יום ראשון, 3 באפריל 2016

תולדות גאולת האדם לנוער


תמצית תולדות גאולת האדם לנער


בפר' "בא" נאמר בפסוק א "......ואני הכבדתי את ליבו....למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך.......את אשר התעללתי במצריים...........וידעתם כי אני ה' ".

זה אומר בפרוש שכל תולדות האדם הם באים במחשבה תחילה של בורא עולם. אינם רצף מאורעות סתם, אלא " למען שיתי אותותי...........למען תספר לאזני בנך......וידעתם כי אני ה' ".

כל תולדות האדם באים כדי ללמוד "כי אני ה' ".

זה מקנה לנו הסתכלות חדשה להתרחשות בין הדורות.

הנה אנחנו נמצאים בקצה תולדות האדם ואפשר לספר עליהם בקצרה.

ראשי פרקים


1. האדם נברא בצלם אלוקים

2. גן העדן, מבול, דור הבלגה

 1. 4 סוגי אנשים בחמשת היבשות
 2. תולדות ישראל במשולשים
 3. . האנטישמיות הופכת לאנטי ישראליות- גדולת ה' יתברך ונצח ישראל
 4. הר הבית בידנו! שחרור ירושלים. חזרה לגן העדן

מבוא


חיפשתי בחנויות העיר למצוא ספר תולדות האדם עבור נכדי.

ולא מצאתי דבר. נזכרתי למודי ההיסטוריה בבית הספר בזמן ילדי והבנתי שלא מסופר העיקר. הדפדוף של שמות ותאריכים לא עוזר להבין מה קרה.

החלטתי לכתוב משהו קצר שנותן הבנה לתהליך כולו.

האדם נברא בצלם אלוקים


בבראשית מופיעה ההשתלשלות לעולם של מעשה בראשית העצום. במעשה בראשית יש הופעת העצמים בעלי חיות ממדרגה נמוכה- דומם ועד לחי ומדבר. החיות מורגשת ופועלת בכל על פי דרגתו. למשל משיכת גופי החלל היא החיות שלהם, משיכת השמש משיכת כדור הארץ, היא בטוי לחיות שלהם, משיכה הנוצרת מן הבעירה בקרבם. אך לבעירה יש צד אנרגטי , הוא הוא החיות שלהם. לכן יש מקום לעבודה זרה כי תופסים את הכוחות הפועלים ביקום. מעשה בראשית מגיע לשבת שהוא חלק הכרחי ביקום. זאת ההתחלה.

מיד בהמשך מופיע גן העדן ושם לכוחות הפועלים יש משימות ודרך. אנו לומדים שגן העדן הוא טבורו של עולם. שם נברא האדם בגן העדן ולשם צריך לשוב אחרי גלגול התפתחות חייו והעולם שחי בתוכו, מתחיל באמונה האדם הראשון, ישראל מקבל תורה, הפקרות בעולם וחזרה לאמונה

מהן המשימות?


החטא מלווה את האדם מבריאתו. משימת האדם ללמוד לחיות תוך אהבת ויראת שמיים ללא חטא.

משימת העם בארץ ישראל לחיות על פי חוקי התורה בלי להתחשב בפתוי הגוים, פתויים הכלכליים, בטחוניים ועוד.

משימת העולם כולו לקיים את רצונו יתברך, תוך הפנית רצונות פרטיים לרצונו יתברך.

מה פרוש בצלם?


האדם נברא בצלם אלוקים פרוש הדבר רצונו יתברך אינו מוזר, בלתי מתקבל, אלא קרוב הדבר. בצלם פרוש שהאדם אינו אלוקים רק יש לו תכונות מאת ה' יתברך לשם הדמו לו כמו 13 מידות הרחמים, ז.א שרצונו יתברך יכול לבוא לדי ביטוי אצל האדם לבצוע. זה קורה באופן כובש ביותר אצל משה רבנו- איש האלוקים, שאר הנביאים, ואצל כל איש פרטי במידה שלו.

אנשים המתכחשים לאלוקים ומתנגדים לקבל עול מלכות שמיים מקבלים את סיטרא- אחרא, כל אחד לפי מידתו. אין אמצע, או כיוון זה או המנוגד. המצב הרוחני של האדם משתנה כל העת, ואינו קבוע.

לאיש היהודי יש אפשרות יתרה להתחבר אל קונו יתברך ולחיות בקדושה ובטהרה. זה ניתן לבחירה האישית ופרטית .יש אפשרות כזו. זו מצווה-"ובחרת בחיים, ובחרת בטוב" אפשר לבחור ברע.

גן העדן שם נברא האדם אינו משל.הוא ממשי. שם הייתה שלמות. בגלל החטא, האדם גורש. לשם צריך לשוב אחרי דרכו בחיים. ובעולם.

מתואר כאן עולם של השגחה כאשר ניתנת לאדם היכולת לבחור בין דרך ה' וסטרא אחרא. . נפשו של האדם היא קשורה לרצונו יתברך ויכולה להוביל את האדם בטח לארץ מבטחים. דרכי ההשגחה הם מרובים ולא ניתנים תמיד להבנתנו. אלוקים מתיחס לנפשו של האדם ואינו מכריח אותו אם הדבר רחוק מרצונו. ראה ספורו של בלעם , אלוהים לא מכריח אותו, נותן לו ליפול ולהתרסק. אלוקים שותל אצל אדם את רצונו במידה וזה מתקבל בטבעיות כדבר מתקבל אל דעתו הפרטית .כך גוים עושים את דבר ה' בלשונם המתקבל אל הדעת. להבדיל כך החלוצים בארץ,לפני ובזמן הקמת המדינה ,קיימו את רצונו יתברך בבניית הארץ למרות שדברו במושגים אחרים..

בחיבור הזה רוצים לבחון את תולדות האדם המחובר אלוקה ומתקדם לישועתו הפרטית, הלאומית, העולמית.

גן עדן


האדם נוצר בגן העדן בשביל גן העדן ואליו צריך לשוב. התערבות החטא מרחיקה את האדם מגן העדן והופך את שובתו אליו למסע רחוק, מייגע ולפעמים בלתי אפשרי. האדם מתמוטט בדרך. נשאר בדרך. כפחמים שרופים אינו יכול להמשיך. במשך דורי דורות האדם משתדל לשוב אל גן העדן. זה תולדות האדם.

גן העדן הוא ממשי בעולם הזה. יש לו גבולות: ארבעה הנהרות, גחון, פישון, חידקל ופרת. בין ארץ החוילה, ארץ כוש ואשור. אלה למעשה גבולות ההבטחה לאברהם אבינו,- מן הנהר לנהר, מן הים אל הים. בשטח הזה היום יש 8 ארצות כולל את ישראל.

האדם


בבראשית א' כד':ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה.............ויברא אלוהים את האדם (א',כז'), ובפרק ב' ,ז': ויצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה......"

תולדות האדם זה תולדות האדם אחרי החטא. יש אדם לפני מציאות החטא שחי ללא יראת שמיים

האדם נוצר מן האדמה, וכל סוג אדמה יצר סוג אדם אחר.

1. בחמשת היבשות יש חמשה סוגי אדם. שחור באפריקה, אדום באמריקה ואוסטרליה, צהוב באסיה המזרחית, לבן באירופה. כולם נעים בין השכלתני יותר לאמוני יותר. הקצה האמוני הוא בשחור, הקצה השכלתני הוא בלבן.

2. האדם השחור יש לו פנים מאורחות, עם אברים בולטים במיוחד- מצח, אף, שפתיים, גבוה. לא ידע טכנולוגיה, אלא דברים בסיסיים, חסרים תולדות כתובים.

3. האדם האדום, פניו עגולות יותר, עם לחיים בולטות, גבוהו בינוני, נותרו שרידים של מקדשים בעלי מידות ענק, הדורשים פתרונות טכנולוגיים. חסרים לו תולדות כתובים.

4. האדם הצהוב שכלתני, בעל אפיונים דקים ושטוחים בפנים, נמוך בקומתו, עם יכולת פתוח טכנולוגי בהחלט,בעל כתובים מפוארים במסורת. פיתח אמונה בעבודה זרה בשם בודהיזם עם איפיוניים חברתיים משמעותיים.

5. האדם הלבן שכלתני ביותר, אפילו מנוגד לאמונה, עם יכולת פתוח טכנולוגי מפתיע ביותר, בעל מסורת כתיבה עתיקה

6. בחלוקה התנ"כית אחרי המבול נח מוריש את ההמשך לשלושת בניו.: שם, חם ויפת. לפי המסורת חם מקביל לאדם השחור, יפת לאדם הלבן.

מי הוא שם?


מהפכת התורה היא בשם. זהו עוד סוג אדם יותר כהה מן האדם הלבן, יוצא מבבל ומגיע לארץ.

שם נשאר בתבור העולם, זו ארץ ישראל. שם מכיר את שמו יתברך. הוא מהווה את החיבור המושלם בין אמונה לשכל.

שם אמור לקבל תורה לשמרה ולהפיצה.

לארבעה צבעי אדם אלו יש יבשות מתאימות הסובבות אותם כתנאי הולם בהתפתחותם. מכאן לומדים שהאדם יחד עם בעלי החיים והצומח הם יחידה אחת שמתאימה למקום הכולל אקלים, וצמחיה.

באפריקה האדם השחור נמצא באזור חם, לח, ומדברי לסרוגין בקצוניות עם בעלי חיים טרופיים (המתאימים ללח וחם עם צמחיה עזה), ובעלי חיים אחרים המתאימים לחום ויובש של המדבר. האדם ערום בלי בושה . ".והיו שניהם ערומים ולא התבוששו" (בראשית, שלישי ,כה') ז.א. שהאדם השחור והאדום שהולכים ערומים נוצרו לפני היותו האדם בגן העדן כי אין מושג של בושה.

אסיה המזרחית משתרעת מן הצפון הקרח לקו המשווה. יש הרים הגבוהים בעולם- אימליה-, אזורים של ג'ונגל (הודו- בורמה) ויש אזורים מדבריים (צפון סין), יחד עם זאת בעלי חיים כאן שונים מאלה שבאפריקה- הפיל האסיאתי יותר קטן. האדם נמוך ,לבוש ומכוסה. אנו פוגשים את סין כבן של כנען .(בראשית, נח ,ששי, כ"ח)

אמריקה משתרעת מהקוטב הצפוני ועד לקוטב הדרומי כוללת את קו המשווה. שוב כאן נמצא את כל סוגי בעלי החיים למרות שיש מיוחדים לאזור. מבחינת צמחיה ובעלי חיים. ג'ונגל סביב לנהר אמזון, הרים גבוהים בארגנטינה ומדבריות בארצות הברית. גם כאן האדם ערום בחלקו ללא בושה.

אין ספק שהצבע הבולט הוא האדום, כאשר באפריקה השחור ובאסיה המזרחית הצהוב.

התחושה של השחור באפריקה נוצרת בגלל החשיפה הקשה בקו לשמש בקו המשווה . השפעה חזקה של החמה עם ירוק כהה של הצמחיה הענק.

באסיה הצהוב משתלט בזכות האבק המדברי הצפוני המשתלט על השפעות קו המשווה.

באמריקה האדום משתלט בזכות שלוב מאוזן של הקרניים לאורך היבשת הארוכה הזו מבין שני הקוטבים.

באירופה הכל מעודן. אין מדבריות או ג'ונגל. אירופה זה שטח קטן יחסית ליבשות האחרות, מקום ישובו של האדם הלבן עם צמחיה ובעלי חיים עדינים. ארופה משתרעת מים התיכון לים הצפוני. האדם לבוש.

הצבע הלבן שולט כיבשת קטנה צפונית .

המזרח התיכון שנמצא בין הים התיכון לאוקיאנוס ההודי- זה שטח ישראל הוא טבורו של עולם עם אפיונים מיוחדים לו.

הקרקע מדברית אך בהתישבות ישראלית היא פוריה מאוד, איש ישראל כולל את כל האומות ושונה מהן. גם בצבע גם ברוח.

טבורו של עולם מתברך ישירות דרך ישראל כאשר שכינה שורה בו, בזמן שישראל יושב בו.

כל העולם פונה אל אזור ארץ הקודש שמנחה את עולם ובירתה ירושלים.

הארץ הזו והאדם בה – ישראל הם מופעלים ישירות מאת ה' למען ה'. כל ההתרחשות כאן היא למען גאולת ה' בעולם ואינה קשורה למתרחש סביב. זו ארץ ניסית ואומה ניסית- הכוונה שלשיקולים ההגיוניים אין מקום.

תרבות בבל.


התרבות הראשונה שהתפתחה ממנה גורש אברהם אבינו. בין שתי הנהרות חידקל ופרת התפתחה תרבות של שפע ועבודה זרה. הקב"ה שותל כאן נשמה מיוחדת ושונה בעולם . אברם בתוך כבשן האש ניצול וגורש. אברם הוא מנהיג בעל משימה ברורה לך-לך

לך-לך


שני חידושים אצל אברם שהם אחד. עם הגרוש מאור כשדים מקבל משימה אלוקית- ללכת "לארץ אשר אראך". השני שהוא מזדהה אישית עם המשימה. המשימה הופכת לפרטית, אישית כנאמר "......לך"= לטובתך

אברם הוא המהפכה: יוצא מעבודת האלילים של בבל. לפי המדרש הוא שובר את הפסילים של אביו.

הוא שונה מן הדרך של "אודיסיה" של אומירוס, כי אודיסיה יוצא לדרך אך החוויה של הדרך מחזירה אותו מאיפה שהוא בא. אין תזוזה. החוויה למען החוויה.

הדרך של אברם היא משימה אלוקית, ארוכת תווך עד היווצרות עם, יציאת מצריים קבלת התורה וכבוש הארץ. הדרך הזו של אברם נעה אלפי שנים ואינה מתכלת ברוך שמו, היא גשמית בעולם הזה.

תרבות מצריים ויוון


תרבות מצריים חשוכה, במקדשים הסגורים, בחיי הקברים הבנויים להמשך החיים שם, בחניטת המת לחיי נצח.

תרבות יוון מנוגדת , בארץ אור, כולה אור, מקדשים פתוחים, חיצוניות חשובה , יפה, חיי העולם מלאים. פיתוח השכל, הפילוסופיה, צורת חשיבה מדעית, לוגית, אנליטית, אסתטיקה כשלעצמה, ספרות מיתולוגית הניפה. אישים גדולים גדלו שם כמו סוקראטס, אפלטון, אריסטוטלי, תרבות אתונה , ספרטה ,כריתים. תרבות שכלית, אנליטית וגם תרבוץ אומנותית גבוהה אין תרבות מוסר ואתיקה.

כל תרבות המערב היום במדע, כולל תרבות רומא מבוססת על תרבות יוון.

האיש הפרטי הוא מלך העולם, עד נפילתו תחת עול הגורל. זה עולם של תופעות, ללא קשר ביניהם, וללא שליטה בהם, אך עולם מלא ומפואר ,מלא תכנים.

הבחירה היהודית


המהפכה היהודית המתחילה מאברהם אבינו, מתבססת על המשמעות שבתהליכים ושותפות באותם תהליכים.. יש שותפות של איש ישראל במעשי יה'. האדם לא רק חי, נושם ומת אלא חי בתהליך מסוים המביא גאולה לחייו הפרטיים וחברתיים.

ספר התורה המובא לאדם הוא ספר הגאולה הכולל-חשיבותו של האיש הפרטי בגאולה,-חשיבות המשפחה בגאולה המשפחתית,- אומה נוצרת סביב לסבל עמוק משותף. היציאה מן הצרות הפרטיות והכלליות מהווה גאולה בדרג ראשון. האדם אינו נופל תחת עול הגורל. הוא מצליח לצאת מן הצרות. אחר כך יש השגחה פרטית ולאומית, כללית. האדם מישראל רואה ניסים לטובתו. לומד להודות ולבקש- להתפלל. אחר כך יש תורה. התורה מסמלת את הקשר ההדדי בין העם לאלוקיו. התורה מהווה מין הסכם שותפות בדרך לגאולה. כדי שתהיה שותפות צריך אמון הדדי, שנשבר לפעמים ומתחדש אחרי תהליכי תשובה. אחרי דרך ארוכה האדם מצליח להיכנס לארץ המובטחת לחיות בה על פי התורה. זאת הגאולה הפרטית והכללית גם.

אחרי ההגעה לארץ מתחיל תהליך נוסף לקראת בנית הר הבית ומלכות שדי.

במקביל מתרחש תהליך נוסף המקבץ את הגוים לארץ לקבל עול מלכות ולהשתחוות לה' יתברך.

הדרך היהודית מתקדמת דרך היהודי כדי להטיב לכל העולם.

דרך האדם היהודי היא שכלית ואמונית כאחת.

השיא בתרבות ישראל מגיע עם דוד המלך, המשיח, ושלמה בנו. דוד המלך כבש את הארץ המובטחת, פועל אך ורק על פי דבר ה', שלמה מקיים צדק בחכמתו, כל העמים באים להשתחוות לה' יתברך.

אפשר לומר שעם דוד ושלמה בהחלט חוזרים אל גן העדן, כאשר שולטת בארץ מלכות שדי, וה' נודע לכל העולם

תולדות ישראל מתחילים בספר שמות

ספר בראשית נע בקו ישר..אדם הראשון, נח, אברהם .שלוש אבות, ארבעה אמאות, 12 אחים עד לירידה למצריים סיבה ומסובב. כמה נסיונות בראשית ע”י הקב”ה: קין, אנוש, נח, אברהם. הקשר ביניהם הוא ישיר כאשר כל אחד עולה בדרגת הקשר לה'.קין והבל היו ענקים. היה להם קשר ישירות אל ה' . לכן גם הם לבד רוצים לתרום לה'” ויהי מקץ ימים ויביא קין מפרי האדמה מנחה לה'”(בראשית, עליה רביעית).

אלה יחידים מול הנצח- בורא עולם. החל מאדם הראשון יש קשר מוחשי בין לאדם ואלוקיו. את האדם הראשון הוא שואל: "איכה", את קין הוא שואל אותו "מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה" (בראשית, רביעי, יא), חנוך מתואר כ- "ויתהלך חנוך את האלוהים", זו כבר דרגה מאוד גבוהה שחנוך צועד יחד עם ה', מי עוד זכה לתאור כה כובש!, ובכל זאת נח מגיע לדרגה גבוהה יותר : “ונח מצא חן בעיני ה' “ תאור דומה מוצאים רק אצל משה בפר “כי תשא” -” אם מצאתי חן בעיניך....” בפרשת האוהבין בין משה וה' אלה המילים המציפות חום......, האחרון הכובש את ה' זה אברהם- ו"אברהם הלך לפני ה'.” פרוש שאברהם יוזם ועוזר ושותף לה' . הוא הופך להיות אבינו ואפילו "אב המון גוים”

עם אברהם אבינו והמשפחה הקדושה עד 12 בני יעקב , מסתיים ספר בראשית, ספר הענקים שהיו שותפים לה' בדרך שלהם. ה' בוחר במשפחה הקדושה ואז מתחילים התולדות.ההתפתחות היא משמעותית- קין והבל מובלים ע”י היצרים שלהם, חנוך הוא נכנע לה' , נח משתדל וזה מוצא חן בעיני ה' אך רק אברהם יוזם, ושותף ע”י תפילותיו ומעשיו בדרכי ה'. מסקנה זו היא מובילה את היהדות בדרך אמונתנו

שלושת האבות הם כן בצורת משולש שזאת התפיסה המנחה אותנו כאן, המשולש אינו ביניהם אלא הוא משולש רעיוני כשלעצמו. שלושת המושגים שהאבות מייצגים . .”אהבה, יראה, רחמים” אלה שלושה מושגים של דרכי ה' בעולם ועל פיהם אנו נבדוק את תולדות ישראל. אלה שלושה מושגים שמנחים אותנו בדרך ואילו האבות מייצגים אותם. .......

בספר שמות אין כבר יחידים לכן מתחיל להתהוות הגיון אחר, לא של סיבה ומסובב, אלא התנהגות של צבור המגיב יותר מאשר יוזם. באופן כזה:

בסיס.........היפוכו

אמצעיוסף במצריים

מחסור.במזון...........................יעקב ובניו מצטרפיםגלות

שעבוד...............נולד מושיע

יציאת מצריים

מדבר........................ניסים


קבלת התורה

חטא העגל................משכןחציית הירדן

משה מת...........................יהושע מובילברית

כבוש יריחו.............................ברכות וקללותהדגם הוא הדגם של המידות: חכמה.............בינה

דעת

כך שלמעשה יש התקדמות גם בין המשולשים, אחד מוביל לשני, או אחד משלים את השני ליחידות של שלושה משולשים.

שלושה המשולשים הראשונים מובילים אותנו מן הגלות לארץ המובטחת

ברית יהושע

התנחלות............................שופטיםשמואל

שאול...............................דודמלכות

שלמה...........................מקדששלושה המשולשים מן הכניסה אל הארץ עד למשיחים שאול ודוד (9 מידות- שלבים)חלוקת המלכות

מלחמות......................................כבושי האויביםחרבן בית א

גרוש...............................גלותמרדכי ואסתר

שיבת ציון.............................בניית הביתשלושה משולשים בין מלכות בית ראשון לבין מלכות בית שני (9 מידות)חנוכת הבית

מלחמות המכבים....................מלכות החשמונאיםחורבן- גירוש- גלות

תקופת הזהר בספרד.............................................גרוש והרג אינקוויזיציה


תקופת הזהר בטבריה

שפל ביהדות אשכנז (בעל שם טוב)......................גירוש והרגאחרי שלושה משולשים-9 מידות הכרזה עולמית למען חזרה לציוןנפוליאון- LIBERTE' FRATERNITE' EGALITE

התבוללות...................................................................לאומנות

מרקס וקומונחזם

התעוררות יצירה יהודית........................................עליה לארץ ציונות

האומות מאוחדות............................................הכרזת בלפוראלה שלושה משולשים מהקמת הרעיון הציוני ועד מלחמת ששת הימיםשואת היהודים

מנדט בריטי...............................................הרב קוק מבשר הגאולההכרזת המדינה

שלטון סוציאליסטי של כופרים....................נצחון במלחמות ישראלכבוש אדמת ישראל

התישבות.................................................מסירת הארץ וגירוש היהודים

פירוט

 • המשולש הראשון מהווה את המהפכה מספר בראשית לספר שמות. בספר בראשית כנאמר לעיל ההתפתחות היא קוית (linear). עילה ומסובב. יעקב למשל גנב את הברכה ,עשיו רוצה להורגו. חווית העקדה גורמת לעיוורון של יצחק.
 • פתאום האירועים שונים במהותם והם הופכים לעילה לתהליכים חדשים. יוסף במצריים יודע לנצל את המחסור במזון, שלא קשור אליו, כדי להביא את אחיו ואביו מצריימה.
 • יוסף למרות שהוא עובר נסיונות קשים יודע לנצל את המציאות עד כדי כך שהופך להיות מנהלה. יוסף נמצא במצריים מעל כורחו. וכן המחסור במזון. אך הבאת יעקב ובניו מצריימה זו החלטה מודעת של יוסף ושל בני משפחתו. יוסף אינו יודע את ברית בין הבתרים ואינו יכול לתאר לעצמו לאן יובילו הדברים. יוסף הופך להיות חשוב כאבות האומה כי הוא מצליח לשנות דרך במציאות הקיימת לגביו ולגבי משפחתו. הוא דומה לאברהם "אברהם אהובי".
 • המשולש השני מהווה את היפוכו של הראשון. במשולש הראשון בני"י הם עצמאיים בעלי חרות. במשולש השני משתרעת מציאות הפוכה : א- גלות. היא בגדר נתון שלא בשליטתו של הדור החדש. כל המשולש הופך להיות זר ומוזר לבעליו, נתון חדש . מסתבר ש-גלות, שעבוד, מושיע- זו תוכנית פעולה עולמית של הקב"ה. זו המסגרת שבתוכה הישראלי פועל. המסגרת נודעת בברית בין הבתרים לאברהם. “ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם...”.( בראשית, לך לך, ששי, יג') אבל גם אברהם עצמו שהוא קודם את עם ישראל נאמר כלפיו: “ אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" (בראשית, לך לך, ששי, ז').

ז.א אפילו לאברהם פועלת אותה מסגרת – יציאת מ...- מסתבר שמשולש זה" החלצות מן הרע" זו תוכנית פעולה אלוקית על מנת שהפרט יכיר את בוראו.

מזה אנו לומדים שמי שנתקע ברע ונחלץ ממנו זה בגדר "אברהם אהבו" , ז.א השגחה פרטית כיוון שהקב"ה דואג לו, ומי שלא ,לא שייך ל"אברהם אהבו".

כאן הסוד ברעיון של יציאת מצריים, השייך לאחד משלוש עשר העיקרים, המוזכר בתפילה, בברכות, בלימוד, בקריאת שמע, בכל מקום.

  גם שאר האבות יצחק ויעקב באורך חייהם עוברים "יציאת מצריים" פרטית. יצחק לאחר הנסיון הקשה של העקידה, יעקב אחרי בריחתו מלבן הארמי. יוסף ביציאתו מן הבור פעמיים מקיים גם הוא כמו האבות את "יציאת מצריים" הפרטית שלו. לא פוגשים זאת בשאר האחים . מבחינה זאת גם יוסף הוא אחד מן האבות.
 • המשולש השלישי: יציאת מצריים
  מדבר......................................ניסים
  מקביל למידות: חסד, גבורה, רחמים.
 • יציאת מצריים הוא המנוף הגדול. המציאות של המדבר מלחיצה כל הזמן. בני ישראל מתלוננים.” המדבר" הוא מציאות של חסרון כל. זו מציאות של אין, כמעט של חלל ריק.”כדי לנסותם" אומר הקב"ה למשה. המפגש עם המדבר מגדיל את חוסר הבטחון האנושי מול האלוקים, דבר המצריך את האמונה כדי לזכות לשלום.
  מול המדבר עומד משה רבנו המקיים את הניסים הבאים להרגיע את העם. במשולש הזה משה מופיע כתשובה לכל מכל כל. הוא משה רבנו המענה המוחלט לתנאי המדבר, לקשיי העם, לתלונות ובקשות.
  מן המשולש השלישי לומדים שבכל מציאות של מדבר- ז.א חוסר כל , יש מציאות של ניסים עם משה רבנו. זה לעומת זה.
 • ההליכה במדבר משקפת את הרחמים, המשלבת את הקשיים של המציאות עם הניסים והסיוע. מציאות זו ניסית לחלוטין, ז.א שהאזרח הישראלי לא מצפה לו מה יבוא מחר. אינו יכול לתכנן את המחר, הוא תלוי ברחמי שמיים כל יום כל רגע. בזאת , למשל תמדד אמונתו. להגדיל את האמונה על סמך הניסים ברקע של החוסר כל.

 • שתי היסודות שבהליכה בדבר הן "התלונות" ו"תחינתו של המושיע".
 • התלונות הן בגדר היסוד השלילי. מציאות זו נכפת על ב"י. מציאות זו אינה בחירה עצמית. לכן יש מקום לתלונות, תרעומת, כעס, הפגנות, הוצאת דיבה של קורח. אדם שהולך על פי החלטתו לוקח בחשבון את המחיר שעלול לשלם. אך אדם שנכפת עליו מציאות חדשה, על כל דבר בלתי רצוי ,מתלונן. לכן התלונות הן הוכחת הגאולה הנכפת, מלמעלה. גם כאן משה רבנו עומד כאברהם אבינו "לפני ה'”
 • שלושת המשולשים היו כטענה, טענה מנגד ושילוב.- יוסף- גלות- יציאת מצריים. או אהבה- גבורה- רחמים. שלושת המשולשים הופכים לבסיס למשולש הבא, שהוא כולו היפוכו של הקודם. מול המציאות הקודרת של הנסיונות הקשים בא סגסוג המציאות העליונה.קבלת התורה- חציית הירדן וברית העם עם אלוקה זו מהפכה בלתי ניתנת לדמיון האנושי. שני המשולשים מתארים למעשה את המציאות האלוקית אשר מביאה את הישראלי מתהומות הסכסוך ומרימה אותו לגובהי ההתרוממות של המפגש עם האל.
 • הקדוש ברוך אינו מאכזב. הענקת התורה זו המשולש הרביעי. הוא השיא של יציאת מצריים. מתקבל כמופע גדול שכל העולם חוזה בו. והקרובים ביותר ב"י. אירוע זה הוא יחידני בתורה והוא עומד אל מול בריאת האדם.. מסתבר שבלעדי התורה, בריאת האדם אינה כדאית, זאת המסקנה שאליה מגיע הקב"ה :”וירא ה' כי רבה רעת האדם..........ויתעצב אל-ליבו......כי נחמתי כי עשיתם" (בראשית,מפטיר ה'-ז'). אך יש תקוה וזו ההליכה לקראת התורה...”ונח מצא חן בעיני ה'” (בראשית, מפטיר ח')
  אומנם קבלו את התורה אך בנ"י הם את אשר הם. איך לבטא את השמחה או החרדה! כידוע להם בדרך של הוללות סביב פסל. ומיד הם עוברים מרוממות אל לתחתיות היצר האנושי. זאת עוצמתו יתברך מהיכן הוא מרים ולאן. בנ"י בכלל לא מכירים את מציאות החטא. זאת הם ילמדו במדבר. הם ילמדו שיש אל מול מי להתחשבן, יש מחיר לשלם. המציאות אינה הפקר , היא משמעותית בעלת מחיר.תפקידו של המשכן הוא לכפר על בנ"י. המשכן הוא תיקון חינוכי לדו שיח מציאותי עם ה' יתברך. המשכן מבטא את רחמי ה' יתברך מול הטבע החוטא של עמו. רוממותו היא ביכולת השיח עם יתברך שמו למרות החטא.
 • כל כך אנושי ליפול מן הרוממות בחטא הנורא. חטא העגל הוא בא לצבור שלא התכוון לחטוא. “אלה אלוקך ישראל" נאמר. זה מה שהראש הקטן של האזרחים תפס בסופו של דבר. חלק לא כולם. אך החטא מיחס לכל העם. מציאות החטא זו מציאות נכפת בגלל הטבע האנושי. בני"י צריכים ללמוד שעור גדול. אך הקב"ה גם התכונן לחטא האנושי ומכין מנגנון כפרה. זה המשכן. הוא נבנה במדבר לשם כפרה. אין מציאות ללא חטא. אפילו משה רבנו נאשם על חטא. לכן מציאות המשכן הולמת ומשלימה את החטא. למעשה המשכן הופך להיות "קבלת התורה" בקני מידה אנושי.
 • הושלמו ארבעה משולשים מן הגלות לכניסה לארץ.
 • המשולש הבא מביא לרגליים לאלוקות ולקבלת התורה.
  היחידה הבאה של ארבעה משולשים היא מתקדמת עד להתנחלות.
 • .

הכניסה לארץ זו אבן יסוד בתורה כולה. היא מתרחשת תחת המנוף ירדן- יריחו .ירדן מסמל את הדין מול יריחו המסמלת את השפע. ביריחו מלא מים, זאת עיר הפתוי ואילו בירדן צריך דין וחשבון כדי לחצות אותו(יהושע פרקים ב,ג) הכניסה לארץ מקבילה את יציאת מצריים- בשתיהן יש חציית מים. גבולות הארץ מוגדרות ע"י ארבע מקורות מים גדולים. מנהר מצריים (נילוס)בדרום לנהר פרת בצפון, מן הים (התיכון) במערב לים ההודי במזרח-הוא צפונית למדבר הגדול של סעודיה. הארץ הזו קרובה לגן עדן אך אינה גן העדן.רק היא יכולה לההפך לגן עדן. הארץ הזו פלאית – היא מוגדרת בשייכות לה' יתברך ומתרחשים בה חיים כשל גוף חי. הארץ הזו היא השיא של ההליכה במדבר.היא מוגדרת כמה פעמים כ,ארץ זבת חלב ודבש", כארץ שבעה העממים, כארץ הנסיון לעם ישראל כדי לזכות להתיישב בה. בקבלת תורה מסני, המשכן בא למלא וכפר על חטאי עם ישראל. באשר לחטאים מול הארץ, הגלות הארורה מכפרת על חטאי ישראל לקרקע. כך יוצא שתולדות ישראל נעים בין תורה וארץ הקודש ובין גלות וחורבן. למציאות של ארץ הקודש הכל משתנה. כל הדור היוצא ממצריים מת במדבר כולל משה רבנו. יוצא שהכניסה לארץ דורשת צבור חדש, מנהיג חדש. ברור לעיני הכל שיש חידוש מיוחד- בלי משה רבנו. קבלת התורה היה השיא של משה רבנו, ואילו הארץ מהווה שיא ליהושע. יהושע הוא זריז, ירא שמיים, מקבל אותו מסר כמו משה רבנו "המקום אתה דורך קודש הוא". התורה היא קדושה – והארץ קדושה. התורה והארץ מקבילים. חידוש עולמי- יהושע לא ידע, העם לומד דבר חדש ,נצחי: תורה מקבילה לארץ.שניהם קדושים.

 • עתה עם ישראל שלם. קיבל תורה מסני, קיבל את הארץ מיריחו. עתה העת לברית המונית של כל העם אל מול האלוקים והארץ. מיד אחרי החציה מתקיימת ברית ע"י מילה של כל העדה. המעמד הזה מכריז וקובע שזו ההתחלה. פותחים בברית מילה כמו תינוק שנולד. ובכן כאן נולד עם ישראל בטהרה- בברית. העם שהתחייב בברית מתחייב בפסח- זו המצווה , שהעם מקיים כמו בר מצווה. ובהמשך כבוש יריחו בדרך ניסית- אלה נשואי העם לארץ הקודש בהקפות, שופרות וארון הברית. עתה כבר העם בוגר להתחיל בקיום מצוות וקודם כל כבוש הארץ המובטחת.
 • האדם הישראלי כעת יש לו מילה. הוא בעל תיקון אפילו בגופו. עתה הארץ מקמבלת משמעות על פי משימותיו של האדם הישראלי. המקום מקבל משמעות בזכות הישראלי.המקום שבו התקיימה, המילה הוא הגלגל. גלגל הוא המקום של הברית. גלגל הופך למושג של ברית. מן הגלגל בנ"י הולכים להר עיבל לקבל שם את הברכות והקללות . הר עיבל הופך להיות מיקום הברכות. עד עתה ראינו את גלגל מיקום הברית, את יריחו מיקום הנשואין, את הר עיבל מיקום הברכות. עם ישראל מתחיל לצעוד אחרי שהוא רכש להגנתו: ברית,נשואין, ברכה. - גלגל ,יריחו, הר עיבל.
 • יהושע אחרי המלחמות משלים את הברית. הברית הראשונה הייתה בהר סני.זאת הייתה ברית נכפת על עם ישראל, ללא בחירה. הברית בגלגל היא רצונית. אחרי המלחמות יהושע בודק את עמו, האם עדיין רוצים בברית? כאן לפני מותו מתקיימת ברית שלישית מתוך בחירה של עם ישראל שכבר קבלו תורה, ונלחמו בעבור הארץ. בהעדר של מנהיג עם ישראל חי בארץ בנסיונות קשים, בפרוד בין השבטים... מושפע מן הסביבה, נשבה, נלחם, זועק לה', עליות וירידות. מופיעים 12 שופטים אחד מכל שבט במצבים שונים של הדרדרות מוסרית. זהו המציאות ללא הנהגה רוחנית ומדינית. זו מציאות של הפקרות, של רבוי, ויעשו הרע בעיני ה'.
  מחסור זה מכין את התקופה הבאה שבה מופיע מנהיג: שמואל.
 • שמואל הנביא מנהיג רוחני בישראל מלמד תורה, הוא מהווה דוגמה לנצח של הנביא, אוהב את ה', מקיים מלחמות ה', כובש את הארץ, מלמד אהבת ה', מכתיר מלך המשיח.

ארבעה משולשים מן הכניסה לארץ עד להכתרת המשיח. ב-12 המידות הגענו לשיא.שלושה מלכים מן הענווה, למשיח, לחכם מכל. שאול ביישן נבחר כאשר "נכבה אל הכלים", דוד ממלא כל צפיה אפשרית, ביראת שמיים, בגבורה, ביצירתיות, ברגישות אנושית, בחכמה ובאהבת ה', שלמה ממלא את צפיות אביו בבניית הבית, ובמתן צדק בעם. הזקנה של שלמה מרמזת קושיות.

הפלא הגדול של שיא התולדות ישראל במשיח ובניית הר הבית מתנגשים חזיתית עם ההדרדרות אחרי שלמה. מיד המלכות מתחלקת עם מלחמות אחים , מלחמות עם האויבים ומוקדם ולא מאוחר נחרב הבית והעם מחולק ומפוזר יוצא לגלות למזרח. דווקא בתקופת המלכים מתגלים נביאים דגולים כמו אליהו ואלישע, וישנם מלכים צדיקים כמו חזקיהואבל עצם החלוקה פוגעת באחדות ה' עיקרון בעם ישראל. דבר מאוד מעניין הוא שחלק גדול משמות המלכים דומים בין יהודה וישראל. למשל:רחבעם.........ירבעם (משמעות דומה במרכיבי השם- רחב לעומת ירב עם)

אסא............בעשא

אחזיה..........אחזיהו

יהורם..........יורם

אחז.............יהואחז

יהואחז

דמיון בשמות בא לאחוז לעניות דעתי באחדות ה' אחד בישראל.

עצם החלוקה של הממלכה היא מתריסה קשה להישגים של האחדות בתקופות המשיח- שאול, דוד, שלמה.

 • שני המשולשים הבאים מראים את ההדרדרות עם נסיונות תיקון זעירים. תפארת וגדלות עם ישראל לא נשכחים כל כך מהר. בקופות הללו המאבק אדיר להחזיר עטרת ליושנה. עזרא ונחמיה עוסקים בהקמת הבית השני.השתדלות אדירה לדחוק את מנהגי הגולה כדי להקים את מידות ישראל בארץ הקודש. בזכות משפחה של צדיקים משיגים את עצמאות החשמונאים וחנוכת במקדש.למרות שזו תקופה קשה מבחינת מנהגי הגלות מצליחים לנשום 200 שנה. אך צאצאיהם כבר הולכים ומתרחקים............. במשולש הראשון חלוקת המלכות מביאה לחורבן אך התקווה מנצחת ומרדכי ואסתר מחזירים את העם ציונה.
 • בנסיון הבא אחרי בנית הבית לעצמאות ישראל במקדש ובמדינה קבוצה קטנה של צדיקים מצליחה לדחוק את החורבן הקרב.. מול החורבן עומדת להבת ישראל שלא נכבת. עוד מרד של בר כוכבא ברומאים מרימה את האמונה שאפשר עוד להחזיר את המשיח אצל רבי עקיבה.
 • חורבן בית שני וגלות ישראל באירופה מביא נזיפה קשה ליהדות. השכינה גולה עם העם. שם בגולת ספרד עם ישראל מתעסק במלכות. המלכות הולכת ומתעצמת וחכמי ישראל מוכיחים את אמת תורתם מול המסלמים והנוצרים. השגי ישראל מבוססים על מציאות שקרית והגרוש וההרג לא מאחרים לבוא. האינקוויזיציה שמה קץ לדור הזהב בספרד. ואז קורה הפלא חכמי ספרד חוזרים ארצה ומתישבים. מתפתחת תקופת זהר בטבריה. זה קול התור . אך היהודים לא מתעוררים , לא עולים ארצה. בינתיים היהודים לקרקעית רוחנית וגשמית באשכנז. בעל שם טוב נשלח לעזרת הצבור ומייסד החסידות. ההרג והגירוש ממשיכים באירופה.

11 אחרי שלושה משולשים אלו שהיהודים לא מצליחים לשוב ארצה ברב עם , הקב"ה מנצל את הגוים. באים שלושה משולשים של מהפכות בקרב הגוים שיכריחו את ישראל לשוב ארצה. הגוים מחליטים שהגיע זמן שיבת ציון.

שתי מהפכות גדולות במזרח ומערב אירופה מפילות את ממסד המלוכה , מעניקות כח עבודה לעם וגורמות ליהודי להשתחרר מהשעבוד והחנק של המסורת המעמדות המדכאה . היהודי מתבולל , לומד את דרכי הגוים לשלטון ומלחמה, מקצוע והשכלה מדעית וברצותו להיות כמו הגוים מפתח את תשוקת הציונות גמולה מכל זיקה ליהדות.EMANCIPATION הופך להיות בטוי ליהודי המתבולל שרוצה להשריש לעצמו שורשים חדשים על פי תרבות הגוים. נפוליאון בססמאות "חרות, שיוויון ואחווה" LIBERTE' EGALITE FRATERNITE- הוא פותר את עבות המעמדות החברתיות אשר מנעו מאנשים להתפתח על פי כשרונם. כך גם היהודים הסגורים במעמד של מעוטים יכלו לפרוץ וחלשו דרך בעולם מהפכני שהפועל הפשוט הוא עוצמתו..

באותה מאה 19 במזרח מתחוללת מהפכה נוספת שהוגה הראשון היה יהודי בשם מרקס. הקומוניזם קם תוך שימת קץ לממסד המלוכה ומתן כח לפרולטריון(הפועל הפשוט). היהודים פורחים. מתפתחת לראשונה תרבות ישראלית חילונית של ספרות, שירה, נגינה ובמה בין מוסקוה לפריז. היהודים מפתחים זיקה עמוקה לקומוניזם שיש בו מן המשיחיות- רעיון הבטול העצמי למען מלך המשיח- להבדיל בקומוניזם למען שלטון שטלתני במדינה .על כל פנים יהודים לומדים לעבוד ללא הבדל במעמדות, וזה הנכס אשר מביאים ארצה. ז.א את נסיונם היקר עם השלטון הבולשביקי השטלטני. יהודי מערב ארופה מביאים ידיעה במלחמה והשלטון בתרבות ואומנות.

היהדות החרידית נחרדת מהצבור החדש .לארץ מגיע גם בור יהודי מן המזרח בעל מסורת ביהדות ,זהה עם החרדים אך שונה באורך חיהם. לראשונה חל מפגש מרגש בין עדות שונות של יהודים שמגיעים מן הגלויות השונות. המתפתח לאורך זמן בין יהדות גלותית חרידית לבין יהדות חילונית שלרבות השנים נולד שילוב מעניין שורשי עם זיקה לארץ ולמדינה. היהודי המחפש מקלט בארץ פוגש את היהודי המאמין הנושא על כתפיו מסורת עתיקת ימים שורשית עד בריאת העולם. המפגש הזה יוצר משברים ומזמין יהודים להכיר את אורך חיהם של אלו ואלו וללמוד מיהו יהודי.

בעקבות האנטישמיות החריפה, הציונות מתגדלת במימדיה עד לאומות בארופה המצהירים בפרוש מקום ליהודים בארץ הקודש. בהכרזת בלפור אפילו מדובר על גבולות הנובעים יישר מן הספר- מן הים אל הים ומן הנהר אל הנהר. ממש כממוש נבואה בשפת הגוים הטמאים רצונו של יתברך שמו מופגן בעולם.

שלושת המשולשים הללו פותחים את העת החדשה לשלב האחרון והמכריע שיבת ציון.בהמשך בא המאבק על ארץ ישראל מתוך הארץ. השלב הזה הוא חותם על המהפכות של המאה שעבר. שואת היהודים עם הכרזת המדינה וכבוש גבולות ארץ הקודש הם השלבים הגשמיים של המהפכות. הדינים עדיין מכאיבים החל מן המנדט הבריטי, השלטון הבולשביקי בארץ וגרוש היהודים מאדמתם בגרוש הגוש ולפני כן בימית ויריחו. בד בבד מתגלים נסים עצומים ונבואות החל מן הרב קוק הרואה את הגאולה, הנצחון במלחמות ובמיוחד במלחמת ששת הימים, ותפארת ההתישבות בכל הארץ. השגי ישראל הם מובילים בעולם על פי תרבות המערב במדע וטכנולוגיה.

8אנטישמיות ואנטי ישראליות


מאז ומתמיד האנטישמיות לא הייתה מכוונת רק נגד היהודים אלא במה הם מסמלים – ז.א האמונה באל האחד. כל האנטישמיות זו מלחמה נגד אחדותו של ה'. בכל תקופה מלחמה זו מקבלת פרצוף בהתאם.

מדינת ישראל נתנה גבוי ליהודים בחו"ל, שאינם כבר מחוסרי ארץ ומדינה, אלא שהאנטישמיות הפכה לאנטי ישראליות. הלחצים המופעלים על המדינה הם בלתי נסבלים. הם מגיעים עד להכחשה עצמית. זה התהליך שבו אנו נמצאים מתקופת מלחמת ששת הימים שבה היה הנצחון הגדול.

מאז שלטונות ישראל עושים מאמצים אדירים להכחיש ולהתפטר מן הכבוש- שחרור של ארצנו הקדושה- ארץ ההבטחה.

בזכות צבור קטן הנלחם בציפורניו עוד מחזיקים בחלק מן הארץ

הר הבית בידנו! חזרה לגן עדן!


הר הבית בידינו! החזון מתגשם. אנו חיים בניסים ממש. המאבק הוא בינינו לקבל את הניסים ולהגן עליהם.

כמו בתל יריחו בתקופת יהושע, במלחמת ששת הימים נכבשה ירושלים ושוחררה הארץ המערבית, עיקר ארץ הקודש.

הערבים בע"ה יכריחו אותנו להבין שאין לנו בררה אלא לסמוך על הניסים ולהגן עליהם.

הדרך למשיח צדקנו כרוכה בהרבה מאבקים, מלחמות וכאב רב.

יהי רצון שנצליח להיטהר לקבלת עול מלכות שדי.

הננו בגן העדן כאשר הארץ נותנת את פריה יפה, כאשר יהודים עולים ארצה, כאשר צבא הגנה לישראל מגן ונלחם על הארץ ומשחרר אותה מן הכנענים והפלשתים וכל הערבים. זאת המשימה לשמור על גן העדן " ויניחהו בגן העדן לשמרה ולעבדה" (בראשית ב', ט"ו)

גן העדן אינו שב ואל תעשה, גן העדן דורש הרבה עבודה כדי לפתחו וגם לשומרו.

אשרי הנאבקים בעם ישראל למען קדוש שמו יתברך.