יום שישי, 8 בפברואר 2019

ושככנתי בתוכם

בס"ד
זה נאמר בספר שמות... זאת אומרת שכל אחד מבני ישראל נושא בתוכו את האלוהים... בדרך כל שהי, ואז איזה פלא... אתה מגלה כאן ושם מעשים וביטוים של עולם אחר... ואתה מביט באדם לגלות את הסוד... אך זה אדם רגיל... כל ישראל יש בו ניצוץ כזה, שבזכותו יש לו נטיות יוצאות דופן... שאלה הם הקוים המאפיינים את המצוות... למעשה, בזכותם חל שנוי בעולם המעשה והחשיבה כי הקשר לניצוץ מחייב.
כמובן יש גדולים יותר ופחות ובזה היופי.... לראות שלכל אחד יש חלק ברמה שלו.
מה שמאוד מעניין אלה ישראל שמתנגדים לדבורים מסוג זה אך מעשיהם מראים כמה הם חיים את הניצוץ... רק שאינם מודעים... עד לתשובה.
בארץ ישראל הניצוץ בולט מאוד... ואלה שמסרבים ללשון זה ,בתבטאים אחרת אבל מחיים את ארץ הנבואה או מעשי מצוות  אחרים.
יש לי דוד כזה, זקן שברח מן השואה אך איבד את כל משפחתו. לא סולח לאלוהים על אבדון הוריו ואחיו. חושבני שאנו אמורים לכאוב את הנשמטים ומגיעים לארץ. מעשיו בארץ ישראל כולם משבחים ומפארים את ההתיישבות. איש זה חשוב יותר לפני השמיים כי הוא כנה וכואב... הדתיים האלה שמשלימים עם הכאב, כי בא מן השמיים, הם שקרנים. אנו לא במקומו של המקום. עלנו לכאוב את הכאב למרות שמבינים במחשבה שזה  בא לטובת העם והארץ אבל הכאב הוא חלקנו.
לכן ישראל יש לו מקום לתשובה... כי הניצוץ מחייב בנסיבות הנכונות והוא עושה תשובה פרוש מחפש קרבה קרובה יותר.
לכן ישראל לא יכול להימלט...כמו יונה הנביא שברח בפני ה' יתברך וע"י כך התקרב אליו יותר.
אשרי העם שככה לו... אשרי העם שה' הוא אלוקיו.
בברכה,
ארנה קובוס

יום רביעי, 8 בפברואר 2017

זעקה

ב"ה...........
זעקה
לתינוק יש אמא ,לאמא יש בית, לאבא יש אמא ובית ,ותנוק.......

הם באים להרוס לנו את היוצרות..........אינם יודעים , שמשפחה , ילדים , בית ממש הגשמי הבנוי הוא ....קדוש...........מצאו טרף קל .......בגלל שלא מגיבים באלימות ............

אבל אני כועסת: האם האיפוק הזה מכל הרגשות הוא טבעי? זה גובל לאדישות, לאנוכיות.............
הייתי בהפגנה בעפרה: נדהמתי! הפגנה "תרבותית" עם שירים, תפילה, הרבה כאב ובכי סגרו את המסך הלכו הביתה
לעניות דעתי כאב, זעקה ללא מעשה לא שווה הרבה בואו נלמד ממשה רבנו! כאשר הוא ראה את אחיו סובלים תחת המצרים הוא פוט עשה מעשה. כי זה היה הכפט לו. משה היה מחונך באיפוק.......הוא בן מלך...........אבל יש דברים שחייבים להגיב........שלוקחים לי את הבית, את האדמה....לא אשתוק.........אשתולל ........אתמותט............בלי שום קשר אם אנצח או לא........אם יכולה נצח בוודאי שנקדם חשיבה.
אבל המצב הזה של יפי נפש שיוצאים מן הבית ללא תגובה אלימה מצמרר..........יותר מזה אילו השלטונות ידעו שרק על גופנו יכבשו את ביתנו לא היו מעיזים. כי התנאי הוא "בשקט". כך הם יכולים לשחק את המשחק מול המצלמות. אילו נאבקנו על הארץ במסירות נפש אף אחד לא היה מעיז.............,.
אבל בגלל שזה פוליטיקה והיום כן, מחר לא, הסכמים כאלה ואחרים הכל זז, שום דבר לא אמיתי, הכל ניתן לשנוי כי זה בא מבלבול אצל המדינאים שלנו, ומחר יכול להשתנות.
הרי המדיניות בארץ נקבעת לפי הלחץ. מי שלחץ והצליח לפנות את עמונה , מי שהוא אחר יכול ללחוץ שתבנה במהרה
לא כן הארץ שמסרו לגוים. שם העובדות הם יותר מרחיקות לכת אף לתקופות ארוכות יותר.
יהי רצון שנלך בדרך התורה ולא נסתה עוד!
בשמחה
ארנה ק.

יום ראשון, 11 בספטמבר 2016

חודש אלול


מדרשת נביעה

בבית חגלה על פני יריחו

ב"ה

חודש אלול

ברוך הבא אלול, מבשר ראש השנה, מבקש הסליחות מרגש קטן וגדול, בא לחטט בנסתרות, בלשון של אהבה- אני לדודי ודודי לי. בלשון של אהבה חודרים למכוסים וגוברים על כל מכשול.זהו מסר חינוכי. בלשון של אהבה אפשר לחנך, זהו גם חודש תחילת הלימודים. בלשון של אהבה מסיימים שנה ומתחילה שנה חדשה. בחודש אלול עומדים לפני הימים הנוראיים , רועדים ומתחרטים, אבל מתוך אהבה מתקבל מסר של אהדה, שיתוף פעולה ויחד. לכן אלול יש בו מין מתיקות כי החטא הוא אנושי ומובן. לכן אפשרות לכפרה יש רק בזכות התורה וזו שמחה גדולה לדעת שיש כפרה. אמור מעתה חודש אלול לכפרה ולשמחה למען תחילה מחודשת.
בחודש אלול קוראים בתורה הפרשויות האחרונות של ספר דברים. ראה....נתתי לפניך את הברכה והקללה.........ובחרת בברכה. שמע ישראל............, והלכת למקום.........אשר אבחר בו.........המקום.....המקום...........הארץ הטובה, הברית..........משה נפרד מאתנו בהמון אהבה וכאב כי...חוטאים.......זהו ספר דברים ........השירה .......מתוך אהבה ואמונה.......כל זה נאמר לפני חציית הירדן, ב........ירדן יריחו ............

ארנה ק.


יום ראשון, 14 באוגוסט 2016

תל יריחו
תל יריחו

הרבה דרשות פורסמו על תל יריחו וקללתו של יהושע מחד והחפירות הארכיאולוגיות מצד שני.

לפני הכבוש יהושע מסתובב סביב לחומות ופוגש בריון לוחם. מתקרב ושואל :” הלנו אתה או לצרינו?”.. מיד הוא משיב " לא כי אני שר-צבא - ה' .” ומצווה אותו "של נעלך מעל רגלך המקום אתה עומד עליו קודש הוא....”(יהושע ה, יד-טו).

יהושע מאוד נחרד, הוא מפנים כמו משה רבנו את ענין קדושתה של הארץ. כבוש העיר מתנהל לפי הצווי ואז יהושע מקלל את העיר :”ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה" (יהושע ה, כו)

תמוה הדבר, הרי אנו באים לכבוש את הארץ לשם התיישבות ולא החרמה , מה זו הקללה?

אלא יהושע חושש שמא ישראל יטמאו את הקודש. לכן בני הקיני מתישבים בה, גרים, ורק בבית ראשון אליהו ואלישע ובני הנביאים יושבים בה.

יריחו שמרה על אופיה הקודש ורק צבור מיוחס יושב בה. בבית שני על פי מצבות בית הקברות אנו למדים שזו עיר של כוהנים , וזו עיר השניה בגודלה אחרי ירושלים. הרי גם המלכים הם כוהנים- מלכי החשמונאים.

בחפירות הארכיאולוגיות שהתחיל בהן וורן ב1868, המשיכה גם גב' קתרין קניון ב 1952. היא רצתה להוכיח על יתרון התיישבותי של הערבים ביריחו וביצעה חפירות לא תקינות. לעגו לה בפרסום כתביה ואז היא חזרה וחפרה עוד. היא גילתה מגדל תקין באמצע התל. שהוא בוודאי היה חלק מן החומה. בבדיקת אבניו לשם תארוך הסתבר שהוא שייך לתקופת הפלאונטוליתית- אבן הקדומה-לפני כ5000 שנה . לכן מגדל זה היה חלק מחומות יריחו. ומי יושב "על החומה"-כתוב במפורש? רחב הזונה יושבת על החומה.

פלא פלאים ביתה עומד תקין בכל. ס"הכ בית בוץ.בתל יריחו יש 19 שכבות ערים הרוסות.

ובכן תל יריחו זה יד האמונה שלנו. הוא העדות החותכת לכל העולם שאלוקי בראשית הוא אלוקי ישראל. כאשר בעיניך אתה רואה את הניסים לבני"י אז והיום יש לברך בגדול: ברוך על הניסים שעשה לאבותינו במקום הזה.


מקורות נוספים על בית חגלהב"ה

בית חגלה כה' כסלו תשע"וזכיתי לאחרונה להתחדש בזכות הרב זאביק הראל ממדרשת טהר, בזמן שבאו לבקר בבית חגלה, כמנהגם מדי שנה. הוא הראה לי כמה מקורות מדהימים הזורקים אור לשאלות פעורות. אשתדל לסכם למרות שחסרים לי כל המקורות בע"ה עוד נלמד ונעמיק בנושא ונרחיב יריעה זו.

 1. על נושא גורן האטד נכתב הרבה ועדיין אין תשובה מספקת.
  וולמאן ומנחם מנדל בן אליהו במחקרם "תלמוד הבבלי, תנ"ך" בעמ' 46, מביא את דברי איסוביוס (8,7,20). לדבריו הוא מראה שגורן האטד הוא בארץ, קרוב ליריחו,סמוך לבית חגלה(BETAGLA). ואז צריך לתקן ש"עבר הירדן" בא במשמעות "בצד הירדן". הראיה נובעת ממשמעות המילים. “חגלה" מלשון חוג _ - לחוג משמעו לרקוד בעיגול. במקביל גורן מתאים להיות עגול.
 2. בספר אדמת קודש של גולדהאר יריחו מתוארת כפר קטן בשם רייחא במרחק 71/2 ק' מן הירדן וזה המרחק היום מתל יריחו לקסר אל יהוד.
 3. קסר חג'לה הוא מבצר חגלהבגבול בין יהודהמלבנימין. מבית חגלה עולה הגבול דבירה,שהוא למערבושל עמק עכור. כך מובן איך עוה הגבול מבית חגלהמ לאבן בהן בעמק עכור.המרחק בין ג'לג'וליה לבית חגלה 4 ק'. זה עמק בכה- וידי חאזין בערבית.עמק עגור נמשך 3 ½ ק' לכיוון הירדן ואחרכך פונה דרומה לים המלח
 4. בספר המקרא והארץ מתואר הגבול. בית חגלהמ הוא גוכן האטד, רחוק מיריחו כג' מילים (4 ק' וחצי) וכב' מילים (3 ק') מהירדן. היום נקרא בית-ע'גלה שתרגומו מקום עיגול. המרחקים הללו הולמים את הגדרת של עין-חג'לה של ימינו...על התחלופות הגרוניות ח'-ע' ר' לי' י'.......ועבר צפון לבית הערבה
 5. אבן בוהן בן ראובן.........מלמד שיש זהות ידועה בין אבן-בוהן לעמק -עכור
 6. ועלה הגבול מאבן בוהן אשר בעמק עכור מערבה לשער דביר (תערת-א-דביר, באמצע הדרך בין יריחו לירושלים......מכאן שאבןבוהן בעמק עכור היא והיא דרומה לגלגל
 7. בספר מסות ומסעות של ליהמןדנים על מגילות ים המלח.
  שמעון בן שטח הוא הדמות המרכזית של בימת קומרן.כגיסו של אלכסנדר ינאי= אחריה של שלומציון המלכה......יד' תמוז הוא התאירךשבו נתבטל ספר הגזרות נגד הצדוקים.הכוונה היא להצחלתו של שמעון בן שטח בפסילתם של הצדוקים לסנהדרין ולהחלפתם בחכמי פרושים.
  שמות המקומות העבריים מופיעים בללמוד מקוצרים כמו ביתר במקום בית צור, ביתגלא במקום בית חגלה. אם כן אפשר להציע אתה ההשערה שחכמים ידעו על ספרות שנוצרה ושנשמרה ב"מדבר אטד" וקראו להם "ספרי בית חגלה"( בית חגלה הייתה הקהילה הנושבת הגדולה, הקרובה לאזורמקומראן בתקופת התלמוד) ואם הזהוי הוא נכון, הרי זה השם הקדום של מגילות ים המלח.
  תקופת אלכסנדר ינאימהיא תקופת הרת מהפכות לכן צמחו כה רבות כיתות שמעון בן שטח הצליח להצמיח את הורה מחדש ולבססה והיא מתוארת בצבעים חיים בדיונים וסוערים בתלמוד אשר מפרים את הספרות התלמודית עד היום.


 • מזה יצא שראינו לפחות שלושה מקורות המזהים את גורן האטד עם בית חגלה, גלגל מערבית לבית חגלה, עמק עכור צפונית לבית חגלה עם אבן בוהן בתוכה ודביר המקראית. עמק עכור זוהה עם ואדי קלט. ראינו לבסוף את החשיבות של בית חגלה בתקופת בית שני . אם נוסיף לזה את נבואת יחזקאל שים המלח באחרית הימים תיהפך למים מתוקים עם דגים שיגיעו עד לעין-עגלים( היא בית חגלה בהתחלף האות הגרונית) נלמד ששערי הארץ הם בית חגלה , גלגל, יריחו מן ההתחלה והסוף- תחילת  הגאולה