציל את אבי. אכן נכדו התקשר ונפגשנו. בדמעות שמעתי את ספור ההצלה של סבו שזהה לספור שידעתי.

שם קץ לחושך ,עם ישראל שב ארצה בהלל והודיה. 

יום ראשון, 6 בדצמבר 2020

מלחמת אור קודש

 ב"ה

מלחמת אור קודש

קרבות המכבים אינם משל. קרבות המכבים מתרחשים 7 שנים ביהודה והשומרון ומסתיימים בבית חגלה.

למה במסורת ישראל הארוכה והכואבת בגלות מחקו את המאבק הגשמי של המכבים?

למה בציונות החילונית המתחדשת המכבים הפכו לדוגמה?

בברכת  המזון ובתפילה מזכירים את גבורתם  בברכה, כי המכבים החזירו את תפארת ישראל וחידשו את המקדש ותפקודו

בחשמונאים מוצאים את שלוב היקר של יעקב אבינו- גבורה עם רוחניות, עולם גשמי עם עולם רוחני באיתנו  לכן החשמונאים מהווים גם התעוררות הרוח היהודית לעומת רוח היוונית. הרוח היוונית מפארת את החיצוניות אשר במרכזה הוא הגוף. גוף האדם, נזר הבריאה ביופיו. אמנות שכלתנית , קרה מתוכננת ומתוחכמת. לעומתה עומדת תרבות ישראל אשר משלבת את האמת ואת אחדות האחת בבריאה כולה . תרבות ישראל היא בגדר מהפכה עולמית.

זה מתרחש בתקופת בית שני. ההשפעות הזרות נפוצות ביותר, במקביל בהנהגות קדושות של צבור השומר על אחדותו. קוטביות בעם, החל מן החכמים , האיסיים, הצדוקים ועד לפשוטים ברחוב. העבודה הזרה מתפשטת. איזה פלא ,! מתפוצץ. אצל משפחה קדושה. ללא הגיון  ותקוה להצלחה. רק באמונה עצומה שחייבים לחזור לדרך האחת. ואז ניסים מתרחשים וצבור גדול של מאמינים מצטרף ומנצחים בקרבות וחונכים את המקדש ומחזירים את העבודה, והתקווה והאמונה חוזרות, תוך המשך הקרבות ונפילת הגבורים בקדוש השם.

מתתיהו  בן יהויריב, האב, ובניו הקדושים: יוחנן גדי, שמעון תסי, יהודה מכבי, אלעזר אוורן, יונתן אפיפוס. הקרבות מתרחשות באזור מודיעין, הרי גופנה בשומרון, בית חורון ואמאוס, בית צור ביהודה, בית זכריה צפונית לחברון, ושוב בבית חורון  נלחמים מול ניקנור, ובקרב באלישה נופל יהודה. ומשתחררת חתיכת מדינה קטנה  ביהודה מעבר הירדן ועד עקרון ומודיעין, מעקרבה  ועד תקוע. פתאום יש עצמאות לישראל עם מקדש וזה נמשך 200 שנה.

זה מעשה של משפחה קדושה אחת שלא ויתרו בקידוש ה והקדוש ברוך נהתר לבקשתם אשר במלחמה ,ונתן להם ניצחון ותפארת. אנו מדברים על תקופה בשיא ההידרדרות המוסרית. ההצלחה שלהם מחזיקה מעמד מבחינה רוחנית רק כל עוד בני המשפחה שולטים. תכף אחריהם ההשפעות החיצוניות גוברות. ובכל זאת משפחה קדושה זו העניקה לישראל מה שזכריה ונחמיה חולמים 200 שנה לפני .

נחזור אל השאלות: בגלות לא יכולים לדבר על מרד, ולא על עצמאות, מה שנשאר אלה האורות של המנורה. לכן חוגגים את האורות, קצת מתקרב לחגים של הגוים בתקופה הזו ואז הכל מסתדר.

לעומתם בהתעוררות הלאומיות היהודית, הציונות, לא על בסיס תורני  השתמשו בסמל המכבים כדי לבטא גבורה ומרד ותקווה לשיבה לציון

יהי רצון שאנחנו בית שלישי  נצליח לשחרר את הקרקע הקדושה, לבניית הר הבית ולעצמאות מדינית ללא התחשבות בגוים.

 

בברכה ארנה מבית חגלה

יום חמישי, 3 בדצמבר 2020

ספור הקורונה לצבור

 ב"ה

ספור קורונה לצבור

 

המילה הפכה לסיסמה של השלטונות לכפות על האזרחים, סגר ומגבלויות הגורמות לחוסר פרנסה, השכלה, תנועה וכו

לססמה אות היכר. מסכה בפה. כדי להכריח את האזרחים לקלבל את המגבלויות העיזו לקנוס אותם במחירים גבוהים בצד אחת ולהפחיד אותם בצד שני מבחינה בריאותית. ביימו ןהכריזו על חולים קשה פרסמו ספורים שהקשר ביניהם לנגיף מקרי לחלוטין. כתוצאה המעמד הבינוני בצבור, נפגע מאוד  וקשה. אנשים נכנסו לדכאון, למריבות, לגירושין, וקטטות.....למה, בגלל השלטונות שהחליטו........

במקביל יש צבור בארץ שהתעשר מאוד מן הכפיה הזו. כי הרויחו המון קונים, אפילו במחירים גבוהים יותר, כי אין תחרות  כולם באים לרשתות הגדולות.

התכסיס הזה עזר לשלטון להתחבא מאחוריו ולא לטפל בבעיות מציקות בארץ כמו: המסתננים שכובשים את ת"א, הערבים שגונבים את הארץ, במקום לפתור בעיות בחינוך הגדילם, ובזמן הזה עוסקים ביחסי חוץ כדי להגדיל את הכנסות המדינה כאשר הצבור כורס...........

כל זה גיבו ב"חוק" כדי שהאזרחים הטובים במדינת ישראל יעשו את רצון השליטים. הפרסום הבינלאומי נתן הזדמנות גם למדינות אחרות לנצל סיסמה זו לכפיה או להתעלם ממנה כל מדינה בלתי מקובלת בסיסמאות. מדינות העולם השלישי נכנסו מאוחר למשחק.

זו הפעם הראשונה שיש מלחמת עולם במרמה של נגיף. הורגים אנשים, פוגעים בכלכלה הפרטית, באוכלוסייה החלשה, אלה הזקנים, הילדים, המעמד הבינוני שנשאר ללא פרנסה.

מבחינה בריאותית אין שום קשר בין הנגיף להדבקות ומסכות. למרות שגיבו את ההמלצה-כפיה ב"עובדות" סטטיסטיות ו"עובדות" אחרות, כדי להפחיד את הצבור. חברות חדשות התעשרו של המסכות ואלקוהוגלי . במקום להורות לצבור לאכול בריא, לא לצרוך אוכל תעשייתי, כל ההוראות שלהם רק מחזקות את החולשות של הצבור- לצרוך זבל- ולא מחזקים את הצבור לעמוד איתן מול טפילים וחיידקים. בקרוב ימציאו חיסון שכמובן קונים אותו בהרבה כסף מן המדענים שמוכנים לזייף כדי להוציא חיסון כזה. כי אז יחסנו את האוכלוסייה, שוב בכפיה ויגדילו את חשיפת הצבור לטפילים וחיידקים במקום  לחזקם.  מה הרווח של השלטונות?

התלות של האזרחים במערכות שלהם. הם מצליחים להפוך את האזרחים לרובוטים, שלא מגיבים כבר על כל מה שהם רואים מטוב ועד גרוע.

אבל עם ישראל חי! יתעורר, ועוד איך! יתעורר ויבעט ויקום בע"ה

מעבר לכל הספור המזעזע הזה יש  עוד ספור ברובד אחר.

ברובד האמוני, שהכל לטובה , לספור יש עוד משמעות!

הנה הקב"ה מעמיד אותנו לפני מציאות חדשה, לרב הצבור, שצריך למצוא דרך התנהגות חדשה. עקרונית ניסיון כזה מאוד חיובי לכל אדם. על הדברים הרגילים של יום יום הוא צריך לתת את הדעת. אין שגרה. ר' נחמן צועק שצריך לשבור את השגרה. אפילו קורא לה עבודה זרה. ופתאום כולם הצטרכו לחפש עצמם. תהליך מאוד חיובי לתשובה, להתבודדות, להתכנסות משפחתית.....הרבה טוב יכול לצמוח מזה....

במציאות כזו ,לא שגרתית יכולים לצמוח דברים טובים וקשים. צריך ערנות על המתרחש, סביב  בכלל וסביב לפרט גם כן.

יהי רצון שנצליח להתמודד עם המציאות הזו בברכה!!!!!

ארנה קובוס 

יום שני, 21 בספטמבר 2020

שדוך החיים בגוף הבריאה

  

שדוך החיים בגוף הבריאה

התופעה המעניינת ביותר בבריאה היא החיים בה. שאיננו יודעים מה זה, אלא מייחסים להם רוחניות. הדבר המעניין הוא שכמו שיש דירוג הבריאה הגשמית לדרגות תחכום שונות כך בדיוק יש דירוג בתחכום הצד הרוחני המלווה בריאות אלה. ז.א  מידת החיות בבריה שונה מאחד למשנהו מלכתחילה. שני המרכיבים בבריה שונים זה מה ומנוגדים...אך החיות אמורה להוביל את השידוך.....

איך זה קורה?

בדומם- אדמה ומים, רוח ואש

בעולם הגשמי של הגופים יש רוחניות המובילה אותן.

איך זה קורה? החיות האלוקית מתבטאת בעולם הגשמי ע"י האור. . באדמה , במים ובאויר האור חודר במידה מסוימת. אפילו במעמקים של האדמה האור חודר במידה מסוימת. האדמה היא הגוף המכיל אור במידה פחותה משאר היסודות . האדמה מבטאה את הבטוי הקיצוני בסולם חי-מת. האדמה הוא החומר הגשמי ביותר בבריה. הוא הדומם.  אם נשים את הערכים טהור טומאה בקצוות של הסולם הזה אז האדמה תהיה בקצה של הטומאה= מוות. חוסר חיים שווה מוות. דווקא כשבודקים ביטוי זה של אדמה בתורה , נמצא התייחסות  של מוות בו, למשל: כלי מאדמה, כלי חרס לא ניתן לטיהור, אם הוא מקבל טומאה השבירה היא תיקונו. אבל נמצא עוד ביטוים על האדמה כאשר מתייחסים אליה כגוף חי, כמו "האדמה מקיאה" , "לי הארץ" (לה'), אחד משמות ה' הוא צור (סלע). ז.א מאחר וה' הוא אחד, בתוכו כל הניגודים קיימים כאחת, מן הגשמי ביותר ועד הרוחני ביותר. לכן למרות הדומם הקיצוני של האדמה יש בה חיות במידה נסתרת ולא גלויה. למדנו מזה שגם התופעה הגשמית ביותר בבריה , אינה נטולת חיות.

היסוד המכיל חיות ברובו אלה המים הזורמים הטבעיים, או מי הגשם. למרות שהאויר מכיל אור יותר מן המים הוא יותר גשמי. המציאות הרטובה היא מכילה חיות ולא היבשה של האויר. במציאות הרטובה האור משתנה. נשבר מקבל צבעים וכו'. הבריות החיות במים יש בהם כח התחדשות= חיות יותר .למשל: נטהרים במים זורמים, ה' מקווה ישראל וכו'

הרוח פחות גשמית מן האדמה, למרות שבעולם המערבי מאמינים שהאויר הוא הרוחני ביותר.  בעולם המערב רוחני= חיות. זו טעות .  האור באויר הוא לבן, קשה, בלי חיות. רק בקשת בענן קשיחות האור נשברת לצבעים.....החיות מופיעה בלחות, במים.

האש היא החיות עצמה. או היא שורפת או היא מחיה. כי הנפש היא באש.

לפי ארבע היסודות שראינו לבריות יש חיות על פי הרכבם. כמה מכילים מים, אדמה, אויר ואש......

לכן הצמחים  יש להם חיות כל עוד הם רטובים, החיות על פי המאזן של 3 היסודות ללא אש. על פי ההרכב של היסודות יש תכונות  ויצרים וכו... כדאי להדגיש שיש התאמה גמורה בין היסודות המרכיבים  לתכונות ויצרים. הכח והשרירים צריכים אדמה יותר . הצפורים מכילים אויר יותר מן הבהמות. כך אפשר לפרט כל יסוד גשמי איזה תכנים הוא מחזק.... כמובן זה כולל את כל היסודות  המרכיבים את הגוף החי. משמנים, מחצבים, פחממות וחלבונים, ויטמינים (חומרי חיות) וכו'

 .

האדם הוא היחיד שמכיל גם אש, היא הנפש.

לנו אין הגדרה בשבילה. אבל אפשר לתאר ולומר שככל שהיא בוערת יותר היא ממריצה יותר אותו גוף. יש אש נמוכה, שקטה  שמפעילה את הגוף עמוק ביסודיות. יש אש בוערת שלילית המובילה מחבלים ורשעים ויש אש אחרת קדושה המובילה לקידוש העולם. לאש אין מעצורים. יש לזכור. לא האדמה, לא המים או האויר. האש מנהלת את הגוף לחלוטין. לפעמים הגוף נשבר (קוראים לזה מחלות), אבל הבעיה היא באש.

איך דואגים שהאש תבער ללא לאות? לא בדיוק בשליטתנו, אבל כדאי לזכור אדמה , מים, אויר מכבים אש. לכן אורך החיים של האדם קובע בהרבה  את מידת בעירת האש בתוכו..לכן במפגש של משה רבנו עם האלוקים אין מים ואוכל אלא רק אשששש.......    ביום צום חתנים נפגשים בשביל האש..... ביום צום     יוצרים....כי האכילה ושתיה מפריעים לאש..........לכן אכילה ושתיה צריך לשמור במידה פחותה ביותר כדי לשמור על אש......(בניגוד ההמלצות של תרבות המערב) לכן הזלילה הורגת את האדם ועוד....

 

האש לעולם אינה מזדקנת....לכן תראה זקנים עם אש בעיניים וכו' הגוף מת, האש, לעולם לא.....