יום חמישי, 8 בינואר 2015

עם ישראל ערבים זה לזהב"עה

 מאת: ארנה קובוס

אתה חכמולוג גדול, הוא איש  אינטליגנט,  יש לו מה לומר, לכל יהודי יש דעה אותה כדאי לכבד. למה? כי עם ישראל אינם עדר עיזים, כל אחד משמעותי וכולם ביחד עם ה'.אנו בתקופה קשה. אלה ימות המשיח. קל להסיק זאת: מתגבשות כל הנבואות- הארץ נותנת את פריה בשפע וקבוץ גלויות. היהודים מתקבצים ארצה. גשם יורד בעיתו. ישראל מנצחים במלחמות וחלק מן הארץ בידנו.
אלה אותות הגאולה ואי אפשר להתכחש להם.

אומנם הדרך עוד ארוכה כדי להשלים את כל  המשימות השייכות לזמן הגאולה. ( על פי הרמב"ם "הלכות משיח"), שחרור כל הארץ המובטחת, מן הנהר ועד לנהר,  מן הים ועד לים. גרוש האויבים המשטינים נגדנו והמחבלים, הקמת שלטון  מקדש שמיים בארץ, ובניית הבית.
יש אנשים שלא למדו תחומי היהדות, ושופטים על פי שקול דעתם. גם הם שייכים לעם ישראל. יש אפילו שמעיזים לשלול את הזהות הלאומית שלנו, או לשלול את הקשר שלנו אלוקה, אפילו את הקשר שלנו לארץ ועוד.

כל זה בא בדרך השלילה לאשר את הנאמר למעלה. כיוון שככל שהקדושה עולה כך הטומאה גוברת ,כך שהאיזון נשמר בעולם, אמר פעם הרב אבן ישראל עדין בשיעור בתניא.
ההתנגדות לרעיון צמיחת הגאולה אינה גורעת אלא מסייעת.
עם ישראל תמיד נמשך לגוים
גם היום יש חברים שעוזרים לערבים יותר מאשר עוזרים לאחיהם הקרובים.
אותו חטא עתיק של אחי יוסף חוזר. היהודים מחבלים ליהודים. אך כמו שבתורה התנגדות האחים ליוסף רק זירזה את הגאולה גם היום. התנגדות השמאל לקדמת הגאולה רק באה לקדמה.
אביא דוגמה קטנה. רב עם ישראל הוא עולה חדש.1) יש לו צורת חשיבה קצת שונה, 2) חסרה לו זיקה לארץ,3) השפעת הגוים מוכרת אצלו.
מן הסתם על הצבור להכיר את גלויות השונות בארץ, את צורת חשיבתם ואורך חייהם. מאמץ זה טרם  בא לידי ביטוי. כאילו טבעי שאנו עם  אחד. התקבצנו ממרחקים גדולים והשנויים בינינו גדולים ליד דברים משותפים עקרוניים. למה לא נעשה נסיון להכיר גלויות בארץ? חילוניים, דתיים,כפות סרוגות, חריגים, חסידים מהרבה קבוצות וכו'

אלה שטוענים שרוצים להטיב עם הזרים כדאי שיכירו קודם את עמנו.
יהי רצון שנצליח להכיר ולהקשיב לעמנו!

יום חמישי, 1 בינואר 2015

דברים על הגאולה- תגובה לשעורו של הרב דורון רוזליו


 

 

שלום ואור,

בתגובה לשיעור  בח' טבת

1)      יישר כח גדול על השיעור בענייני גאולה.

2)      הזכרת רבות שאנו במצב קשה, מדוכאים ומסכנים. יישר כח! יש לכאוב את כאב עם ישראל כי צבור גדול משלנו סובל, אם כמגורשי בתים וארץ, אם ככלואים בכלא, אם כמיוסרים ומבוסים ע"י מדיניות אשר מדכאה את מיטב הצבור שלנו. אך כן יפרוץ ויגדל הצבור הטוב דווקא.

3)      אי אפשר לסגור עיניים מול הניסים  הגלויים לעם ישראל בכלל מאז הקמת המדינה. אם בניצחון מוחץ במלחמות, מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים. אם בקבוץ גלויות אדיר שהולך וגובר- סימן מופת של הגאולה. אם בהפריית שממת הארץ- סימן מובהק של הגאולה. לכן אנו חיים בימי הגאולה ללא עוררין.

4)      שלטון ישראל הוא יהודי אך מתנהג בניכור ליהודים ותומך באויבים. לעניות דעתי זו בעיה שלנו. שלא מספיק משתפים פעולה בשלטון על מנת להשפיע. פקידים אלו עושים את מיטב יכולתם על פי הבנתם. לך תשנה את דרכם,. לקטר לא נאה.

5)      הדרך לגאולה ברורה. צריך רב ישראל על אדמתנו, שחרור הארץ וגרוש הגוים האוינים, בנית הר הבית, ושלטון שדי על הארץ.

6)      יש לנו בררה. אם נשתף פעולה לזירוז התהליך נהנה ממנו, ואם לא, זה יקרה דרך גוים וכו לא נעים.

7)      איננו יושבים ומסתכלים מן הצד לראות מה יקרה! אנו שותפים ויכולים להשפיע ולעזור...........ואם לא הקב"ה יעשה את שלו גם בלעדינו, ואז נשלם מחיר חמור.כמו שהיה בשואה. אז הארץ הייתה פתוחה באישור האומות לפני מלחמת העולם ( בהצהרת בלפור ניתנה לישראל כל הארץ המובטחת, מן הים אל הים, מאוקינוס ההודי ועד ים התיכון ), משלא קבלו היהודים ולא עלו ארצה, באה השואה לחסל 6 מליוני יהודים שלא היו מוכנים לעלות ארצה  אפילו בדור הבא. בנו את הארץ יהודים קומוניסטים בלי יהדות, בלי אמונה, אך קיימו את דבר ה'. הם ירקו דם והפכו את הארץ למסוגלת לקלוט עליה. משהתנגדו הדתיים לחילוניים קם שלטון חילוני, כבר 67 שנים אומר תהילים הקב"ה מתי הצבור יתעורר והתורה תעלה לשלטון ..... ועדיין רחוק. אני מתפללת שנצליח לעלות לשלטון לפני שהערבים יתפסו את השלטון. או הם או אנחנו.

8)      המשיח לא יבוא אם לא נביא אותו. זה תלוי בך. ובי ובכל אחד

יישר כח גדול

בהערכה
ארנה