יום רביעי, 1 בינואר 2014

חודש שבט


חודש שבט

ארץ חמדה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה, ארץ חיטה ושעורה, ארץ זית שמן ודבש.

ראש השנה לאילנות- ושמא האילנות צריכים ראש השנה?

אלא שהתורה מזוהה עם הארץ. הארץ נושמת תורה והתורה מדברת ארץ. איזה חיבור אדיר של שמיים וארץ בתבואה ובתורה!

"יצחק בא מן השדה", יצחק בא מ"לחי רועי", השדות ,הבארות מדברות אל אבותנו, תגמול ליצחק מן השדה "מאה שערים". יעקב חולם בבית אל סולם מלאכים, המלאכים מלווים אותו לחוץ לארץ , המלאכים מקבלים ממחניים חזרה ארצה.

לאברהם נאמר "לך לך אל הארץ אשר אראך..." יש ארץ שעיני ה' בה............!

האנשים מטיילים בחו"ל לראות דברים יפים...............??????????

רק כאן יש ארץ עם פנימיות, עם טוב, עם דבר ה', עם אבנים בונות סולמות מלאכים, ארץ בוכה ומקיאה בניה, ארץ שממה, ארץ שמחה לקבל את בניה שבים................

ארץ עם יריחו- פתיחה בקודש, שכם-ליוסף "שכם אחת על אחיך" חברון עיר האבות והמלוכה, ירושלים עיר הקודש.

כזו ארץ נפלאה יש לקדש ביראת שמיים, אהבת הזולת ושמחה גדולה
ארנה קובוס