יום חמישי, 21 בנובמבר 2013

חנוכה-חודש כסלו


חנוכה- חודש כסלו

 

חנוכה בן שמונה ימים. יחיד בין חגי ישראל. שהרי חול המועד הוא בן ששה ימים. בסוכות השביעי- הושענא רבבה והשמיני- עצרת. ובפסח השביעי חג ובהמשך בא העומר המסתיים בשבועות.

שמונה ימים ממש חידוש. שהרי ברית מילה בשמונה ימים. מספר שמונה משתייך לעל טבעי, לנס. חנוכה כולו נס, נס הנצחונות של מעטים מול רבים וחזקים, נס פח השמן, נס טיהור המקדש, נס המלכות וחידוש הכהונה.

חנוכה הוא הנצחון של הרצון האנושי תחת ההשגחה האלוקית. החשמונאים פועלים באמונה אדירה מול כוחות אימים ומנצחים. פחות ממאתיים שנה לפני החורבן. תקופה שבה נגזר על החורבן. תקופה של התבוללות גדולה, של התיוונות, ובכל זאת החשמונאים מצליחים לבלום את הידרדרות ולהביא טיהור המקדש וחידוש הכהונה ומלכות.

כל זה ניצחון של כח הרצון האנושי מול הגזירה. אומנם זה רק למאתיים שנה ורק בתקופת בני מתתיהו. אחריהם ההידרדרות ממשיכה. ובכל זאת זכינו בזכותם לניצנוץ מתחדש של הישועה.

זאת חשיבותו של חנוכה לעולם, כיוון בשום אומה אין לך ניצחון האנושי מול הגורל. חשוב לציין כי זה קורה תוך חפוי ההשגחה. לא בכפירה חלילה אלא בתפילה ואמונה והשתדלות אדירה. זה חידוש עולמי. כי בעולם היווני נופלים תחת הגורל או נופלים במרד של כפירה..

כאן בזכות האמונה והתפילה וההשתדלות ההשגחה מסייעת בידם לבלום את החורבן ל200 שנה.

לתקופתנו המחדשת את תולדות ישראל בארצו, אור החנוכה מאיר, למרות שהגאולה העכשוית אינה תלויה בגואל אחד. והמנהיגים שהתחברו לגאולה העכשוית אינם  מכח האמונה.

יהי רצון שנר החנוכה יאיר את דרכינו.

 

חידוש:

בכח ההתישבות בבית תחגלה על פני יריחו, הרב ד"ר חגי בן ארצי חשף שבספר הקדמוניות של יוספיוס  פלביוס הקרב האחרון  של יונתן בבקעת הירדן מתרחש בבית חגלה בנצחון מכריע.

ובכן בית חגלה קשורה לחנוכה.

 

בשמחה

ארנה

 

יום רביעי, 6 בנובמבר 2013

בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו

בבואי לבית הכנסת כל פעם מחדש הוא נחשף לפני באמיתות נוספות
אנסה לשתף אותכם בחלק:
כל הרצפה היא בטוי חזותי לפסוק: "ואהבת את ה' אלוקך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך בית הכנסת שלום על ישראל
חוויה גדולה !בכל בואי לבקר, בי"הכ נחשף לפני באמיתות חדשות.
............." מקריאת שמע...
באמצע הרצפה יש ככר בעל שלושה סמלים: המנורה, השופר והלולב. סמל לקודש, לתפילה ולאחדות ישראל שמכוונת שמיימה. מתחת לסמלים מופיעה הכתובת "שלום על ישראל" כאשר ה י בצורת חץ המצביעה על המקום עצמו שהוא המקום שבו נפגש יהושע בן נון עם המלאך.........
סביב לככר לבבות באדום ירוק- שני צבעי הפוכים: זה חם וזה קר. זה מבטא רגש וזה ומבטא חשיבה שכלית. מתחת לככר רבוע גדול המבטא 3/8 של הפסיפס. שם מופיעים 32 עיגולים מחוברים עם 32 רבועים ס"הכ 64. 32=לב בגמטריה ו64= נבואה.
אותו רעיון המופיע בלבבות עם שני הצבעים מופיע כאן בחיבור של שתי הצורות. החיבור של החשיבה השכלית והאמונית גם יחד מביא לנבואה.
משני צדי הרבוע הגדול יש 5*3 ביציות=15= שתי אותיות ראשונות של שם ה'. מעליהם מופיעים באותו אופן 15 רבועים מעליהם מופיעים באותו אופן 8 מתומנים מכל צד.
האומן הדגול מספר לנו שהעולם המעשי עומד על דו ערכיות של טוב ורע (הצורות הביציות), על ארבע  יסודות (הרבועים), על 8 מתומנים מספר 8 הוא מספר מעל הטבע.8*8=64=נבואה.
מעל הככר ישנו מעיר הכהן הגדול עם פעמון ורימון מתחתיו וכתר בראש. הכתר מסמל את כח הרצון והאמונה שהכל מתחיל משם.
למעיל 32 רבועים סביב=לב ו48 משולשים בפנים=מח, מסודר
ים ב12 רבועים גדולים יותר= אחדות 12 השבטים בלב הכהן.
ההשגחה העליונה יורדת מן הכתר למח בלב. חבור של שתי הצורות "מח ולב".
בין המעיל לקצה הדרומי יש 6 שורות ישרות של שבע לבבות=42=מבשמות ה'יתברך.
באזור הקודש של בית הכנסת זוכרים את שמות ה' 
.מהמעיל צפונה לכיוון הככר והרבוע הגדול הלבבות עומדות בקווים אלכסונים.  
הם מונים 48 לבבות=מח כמו שראינו במשולשים.
בית הכנסת סוטה 15 מעלות מירושליים. בפינה הדרום- מערבית יש באלכסון לבבות הפוכות, ובפינה הצפון- מזרחית שוב לבבות הפוכות. הקוו שביניהן מכוון לכיוון ירושלים את הלב של המתפלל.
הצדדים לאורך בי"הכ הם מאויירים במשולשים בעלי דפנות מעוגלים 32*3=96= המח והלב
המשולשים מסמלים את אבותינו.
בצד המזרחי יש מרובעים אך באלכסון, כדי להבדילם מן הרבועים השכליים. הם מסמלים את אימותינו הקדושות3*32=96 =המח והלב
בכניסה מופיע שלט המברך את התורמים: "זכורים לטוב כל הקהילה הקדושה, הם וילדיהם ונשותיהם,מי יודע את שמותיהם יכתוב אותם בספר החיים"
קהילה ענווה וקדושה שעור לדורות מהמקום הנמוך בעולם עולה למרומים.  
ארנה קובוס
(כל זה הושג ע"י עבודה בהתבוננות)