יום חמישי, 8 בינואר 2015

עם ישראל ערבים זה לזהב"עה

 מאת: ארנה קובוס

אתה חכמולוג גדול, הוא איש  אינטליגנט,  יש לו מה לומר, לכל יהודי יש דעה אותה כדאי לכבד. למה? כי עם ישראל אינם עדר עיזים, כל אחד משמעותי וכולם ביחד עם ה'.אנו בתקופה קשה. אלה ימות המשיח. קל להסיק זאת: מתגבשות כל הנבואות- הארץ נותנת את פריה בשפע וקבוץ גלויות. היהודים מתקבצים ארצה. גשם יורד בעיתו. ישראל מנצחים במלחמות וחלק מן הארץ בידנו.
אלה אותות הגאולה ואי אפשר להתכחש להם.

אומנם הדרך עוד ארוכה כדי להשלים את כל  המשימות השייכות לזמן הגאולה. ( על פי הרמב"ם "הלכות משיח"), שחרור כל הארץ המובטחת, מן הנהר ועד לנהר,  מן הים ועד לים. גרוש האויבים המשטינים נגדנו והמחבלים, הקמת שלטון  מקדש שמיים בארץ, ובניית הבית.
יש אנשים שלא למדו תחומי היהדות, ושופטים על פי שקול דעתם. גם הם שייכים לעם ישראל. יש אפילו שמעיזים לשלול את הזהות הלאומית שלנו, או לשלול את הקשר שלנו אלוקה, אפילו את הקשר שלנו לארץ ועוד.

כל זה בא בדרך השלילה לאשר את הנאמר למעלה. כיוון שככל שהקדושה עולה כך הטומאה גוברת ,כך שהאיזון נשמר בעולם, אמר פעם הרב אבן ישראל עדין בשיעור בתניא.
ההתנגדות לרעיון צמיחת הגאולה אינה גורעת אלא מסייעת.
עם ישראל תמיד נמשך לגוים
גם היום יש חברים שעוזרים לערבים יותר מאשר עוזרים לאחיהם הקרובים.
אותו חטא עתיק של אחי יוסף חוזר. היהודים מחבלים ליהודים. אך כמו שבתורה התנגדות האחים ליוסף רק זירזה את הגאולה גם היום. התנגדות השמאל לקדמת הגאולה רק באה לקדמה.
אביא דוגמה קטנה. רב עם ישראל הוא עולה חדש.1) יש לו צורת חשיבה קצת שונה, 2) חסרה לו זיקה לארץ,3) השפעת הגוים מוכרת אצלו.
מן הסתם על הצבור להכיר את גלויות השונות בארץ, את צורת חשיבתם ואורך חייהם. מאמץ זה טרם  בא לידי ביטוי. כאילו טבעי שאנו עם  אחד. התקבצנו ממרחקים גדולים והשנויים בינינו גדולים ליד דברים משותפים עקרוניים. למה לא נעשה נסיון להכיר גלויות בארץ? חילוניים, דתיים,כפות סרוגות, חריגים, חסידים מהרבה קבוצות וכו'

אלה שטוענים שרוצים להטיב עם הזרים כדאי שיכירו קודם את עמנו.
יהי רצון שנצליח להכיר ולהקשיב לעמנו!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה