יום שלישי, 22 במרץ 2016

פורים תשעו


פורים תשע"ומגילת אסתר? גועל נפש!איזה בזיון!במקום להתפקח נותנים לך דרשות  שמעקמות את השכל הישר!על מה מחנכים את

הילדים? על מה? הגלות? בזיון המידות? שכרון? התבוללות היהודים? בסוף הורגים את הגוים בגדול! יופי אך עושים זאת לפני ההשתוללות והשכרון! למה לומדים ממגילת אסתר את "עד שלא ידע בין מרדכי לאמן”? ולא לומדים שצריך לשים קץ לכל האויבים?

המגילה זו מגילת הגלות שהכל בהסתר. “עד שלא ידע" והדברים קורים כאילו משלהם. זו גישה גורלית לא מתאימה ליהודים שלוקחים אחריות למעשיהם, אחריות בתפילה, אחריות לגורלם של ישראל!

רוצים הזדמנות לשמוח ולהשתולל? חסרים חגים שמחים- יום העצמאות, יום ירושלים! בימים האלה באמת ראינו ניסים גדולים והתגשמות נבואות ממש. למה לא לשמוח? להביא מתנות, ומנות אפילו להתחפש! שבאמת בימים הללו השתנה גורל של ישראל! ממבקשי נדבות מן הגוים הפכנו לשליטים! על זה יש לשמוח!
ארנה ק.

יום רביעי, 9 במרץ 2016

תולדות ישראל במשולשים


תולדות ישראל מתחילים בספר שמות

ספר בראשית נע בקו ישר..אדם הראשון, נח, אברהם .שלוש אבות, ארבעה אמאות, 12 אחים עד לירידה למצריים סיבה ומסובב. כמה נסיונות בראשית: קין, אנוש, נח, אברהם. הקשר ביניהם הוא ישיר כאשר כל אחד עולה בדרגת הקשר לה'. אלה יחידים מול הנצח- בורא עולם.החל מאדם ששואל אותו "איכה",קין ששואל אותו "דמי אחיך",חנוך "ויתהלך חנוך את האלוהים", “ונח מצא חן בעיני ה'”,ואברהם הלך לפני ה'.........

בספר שמות אין כבר יחידים לכן מתחיל להתהוות הגיון אחר, לא של סיבה ומסובב, אלא התנהגות של צבור המגיבה יותר מאשר יוזמת. באופן כזה:

בסיס.........היפוכו

אמצעיוסף במצריים

מחסור.במזון...........................יעקב ובניו מצטרפיםגלות

שעבוד...............נולד מושיע

יציאת מצריים

מדבר........................ניסים
קבלת התורה

חטא העגל................משכןחציית הירדן

משה מת...........................יהושע מובילברית

כבוש יריחו.............................ברכות וקללותהדגם הוא הדגם של המידות: חכמה.............בינה

דעת

כך שלמעשה יש התקדמות גם בין המשולשים, אחד מוביל לשני, או אחד משלים את השני ליחידות של שלושה משולשים.

שלושה המשולשים הראשונים מובילים אותנו מן הגלות לארץ המובטחת

ברית יהושע

התנחלות............................שופטיםשמואל

שאול...............................דודמלכות

שלמה...........................מקדששלושה המשולשים מן הכניסה אל הארץ עד למשיחים שאול ודוד (9 מידות- שלבים)חלוקת המלכות

מלחמות......................................כבושי האויביםחרבן בית א

גרוש...............................גלותמרדכי ואסתר

שיבת ציון.............................בניית הביתשלושה משולשים בין מלכות בית ראשון לבין מלכות בית שני (9 מידות)חנוכת הבית

מלחמות המכבים....................מלכות החשמונאיםחורבן- גירוש- גלות

תקופת הזהר בספרד.............................................גרוש והרג אינקוויזיציה
תקופת הזהר בטבריה

שפל ביהדות אשכנז (בעל שם טוב)......................גירוש והרג

אחרי שלושה משולשים-9 מידות הכרזה עולמית למען חזרה לציוןנפוליאון- LIBERTE' FRATERNITE' EGALITE

התבוללות...................................................................לאומנותמרקס וקומונחזם

התעוררות יצירה יהודית........................................עליה לארץ

ציונות

האומות מאוחדות............................................הכרזת בלפוראלה שלושה משולשים מהקמת הרעיון הציוני ועד מלחמת ששת הימיםשואת היהודים

מנדט בריטי...............................................הרב קוק מבשר הגאולההכרזת המדינה

שלטון סוציאליסטי של כופרים....................נצחון במלחמות ישראלכבוש אדמת ישראל

התישבות.................................................מסירת הארץ וגירוש היהודים

פירוט

 • המשולש הראשון מהווה את המהפכה מספר בראשית לספר שמות. בספר בראדית כנאמר לעיל ההתפתחות היא קוית (linear). עילה ומסובב. יעקב למשל גנב את הברכה עשיו רוצה להורגו. חווית העקדה גורמת לעיוורון של יצחק.
 • פתאום האירועים שונים במהותם והם הופכים לעילה לתהליכים חדשים. יוסף במצריים יודע לנצל את המחסור במזון, שלא קשור אליו, כדי להביא את אחיו ואביו מצריימה.
 • יוסף למרות שהוא עובר נסיונות קשים יודע לנצל את המציאות עד כדי כך שהופך להיות מנהלה. יוסף נמצא במצריים מעל כורחו. וכן המחסור במזון. אך הבאת יעקב ובניו מצריימה זו החלטה מודעת של יוסף ושל בני משפחתו. יוסף אינו יודע את ברית בין הבתרים ואינו יכול לתאר לעצמו לאן יובילו הדברים.
 • המשולש השני מהווה את היפוכו של הראשון. במשולש הראשון בני"י הם עצמאיים בעלי חרות. במשולשים השני משתרעת מציאות הפוכה : א- גלות. היא בגדר נתון שלא בשליטתו של הדור החדש. כל המשולש הופך להיות זר ומוזר לבעליו, נתון חדש . מסתבר ש-גלות, שעבוד, מושיע- זו תוכנית פעולה עולמית של הקב"ה. זו המסגרת שבתוכה הישראלי פועל. המסגרת נודעת בברית בין הבתרים לאברהם. “ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם...”.( בראשית, לך לך, ששי, יג') אבל גם אברהם עצמו שהוא קודם את עם ישראל נאמר כלפיו: “ אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" (בראשית, לך לך, ששי, ז').

ז.א אפילו לאברהם פועלת אותה מסגרת – יציאת מ...- מסתבר שמשולש זה" החלצות מן הרע" זו תוכנית פעולה אלוקית על מנת שהפרט יכיר את בוראו.

מזה אנו לומדים שמי שנתקע ברע ונחלץ ממנו זה בגדר "אברהם אהבו" , ז.א השגחה פרטית כיוון שהקב"ה דואג לו, ומי שלא ,לא שייך ל"אברהם אהבו".

כאן הסוד ברעיון של יציאת מצריים, השייך לאחד משלוש עשר העיקרים, המוזכר בתפילה, בברכות, בלימוד, בקריאת שמע, בכל מקום.

  גם שאר האבות יצחק ויעקב באורך החייהם עוברים "יציאת מצריים" פרטית. יצחק לאחר הנסיון הקשה של העקידה, יעקב אחרי בריחתו מלבן הארמי. יוסף ביציאתו מן הבור פעמיים מקיים גם הוא כמו האבות את "יציאת מצריים" הפרטית שלו. לא פוגשים זאת בשאר האחים . מבחינה זאת גם יוסף הוא אחד מן האבות.
 • המשולש השלישי: יציאת מצריים
  מדבר......................................ניסים
  מקביל למידות: חסד, גבורה, רחמים.
 • יציאת מצריים הוא המנוף הגדול. המציאות של המדבר מלחיצה כל הזמן. בני ישראל מתלוננים.” המדבר" הוא מציאות של חסרון כל. זו מציאות של אין, כמעט של חלל ריק.”כדי לנסותם" אומר הקב"ה למשה. המפגש עם המדבר מגדיל את חוסר הבטחון האנושי מול האלוקים, דבר המצריך את האמונה כדי לזכות לשלום.
  מול המדבר עומד משה רבנו המקיים את הניסים הבאים להרגיע את העם. במשולש הזה משה מופיע כתשובה לכל מכל כל. הוא משה רבנו המענה המוחלט לתנאי המדבר, לקשיי העם, לתלונות ובקשת.
  מן המשולש השלישי לומדים שבכל מציאות של מדבר- ז.א חוסר כל , יש מציאות של ניסים עם משה רבנו. זה לעומת זה.
 • ההליכה במדבר משקפת את הרחמים, המשלבת את הקשיים של המציאות עם הניסים והסיוע. מציאות זו ניסית לחלוטין, ז.א שהאזרח הישראלי לא מצפה לו מה יבוא מחר. אינו יכול לתכנן את המחר, הוא תלוי ברחמי שמיים כל יום כל רגע. בזאת , למשל תמדד אמונתו. להגדיל את האמונה על סמך הניסים ברקע של החוסר כל.

 • שתי היסודות שבהליכה בדבר הן "התלונות" ו"תחינתו של המושיע".
 • התלונות הן בגדר היסוד השלילי. מציאות זו נכפת על ב"י. מציאות זו אינה בחירה עצמית. לכן יש מקום לתלונות, תרעומת, כעס, הפגנות, הוצאת דיבה של קורח. אדם שהולך על פי החלטתו לוקח בחשבון את המחיר שעלול לשלם. אך אדם שנכפת עליו מציאות חדשה, על כל דבר בלתי רצוי ,מתלונן. לכן התלונות הן הוכחת הגאולה הנכפת, מלמעלה.
 • לעומת התלונות קיימת תפילתו של משה רבנו. זו תפילה עצמתית, קצרה, ברורה, דורשת התיחסות כשל בן אל אביו. “נתת לי משימה, תדאג להצלחתה"- ברוח זו עומד אל ה' בבטחון, כזכאי לדרוש.
 • שלושת המשולשים היו כטענה, טענה מנגד ושילוב.- יוסף- גלות- יציאת מצריים. או אהבה- גבורה- רחמים. שלושת המשולשים הופכים לבסיס למשולש הבא, שהוא כולו היפוכו של הקודם. מול המציאות הקודרת של הנסיונות הקשים בא סגסוג המציאות העליונה.קבלת התורה- חציית הירדן וברית העם עם אלוקה זו מהפכה בלתי ניתנת לדמיון האנושי. שני המשולשים מתארים למעשה את המציאות האלוקית אשר מביאה את הישראלי לתהומות הסכסוך ומרימה אותו לגובי ההתרוממות של המפגש עם האל.
 • הקדוש ברוך אינו מאכזב. הענקת התורה זו המשולש הרביעי. הוא השיא של יציאת מצריים. מתקבל כמופע גדול שכל העולם חוזה בו. ובמיוחד ב"י. אירוע זה הוא יחידני בתורה והוא עומד כאל מול בריאת האדם.. מסתבר שבלעדי התורה, בריאת האדם אינה כדאית, זאת המסקנה שאליה מגיע הקב"ה :”וירא ה' כי רבה רעת האדם..........ויתעצב אל-ליבו......כי נחמתי כי עשיתם" (בראשית,מפטיר ה'-ז'). אך יש תקוה וזו ההליכה לקראת התורה...”ונח מצא חן בעני ה'” (בראשית, מפטיר ח')
  אומנם קבלו את התורה אך בנ"י הם את אשר הם. איך לבטא את השמחה או החרדה!כידוע להם בדרך של הוללות סביב פסל. ומיד הם עוברים מרוממות אל לתחתיות היצר האנושי. זאת עוצמתו יתברך מהיכן הוא מרים ולאן. בנ"י בכלל לא מכירים את מציאות החטא. זאת הם ילמדו במדבר. הם ילמדו שיש אל מול מי להתחשבן, יש מחיר לשלם. המציאות אינה הפקר , היא משמעותית בעלת מחיר.תפקידו של המשכן הוא לכפר על בנ"י. המשכן הוא תיקון חינוכי לדו שיח מציאותי עם ה' יתברך. המשכן מבטא את רחמי ה' יתברך מול הטבע החוטא של עמו. רוממותו היא ביכולת השיח עם יתברך שמו למרות החטא.
 • כל כך אנושי ליפול מן הרוממות בחטא הנורא. חטא העגל הוא בא לצבור שלא התכוון לחטוא. “אלה אלוקך ישראל" נאמר. זה מה שהראש הקטן של האזרחים תפס בסופו של דבר. חלק לא כולם. אך החטא מיחס לכל העם. מציאות החטא זו מציאות נכפת בגלל הטבע האנושי. בני"י צריכים ללמוד שעור גדול. אך הקב"ה גם התכונן לחטא האנושי ומכין מנגנון כפרה. זה המשכן. הוא נבנה במדבר לשם כפרה. אין מציאות ללא חטא. אפילו משה רבנו נאשם על חטא. לכן מציאות המשכן הולמת ומשלימה את החטא. למעשה המשכן הופך להיות "קבלת התורה" בקני מידה אנושי.
 • הושלמו ארבעה משולשים מן הגלות לכניסה לארץ.
 • המשולש הבא מביא לרגליים לאלוקות ולקבלת התורה.
  היחידה הבאה של ארבעה משולשים היא מתקדמת עד להתנחלות.
  4.
 • הכניסה לארץ זו אבן יסוד בתורה כולה. היא מתרחשת תחת המנוף ירדן- יריחו .ירדן מסמל את הדין מול יריחו המסמלת את השפע. ביריחו מלא מים, זאת עיר הפתוי ואילו בירדן צריך דין וחשבון כדי לחצות אותו(יהושע פרקים ב,ג) הכניסה לארץ מקבילה את יציאת מצריים- בשתיהן יש חציית מים. הארץ מוגדרת ע"י ארבע מקורות מים גדולים. מנהר מצריים (נילוס)בדרום לנהר פרת בצפון, מן הים (התיכון) במערב לים ההודי במזרח-הוא אחרי המדבר הגדול.הארץ הזו קרובה לגן עדן אך אינה גן העדן.רק היא יכולה לההפך לגן עדן. הארץ הזו פלאית – היא מוגדרת בשייכות לה' יתברך ומתרחשים בה חיים כאל גוף חי. הארץ הזו היא השיא של ההליכה במדבר.היא מוגדרת כמה פעמים כ,ארץ זבת חלב ודבש", כארץ שבעה העממים, כארץ הנסיון לעם ישראל כדי לזכות להתיישב בה. בקבלת תורה מסני, המשכן בא למלא וכפר על חטאי עם ישראל. לגבי הארץ הגלות הארורה מכפרת על חטאי ישראל. כך יוצא שתולדות ישראל נעים בין תורה וארץ הקודש ובין גלות וחורבן. למציאות של ארץ הקודש הכל משתנה. כל הדור היוצא ממצריים מת במדבר כולל משה רבנו. יוצא שהכניסה לארץ דורשת צבור חדש, מנהיג חדש. ברור לעיני הכל שיש חידוש מיוחד- בלי משה רבנו. קבלת התורה היה השיא של משה רבנו, ואילו הארץ מהווה שיא ליהושע. יהושע הוא זריז, ירא שמיים, מקבל אותו מסר כמו משה רבנו "המקום אתה דורך קודש הוא". התורה היא קדושה – והארץ קדושה. התורה והארץ מקבילים. חידוש עולמי- יהושע לא ידע, העם לומד דבר חדש לנצח: תורה מקבילה לארץ.
 • עתה עם ישראל שלם. קיבל תורה מסני, קיבל את הארץ מיריחו. עתה העת לברית המונית של כל העם אל מול האלוקים והארץ. מיד אחרי החציה מתקיימת ברית ע"י מילה של כל העדה.המעמד הזה מכריז וקובע שזו ההתחלה. פותחים בברית מילה כמו תינוק שנולד. ובכן כאן נולד עם ישראל בטהרה- בברית. העם שהתחייב בברית מתחייב בפסח- זו המצווה , שהעם מקיים כמו בר מצווה. ובהמשך כבוש יריחו בדרך ניסית- אלה נשואי העם לארץ הקודש בהקפות, שופרות וארון הברית. עתה כבר העם בוגר להתחיל בקיום מצוות וקודם כל כבוש הארץ המובטחת.
 • האדם הישראלי כעת יש לו מילה. הוא בעל תיקון אפילו בגופו. עתה הארץ מקמבלת משמעות על פי משימותיו של האדם הישראלי. המקום מקבל משמעות בזכות הישראלי.המקום שבו התקיימ, המילה הוא הגלגל. גלגל הוא המקום של הברית.גלגל הופך למושג של ברית. מן הגלגל בנ"י הולכים להר עיבל לקבל שם את הברכות והקללות . הר עיבל הופך להיות מיקום הברכות. עד עתה ראינו את גלגל מיקום הברית, את יריחו מיקום הנשואין, את הר עיבל מיקום הברכות. עם ישראל מתחיל לצעוד אחרי שהוא רכש להגנתו: ברית,נשואין, ברכה. - מילה, גלגל ,הר עיבל.
 • יהושע אחרי המלחמות משלים את הברית. הברית הראשונה הייתה בהר סני.זאת הייתה ברית נכפת על עם ישראל, ללא בחירה. הברית בגלגל היא רצונית. אחרי המלחמות יהושע בודק את עמו, האם עדיין רוצים בברית? כאן לפני מותו מתקיימת ברית שלישית מתוך בחירה של עם ישראל שכבר קבלו תורה, ונלחמו בעבור הארץ. עם ישראל חי בארץ ללא מנהיג גדול. מושפע מן הסביבה, נשבה, נלחם, זועק לה', עליות וירידות. מופיעים 12 שופטים אחד מכל שבט במצבים שונים של הדרדרות מוסרית.זהו המציאות ללא הנהגה רוחנית ומדינית.
  מחסור זה מכין את התקופה הבאה שבה מופיע מנהיג: שמואל
 • שמואל הנביא מנהיג רוחני בישראל מלמד תורה,הוא מהווה דוגמה לנצח של משיח, אוהב את ה' מקיים מלחמות ה', כובש את הארץ, מלמד אהבת ה'

ארבעה משולשים מן הכניסה לארץ עד להכתרת המשיח. 12 מידות הגענו לשיא.

 • שני המשולשים הבאים מראים את ההדרדרות עם נסיונות תיקון זעירים. עזרא ונחמיה עוסקים בהקמת הבית השני. עצמאות החשמונאים לא מצליחה לדחות את ההדרדרות לאורך זמן. במשולש הראשון חלוקת המלכות מביאה לחורבן אך התקווה מנצחת ומרדכי ואסתר מחזירים את העם ציונה.
 • בנסיון הבא אחרי בנית הבית לעצמאות ישראל במקדש ובמדינה קבוצה קטנה של משפחה אחת מצליחה להרים את הדגל ולהקים ממלכה. צאצאיהם לא דומים להם והחורבן מתבקש. מול החורבן עומדת להבת ישראל שלא נכבת. שם בגולת ספרד עם ישראל מתעסק במלכות. השגי ישראל מבוססים על מציאות שקרית והגרוש וההרג לא מאחרים לבוא. האינקוויזיציה שמה קץ לדור הזהב בספרד. ואז קורה הפלא חכמי ספרד חוזרים ארצה ומתישבים. מתפתחת תקופת זהר בטבריה.זה קול התור . אך היהודים לא מתעוררים , לא עולים ארצה,אך יורדים לשפל רוחני באשכנז. בעל שם טוב נשלח לעזרת הצבור ומייסד החסידות. ההרג והגירוש ממשיכים באירופה.

11אחרי שלושה משולשים אלו שהיהודים לא מצליחים לשוב ארצה בגדול, הקב"ה מנצל את הגוים. באים שלושה משולשים של מהפכות בקרב הגוים שיכרי חו את ישראל לשוב ארצה. הגוים מחליטים שהגיע זמן שיבת ציון.

שתי מהפכות גדולות במזרח ומערב אירופה מפילות את המלכות , מעניקות כח עבודה לעם וגורמות ליהודי להשתחרר מהשעבוד והחנק של המסורת המדכאה את היצירתיות.היהודי מתבולל , לומד את דרכי הגוים לשלטון ומלחמה וברצותו להיות כמו הגוים מפתח את הציונות גמולה מכל זיקה ליהדות.EMANCIPATION הופך להיות בטוי ליהודי המתבולל שרוצה להשריש לעצמו שורשים חדשים על פי תרבות הגוים. נפוליאון בססמאות שלו "חרות, שיוויון ואחווה" LIBERTE' EGALITE FRATERNITE- הוא פותר את עבות המעמדות החברתיות מנעו מאנשים להתפתח על פי כשרונם. כך גם היהודים הסגורים במעמד של מעוטים יכלו לפרוץ וחלפש דרך שווה בעולם מהפכני שהפועל היה עיקרו.

באותה מאה 19 במזרח מתחוללת מהפכה נוספת שהוגה הראשון היה יהודי בשם מרקס. הקומוניזם קם תוך שימת קץ למלכות ומתן כח לפרולטריון. היהודים פורחים. מתפתחת לראשונה תרבות ישראלית חילונית של ספרות, שירה, נגינה ובמה בין מוסקוה לפריז. היהודים מפתחים זיקה עמוקה לקומוניזם שיש בו מן המשיחיות- רעיון הבטול העצמי למען מלך המשיח- להבדיל בקומוניזם השלטון השטלטני ליהדות למען ה' יתברך .על כל פנים יהודים לומדים לעבוד ללא הבדל במעמדות, וזה הנכס אשר מביאים ארצה. עבודתם היקרה עם השלטון הבולשביקי השטלטני. יהודי מערב ארופה מביאים ידיעה במלחמה והשלטון בתרבות ואומנות.

היהדות החרידית נחרדת מהצבור החדש ולראשונה חל מפגש מרגש המתפתח לאורך זמן בין יהדות גלותית חרידית לבין יהדות חילונית שלרבות השנים נולד שילוב מעניין שורשי עם זיקה לארץ ולמדינה. היהודי המחפש מקלט בארץ פוגש את היהודי המאמין הנושא על כתפיו מסורת עתיקת ימים שורשית עד בריאת העולם. המפגש הזה יוצר משברים ומזמין יהודים להכיר את אורך חיהם של אלו ואלו וללמוד מיהו יהודי.

בעקבות האנטישמיות החריפה, הציונות מתגדלת במימדיה עד לאומות בארופה המצהירים בפרוש מקום להיודים בארץ הקודש. בהכרזת בלפור אפילו מדובר על גבולות הנובעים יישר מן הספר מן הים אל הים ומן הנהר אל הנהר. ממש כממוש נבואה בשפת הגוים הטמאים רצונו של יתברך שמו מופגן בעולם.

שלושת המשולשים הללו פותחים את העת החדשה לשלב האחרון והמכריע שיבת ציון.בהמשך בא המאבק על ארץ ישראל מתוך הארץ. השלב הזה הוא חותם על המהפכות של המאה שעבר. שואת היהודים עם הכרזת המדינה וכבוש גבולות ארץ הקודשהם השלבים הגשמיים של המהפכות. הדינים עדיין מכאיבים החל מן המנדט הבריטי, השלטון הבולשביקי בארץ וגרוש היהודים מאדמתם. בד בבד מתגלים נסים עצומים ונבואות החל מן הרב קוק הרואה את הגאולה, הנצחון במלחמות ובמיוחד במלחמת ששת הימים, ותפארת ההתישבות בכל הארץ. השגי ישראל הם מובילים בעולם על פי תרבות המערב במדע וטכנולוגיה.