יום שישי, 8 במאי 2015

מפסח לשבועותאלה ימי גאולה. חודשיים הלכו במדבר. יצאו בניסן ,הלכו באייר ובתחילת סיוון הגיעו להר סיני. מהשעבוד לגאולה 49 יום....סופרים ומצפים......יום יום.........קבלת התורה הוא יום כלולות לעם ישראל שמצפה בכליון עיניים לראות.........כמובן כה מפחיד המראה שבנ"י לא עומדים בו ובורחים........נשואי העם לקב"ה כאשר התורה היא הכתובה= ההסכם בין העם  לריבונו של עולם.

כל העולם נברא ליום הזה כאשר הקב"ה יורד לארץ להתייחד עם עמו ישראל. כל העולמות רועדים ומזדעזעים. משה רבנו  מכריז "שמע ישראל, ה' אלוהינו ה' אחד"- עם ישראל קיבל משימה אלוהית על הארץ- להוביל מהלך הליכה לאורו, בהתאם לצווי.

בכניסה לארץ הגאולה מזדרזת ומקבלת פרצוף גשמי. לעם ישראל הובטחה ארץ (לאברהם אבינו ולכל האבות)   עם ישראל אינו עם נודד מלמד תורה. כי לתורה יש תפקיד ללמד לעולם דרך טובה, דרך הליכה נעימה עם הבריות והסביבה. ובכן הבטחתו של הקב"ה מתקיימת בחציית הירדן בי' בניסן . בתוך 21 יום מיום החצייה עם ישראל זוכה לנשואים הגשמיים שלו בעולם הזה ואלה הנשואים עם ארץ ישראל ביום כבוש יריחו בכח' בניסן אחרי הפסח הראשון בארץ הקודש.

יום הנשואים נקבע על פי הקפות סביב לחומות- 7 הקפות של העם בשופרות בדממה. אלה 7 עולמות שנכבשים ע"י בנ"י כמתנה מאת השכינה ביום החתונה ( עולמות: חכמה, בינה, דעת, הוד נצח, יסוד, מלכות) עם ישראל שולט בעולמות ויכול לשלוט גם בארץ. ביום השביעי שהוא השבת מקיפים את העיר 7 פעמים (7*7=49, שבע העולמות בתוספת שבת, הוא היום השביעי, משלימים את הספירה 49, כדי להגיע לספירה  ה50 כולם טהורים.)

יום הנשואים על הארץ, יום כבוש  יריחו פירושו כבוש הארץ. הוא חותם קיום  הבטחתו של הקב"ה. הוא הבטיח וקיים. כל הגוים לומדים שאלוקי ישראל הוא אלוקי השמיים והארץ. תל יריחו הוא יד האמונה שלנו שאין עוד מלבדו.

אשרינו

ארנה ק.