יום שלישי, 25 ביוני 2013

תמצית תולדות גאולת האדם לנער


 

תמצית תולדות גאולת האדם לנער
בפר' "בא" נאמר בפסוק א "......ואני הכבדתי את ליבו....למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך.......את אשר התעללתי במצריים...........וידעתם כי אני ה'"
זה אומר בפרוש שכל תולדות האדם הם באים במחשבה תחילה של בורא עולם. אינם רצף מאורעות סתם, אלא " למען שיתי אותותי...........למען תספר לאזני בנך......וידעתם כי אני ה'"
כל תולדות  האדם באים כדי ללמוד "כי אני ה'"
זה מקנה לנו הסתכלות  חדשה להתרחשות בין הדורות.
הנה אנחנו נמצאים  בקצה תולדות האדם ואפשר לספר עליהם בקצרה.

ראשי פרקים

1.      האדם נברא בצלם אלוקים

2.      גן העדן, מבול, דור הבלגה

3.      4 סוגי אנשים  בחמשת היבשות

4.      תרבות בבל

5.      לך לך- תרבות חדשה

6.      תרבות מצריים, יוון

7.      יציאת מצריים, קבלת התורה והתנחלות, דוד המלך- הבחירה היהודית

8.      גן העדן -כבושים

9.      נצרות ואיסלם

10.  גלות לארצות ים התיכון, עת הזהב של יהדות ספרד.

11.  א"י שממה

12.  גלוי אמריקה- תפקיד אנגליה, צרפת וספרד- פורטוגל

13.  עת הזהב בארץ בצפת וטבריה

14.  המשך גלות מגורשי ספרד באירופה- הולנד, צרפת, איטליה ,יוון ותורכיה שוב עת זהב

15.  יהדות אשכנז- בעל שם טוב וחסידות- תלמידי הגר"א

16.  ה' מביא מהפכות כדי לעורר את היהודים להתפקח: מהפכת נפוליאון- emancipence

17.  ציונות, קומוניזם

18.  הצהרת בלפור

19.  שקיעת תרבות ארופה

20.  עליה לארץ ישראל

21.  השואה והקמת מדינת ישראל

22.  האנטישמיות הופכת לאנטי  ישראליות- גדולת ה' יתברך ונצח ישראל

23.  הר הבית בידנו! שחרור ירושלים. חזרה לגן העדן

 

מבוא

חיפשתי בחנויות העיר למצוא ספר תולדות האדם עבור נכדי.

ולא מצאתי דבר. נזכרתי  למודי ההיסטוריה בבית הספר  בזמן ילדי  והבנתי שלא מסופר העיקר. הדפדוף של שמות ותאריכים לא עוזר להבין מה קרה.

החלטתי לכתוב משהו קצר שנותן הבנה לתהליך כולו.

 

האדם נברא בצלם אלוקים

בבראשית מופיעה ההשתלשלות לעולם של מעשה בראשית העצום. במעשה בראשית יש הופעת העצמים בעלי חיות ממדרגה נמוכה- דומם ועד לחי ומדבר. החיות מורגשת ופועלת בכל על פי דרגתו.  למשל משיכת גופי החלל היא החיות שלהם, משיכת השמש משיכת כדור הארץ, היא בטוי לחיות שלהם, משיכה הנוצרת מן הבעירה בקרבם. אך לבעירה יש צד אנרגטי , הוא הוא החיות שלהם. לכן יש מקום לעבודה זרה כי תופסים את הכוחות הפועלים ביקום.  מעשה בראשית  מגיע לשבת שהוא חלק הכרחי ביקום. זאת ההתחלה.

מיד בהמשך מופיע גן העדן ושם לכוחות הפועלים יש משימות ודרך. אנו לומדים שגן העדן הוא טבורו של עולם. שם נברא האדם בגן העדן ולשם צריך לשוב אחרי גלגול התפתחות חייו והעולם שחי בתוכו, מתחיל באמונה האדם הראשון, ישראל מקבל תורה, הפקרות בעולם וחזרה לאמונה  

מהן המשימות?

החטא מלווה את האדם מבריאתו. משימת האדם ללמוד לחיות תוך אהבת ויראת שמיים ללא חטא.

משימת העם בארץ ישראל לחיות על פי חוקי התורה בלי להתחשב בפתוי הגוים, פתויים הכלכליים, בטחוניים ועוד.

משימת העולם כולו לקיים את רצונו יתברך, תוך הפנית רצונות פרטיים לרצונו יתברך.

מה פרוש בצלם?

האדם נברא בצלם אלוקים פרוש הדבר רצונו יתברך אינו מוזר, בלתי מתקבל, אלא קרוב הדבר. בצלם פרוש שהאדם אינו אלוקים רק יש לו תכונות מאת ה' יתברך לשם הדמו לו כמו 13 מידות הרחמים, ז.א שרצונו יתברך יכול לבוא לדי ביטוי אצל האדם לבצוע. זה קורה באופן כובש ביותר אצל משה רבנו- איש האלוקים, שאר הנביאים, ואצל כל איש פרטי במידה שלו.

אנשים המתכחשים לאלוקים ומתנגדים לקבל עול מלכות שמיים מקבלים את סיטרא- אחרא, כל אחד לפי מידתו. אין אמצע, או כיוון זה או המנוגד. המצב הרוחני של האדם משתנה כל העת, ואינו קבוע.

לאיש היהודי  יש אפשרות יתרה להתחבר אל קונו יתברך ולחיות בקדושה ובטהרה. זה ניתן לבחירה האישית ופרטית .יש אפשרות כזו. זו מצווה-"ובחרת בחיים, ובחרת בטוב"  אפשר לבחור ברע.

גן העדן שם נברא האדם אינו משל.הוא ממשי. שם הייתה שלמות. בגלל החטא, האדם גורש. לשם צריך לשוב אחרי דרכו בחיים. ובעולם.

מתואר כאן עולם של השגחה כאשר ניתנת לאדם היכולת לבחור בין דרך ה' וסטרא אחרא. . נפשו של האדם היא קשורה לרצונו יתברך ויכולה להוביל את האדם בטח לארץ מבטחים. דרכי ההשגחה הם מרובים ולא ניתנים תמיד להבנתנו. אלוקים מתיחס לנפשו של האדם ואינו מכריח אותו אם הדבר רחוק מרצונו. ראה ספורו של בלעם , אלוהים לא מכריח אותו, נותן לו ליפול ולהתרסק.  אלוקים שותל אצל אדם את רצונו במידה וזה מתקבל בטבעיות  כדבר מתקבל אל דעתו הפרטית .כך גוים עושים את דבר ה' בלשונם המתקבל אל הדעת. להבדיל כך החלוצים בארץ,לפני  ובזמן הקמת המדינה ,קיימו את רצונו יתברך בבניית הארץ למרות שדברו במושגים אחרים..

בחיבור הזה רוצים לבחון את תולדות האדם המחובר אלוקה ומתקדם לישועתו הפרטית, הלאומית, העולמית.

גן עדן

האדם נוצר בגן העדן בשביל גן העדן ואליו צריך לשוב. התערבות החטא מרחיקה את האדם מגן העדן והופך את שובתו אליו למסע רחוק, מייגע   ולפעמים בלתי אפשרי. האדם מתמוטט בדרך. נשאר בדרך. כפחמים שרופים אינו יכול להמשיך.  במשך דורי דורות האדם משתדל לשוב אל גן העדן. זה תולדות האדם.

גן העדן הוא ממשי בעולם הזה. יש לו גבולות: ארבעה הנהרות, גחון, פישון, חידקל ופרת. בין ארץ החוילה, ארץ כוש ואשור. אלה למעשה גבולות ההבטחה לאברהם אבינו,- מן הנהר לנהר, מן הים אל הים. בשטח הזה היום יש 8 ארצות כולל את ישראל.

האדם

בבראשית א' כד':ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה.............ויברא אלוהים את האדם (א',כז'), ובפרק ב' ,ז': ויצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה......"

תולדות האדם זה תולדות האדם אחרי החטא. יש אדם לפני מציאות החטא שחי ללא יראת שמיים

האדם נוצר מן האדמה, וכל סוג אדמה יצר סוג אדם אחר.

1.      בחמשת היבשות יש חמשה סוגי אדם. שחור באפריקה, אדום באמריקה ואוסטרליה, צהוב באסיה המזרחית, לבן באירופה. כולם נעים בין השכלתני יותר לאמוני יותר. הקצה האמוני הוא בשחור, הקצה השכלתני הוא בלבן.

האדם השחור יש לו פנים מאורחות, עם אברים בולטים במיוחד- מצח, אף, שפתיים, גבוה. לא ידע טכנולוגיה, אלא דברים בסיסיים, חסרים תולדות כתובים.

האדם האדום, פניו עגולות יותר, עם לחיים בולטות, גבוהו בינוני, נותרו שרידים של מקדשים בעלי מידות ענק, הדורשים פתרונות טכנולוגיים. חסרים לו תולדות כתובים.

האדם הצהוב  שכלתני, בעל אפיונים דקים ושטוחים בפנים, נמוך בקומתו,  עם יכולת פתוח טכנולוגי בהחלט,בעל כתובים מפוארים במסורת. פיתח אמונה בעבודה זרה בשם בודהיזם עם איפיוניים חברתיים משמעותיים.

האדם הלבן שכלתני ביותר, אפילו מנוגד לאמונה,  עם יכולת פתוח טכנולוגי מפתיע ביותר, בעל מסורת  כתיבה עתיקה

בחלוקה התנ"כית אחרי המבול נח מוריש את ההמשך לשלושת בניו.: שם, חם  ויפת. לפי המסורת חם מקביל לאדם השחור, יפת לאדם הלבן.

מי הוא שם?

מהפכת התורה היא בשם. זהו עוד סוג אדם יותר כהה מן האדם הלבן, יוצא מבבל ומגיע לארץ.

שם נשאר בתבור העולם, זו ארץ ישראל. שם מכיר את שמו יתברך. הוא מהווה את החיבור המושלם בין אמונה לשכל.

שם אמור לקבל תורה לשמרה ולהפיצה.

לארבעה צבעי אדם אלו יש יבשות מתאימות הסובבות אותם כתנאי הולם בהתפתחותם. מכאן לומדים שהאדם יחד עם בעלי החיים והצומח הם יחידה אחת שמתאימה למקום הכולל אקלים,  וצמחיה.

באפריקה האדם השחור  נמצא באזור חם, לח,  ומדברי לסרוגין בקצוניות עם בעלי חיים טרופיים (המתאימים ללח וחם עם צמחיה עזה), ובעלי חיים אחרים המתאימים לחום ויובש של המדבר. האדם ערום בלי בושה . ".והיו שניהם ערומים ולא התבוששו" (בראשית, שלישי ,כה') ז.א. שהאדם השחור והאדום שהולכים ערומים נוצרו לפני היותו האדם בגן העדן כי אין מושג של בושה.

אסיה המזרחית משתרעת מן הצפון הקרח לקו המשווה. יש הרים הגבוהים בעולם- אימליה-, אזורים של ג'ונגל (הודו- בורמה) ויש אזורים מדבריים (צפון סין), יחד עם זאת בעלי חיים כאן שונים מאלה שבאפריקה- הפיל האסיאתי יותר קטן. האדם נמוך ,לבוש ומכוסה. אנו פוגשים את סין כבן של כנען .(בראשית, נח ,ששי, כח')

אמריקה משתרעת מהקוטב הצפוני ועד לקוטב הדרומי כוללת את קו המשווה. שוב כאן נמצא את כל סוגי בעלי החיים למרות  שיש מיוחדים לאזור. מבחינת צמחיה ובעלי חיים. ג'ונגל סביב לנהר אמזון, הרים גבוהים בארגנטינה ומדבריות בארצות הברית. גם כאן האדם ערום בחלקו ללא בושה.

אין ספק שהצבע הבולט הוא האדום, כאשר באפריקה השחור ובאסיה המזרחית הצהוב.

התחושה של השחור באפריקה נוצרת בגלל החשיפה הקשה בקו לשמש בקו המשווה . השפעה חזקה של החמה עם ירוק כהה של הצמחיה הענק. 

באסיה הצהוב משתלט בזכות האבק המדברי הצפוני המשתלט על השפעות קו המשווה.

באמריקה האדום משתלט בזכות שלוב  מאוזן של הקרניים לאורך היבשת הארוכה הזו מבין שני הקוטבים.

באירופה  הכל מעודן. אין מדבריות או ג'ונגל. אירופה זה שטח קטן יחסית ליבשות האחרות, מקום ישובו של האדם הלבן עם צמחיה ובעלי חיים עדינים.  ארופה משתרעת מים התיכון לים הצפוני. האדם לבוש.

הצבע הלבן שולט כיבשת קטנה צפונית .

המזרח התיכון  שנמצא בין הים התיכון לאוקיאנוס ההודי- זה שטח ישראל הוא טבורו של עולם עם אפיונים מיוחדים לו.

הקרקע מדברית אך בהתישבות ישראלית היא פוריה מאוד, איש ישראל כולל את כל האומות ושונה מהן. גם בצבע גם ברוח.

טבורו של עולם מתברך ישירות דרך ישראל כאשר שכינה שורה בו, בזמן שישראל יושב בו.

כל העולם פונה אל אזור ארץ הקודש שמנחה את עולם ובירתה ירושלים.

הארץ הזו והאדם בה – ישראל הם מופעלים ישירות מאת ה' למען ה'. כל ההתרחשות כאן היא למען גאולת ה' בעולם ואינה קשורה למתרחש סביב. זו ארץ ניסית ואומה  ניסית- הכוונה שלשיקולים ההגיוניים אין מקום.

תרבות בבל.

התרבות הראשונה שהתפתחה ממנה גורש אברהם אבינו. בין שתי הנהרות חידקל ופרת התפתחה תרבות של שפע ועבודה זרה. הקב"ה שותל כאן נשמה מיוחדת ושונה בעולם . אברם בתוך כבשן האש ניצול וגורש. אברם הוא מנהיג בעל משימה ברורה.:לך לך

לך לך

שני חידושים אצל אברם שהם אחד. עם הגרוש מאור כשדים מקבל משימה אלוקית- ללכת "לארץ אשר אראך". השני שהוא מזדהה אישית עם המשימה. המשימה הופכת לפרטית, אישית כנאמר "......לך"= לטובתך

אברם הוא המהפכה: יוצא מעבודת האלילים של בבל. לפי המדרש הוא שובר את הפסילים של אביו.

הוא שונה מן הדרך של "אודיסיה" של אומירוס, כי אודיסיה  יוצא לדרך אך החוויה של הדרך מחזירה אותו מאיפה שהוא בא. אין תזוזה. החוויה למען החוויה.

הדרך של אברם היא משימה אלוקית, ארוכת תווך עד היווצרות עם, יציאת מצריים קבלת התורה וכבוש הארץ. הדרך הזו של אברם נעה אלפי שנים ואינה מתכלת ברוך שמו, היא גשמית בעולם הזה.

תרבות מצריים ויוון

תרבות  מצריים חשוכה, במקדשים הסגורים, בחיי הקברים הבנויים להמשך החיים שם, בחניטת המת לחיי נצח.

תרבות יוון מנוגדת , בארץ אור, כולה אור, מקדשים פתוחים, חיצוניות חשובה , יפה, חיי העולם מלאים. פיתוח השכל, הפילוסופיה, צורת חשיבה מדעית, לוגית, אנליטית, אסתטיקה כשלעצמה, ספרות מיתולוגית הניפה. אישים גדולים גדלו שם כמו סוקראטס, אפלטון, אריסטוטלי, תרבות אתונה , ספרטה ,כריתים. תרבות שכלית, אנליטית וגם תרבוץ אומנותית גבוהה אין תרבות מוסר ואתיקה.

כל תרבות המערב  היום  במדע, כולל תרבות רומא מבוססת על תרבות יוון.

האיש הפרטי הוא מלך העולם, עד  נפילתו תחת עול הגורל. זה עולם של תופעות, ללא קשר ביניהם, וללא שליטה בהם, אך עולם מלא ומפואר ,מלא תכנים.

 

 

הבחירה היהודית

המהפכה היהודית המתחילה מאברהם אבינו, מתבססת על המשמעות שבתהליכים ושותפות באותם תהליכים.. יש שותפות של איש ישראל במעשי יה'. האדם לא רק חי, נושם ומת אלא חי בתהליך  מסוים המביא גאולה לחייו הפרטיים וחברתיים.

ספר התורה המובא לאדם הוא ספר הגאולה הכולל-חשיבותו של האיש הפרטי בגאולה,-חשיבות המשפחה בגאולה המשפחתית,- אומה  נוצרת סביב לסבל עמוק משותף. היציאה מן הצרות הפרטיות והכלליות מהווה גאולה בדרג ראשון. האדם אינו נופל תחת עול הגורל. הוא  מצליח לצאת מן הצרות. אחר כך יש השגחה פרטית ולאומית, כללית. האדם מישראל רואה ניסים לטובתו. לומד להודות ולבקש- להתפלל. אחר כך יש תורה. התורה מסמלת את הקשר ההדדי בין העם לאלוקיו. התורה מהווה מין הסכם שותפות בדרך לגאולה. כדי שתהיה שותפות צריך אמון הדדי, שנשבר לפעמים ומתחדש אחרי תהליכי תשובה. אחרי דרך ארוכה האדם מצליח להיכנס לארץ המובטחת לחיות בה על פי התורה. זאת הגאולה הפרטית והכללית גם.

אחרי ההגעה לארץ מתחיל תהליך נוסף לקראת בנית הר הבית ומלכות שדי.

במקביל מתרחש תהליך נוסף המקבץ את הגוים לארץ לקבל עול מלכות ולהשתחוות לה' יתברך.

הדרך היהודית מתקדמת דרך היהודי כדי להטיב לכל העולם.

דרך האדם היהודי היא שכלית ואמונית כאחת.

השיא בתרבות ישראל מגיע עם דוד המלך, המשיח, ושלמה בנו. דוד המלך  כבש את הארץ המובטחת, פועל אך ורק על פי דבר ה', שלמה מקיים צדק בחכמתו, כל העמים באים להשתחוות לה' יתברך.

אפשר לומר שעם דוד ושלמה בהחלט חוזרים אל גן העדן, כאשר שולטת בארץ מלכות שדי, וה' נודע לכל העולם

.שעבוד  ועצמאות.

אחרי השיא עם דוד ושלמה, שוב התהליך מתחיל מן ההתחלה-  גלות וגאולה. בהדרגתיות- בית ראשון, בית שני.

השעבוד הראשון הוא עם סלפקים אחרי אלכסנדר המקדון. מול ההתייוונות וההתבוללות עומדים החשמונאים ומנהלים מלחמת השרדות בבטחון לה' יתברך אשר נותן להם נצחון.- חנוכת המקדש ומלכות ישראל. .

למרות אבוקה זאת ההדרדרות ממשיכה ומביאה מהר מדי את הרומאים ארצה. עם ישראל חי! שוב מרד עממי עם בר כוכבא! וווי כבר אי אפשר לעצור את הכבוש והחורבן.

עם ישראל כבר עזב את תורתו למרות שעדיין יש חכמים גדולים, ומורי דרך עצומים.

עם ישראל נופל באפלה.

. נצרות ואסלם.

הגוים תורפים את התורה- הסוד היהודי. זה האדם הלבן אך אינם מסוגלים להבין את משמעות התוכן.. הם לוקחים לפי הבנתם את אשר מתאים להם. הנצרות  יצרה משולש של אלילים מתוך חוסר יכולת להתמודד עם האל האחד. ממשיכה את המסורת האלילית בשמות חדשים. מסתבר שהאדם הלבן בכללות אינו מסוגל לתפוס לא מוסר ולא אל אחד. הנוצרות היא אנטישמית ונלחמת ביהדות.

 אחר כך הערבים לוקחים את התורה גם הם מסלפים אך שומרים על האל האחד, ועל הברית מילה.יוצרים את האסלם, תוך שנאת היהודים. האסלם מופיע (כאנטיתזה) כתגובה שלב אחרי שלב ליהדות. אין ספק שהם קרובים יותר כי הם מולים ומאמינים בשם אחד, אך דרכם שונה משלנו. דרכם היא בחרב ושלנו בנעם.

גלות ישראל בקרב הנצרות ,סבלה מגרושים כל העת. הגלות בקרב האיסלם סבלה פחות. הגלות בקרב העמים באסיה הרחוקה או אפריקה כנראה ללא אנטישמיות , נעלמה כמעט.

גלות בארצות ים התיכון

גלות ישראל אחרי בית שני נדדה לארצות אירופה, לצפון אפריקה ומזרחה לעירק ו אירן.

הגלות נמשכה 2000 שנה. מלווית בגרושין של היהודים, מסירות נפש לקידוש שמיים,.

ביניהם גלו לספרד והגיעו שם לגדולה. היו חכמים גדולים בישראל והתקרבו למלוכה ממש. גם ההשפעה הערבית היתה גדולה ובסופו של דבר מגיעים לאינקוויזיציה, הרג ליהודים, יצירת האנוסים ובריחת הנצולים לארץ ישראל, אמריקה, ארצות ים התיכון. ברגע הזה התחילה עולה גאולת ישראל. החכמים בטבריה וצפת מלמדים תורת הקבלה, נכתב שלוחן ערוך, הרמב"ם מגיע לארץ, הרמב"ן בונה את בי"הכ החורבה בירושלים. אך רב הצבור נשאר בגולה.

היהודים בכל מקום מושבם יצרו שפה משלהם המשלבת את השפה המקומית עם מילים עבריות. אך לימוד התורה ממשיך להיות בעברית. יהודים מספרד מדברים לדינו, היהודים מאשכנז מדברים יידיש וכן הלה.

היהודים במסירות נפש שומרים על התורה אך התורה מצטמצמת לשפל הגלות.

יהודי ספרד שוב מרימים מרכזי תרבות אדירים בסלוניקי, באיסתנבול.

יהודי אשכנז קשה להם עד מאוד, עד בואו של בעל שם טוב המכניס נימה של משמעות ושמחה. ממשיכיו נכדיו וחתניו יוצרים חסידויות .

הגר"א שולח תלמידים ארצה. מתחיל לקום צבור ישראלי בירושלים  ובארץ.

.  א"י שוממה

אחרי החורבן ממשיכים לשעבד  את ארץ הקודש  הצלבנים, התורכים הארץ נשארת שממה, ולא יושבים בה

תגליות

. בסוף ימי הביניים אמריקוס ווספוציו מגלה את אמריקה תוך מסע להודו. מתוך הנחה שכדור הארץ עגול, אפשר לצאת מן המערב כדי להגיע למזרח. לכן קרא לתושבי היבשת החדשה "אינדיאנים", כי חשב שהגיע להודו.

מדינות אנגליה, צרפת, פורטוגל וספרד הפונות לאוקיאנוס האטלנטי התלבשו על היבשת החדשה וחלקו אותה ביניהם. את התושבים האינדיאנים כלאו אותם בחוות אחרי מלחמות. באמריקה התיישבו כדי להתעשר וערך הכסף עד היום חשוב מאוד. ארבע מדינות אלו הפכו למעצמות.

הכבושין המשיכו – צרפת כבשה את צפון אפריקה, אנגליה את דרום אפריקה , ארץ היהלומים.

ספרד ופורטוגל כבשו את דרום אמריקה .הרבה יהודים היו שם, בדיוק לפני האינקויזיציה. היהודים חיפשו  חופש ועושר והגרו לשם.

טבריה

. אחרי גרוש ספרד מגיעים לארץ, טבריה – צפת ,תלמידי חכמים. קארו כותב את השולחן ערוך ומנסה לשים סדר בבלגן של הדעות. השולחן ערוך מתקבל  בכל הגלויות ובארץ ישראל כבסיס להלכה.

מתפתחת הקבלה ומפיץ אותה רבי חיים ויטל תלמידו של האר"י על פי ספר הזהר. הגלות והסבל של היהודים  נותנים לה כנפיים.

מגורשי ספרד

גלות מגורשי ספרד מגיעה להולנד בצפון ארופה, על פי חוף הים, לאיטליה, מזרחית לספרד,יוון בעקר בסלוניקי ובתורכיה בעיקר לאיסתנבול.

בכל מקום  שהגיעו שם הם פרחו. בסלוניקי ואיסתנבול שהתורכים שלטו אז, הם היוו הצבור המשכיל בין המקומיים, קבלו כבוד והתפתחו מאוד בכל התחומים. היהודים הביאו איתם את שפתם, דברו לדינו= ספרדית עתיקה מעורבת עם עברית, יצרו קהילות לפי הגלויות השונות , כמו קהילת קסטיליה, קהילת מיורקה,  ועוד הרבה.

 

יהודי אשכנז

 יהודי אשכנז היו מאוד עייפים ותשושים אחרי כל הרדיפות. שלח הקב"ה מלאך את בעל שם טוב. הבעל שם טוב ניגש ליהודי בשני תכנים חשובים- הפשטות והשמחה. התחבר לאנשים פשוטים, עניים, התלבש כמותם ספר ספורים וקירב את האנשים למצוא את הקב"ה בשמחה, לעומת הלמדנות המקובלת והעקרה. קמה התנגדות גדולה מאת הלמדנים  אך תלמידיו גברו. אחריו קמו חסידויות ע"י בניו ותלמידיו עם רעיון מנחה לעבוד את ה' בשמחה. ר' נחמן מברסלב הוא נינו וממשיך את דרכו. הם המשיכו להחיות את  יהדות אשכנז.

הגר"א שייך ללמדנים ומתנגד לחסדות. הוא רואה שזמן הגאולה הגיע. מצליח להביא אתו 1000 תלמדים ובני משפחותיהם לארץ ישראל. עד היום יש בארץ צאצאים תלמדי הגר"א. הם עברו קשיים גדולים של מחלות ועוני. חלק גדול לא שרד.

מהפכות מזרח ומערב

אכן הקב"ה ממהר להביא את הגאולה. היהודים אוהבים את הגלויות שלהם, מצד אחת והמציאות בא"י אינה מושכת.  הקב"ה מביא מהפכות שהבסיס הרעיוני שלהם חשוב להתפתחות היהודים המתבוללים באירופה . שתי מהפכות גדולות- אחת במזרח אירופה והשניה במערב ארופה. שני קטבים: צרפת ורוסיה.בצרפת יש מלוכה כמו בכל מקום. השלטון הוא רודני. יש הבדל מעמדות חמור שגובל את האדם . נפוליאון קם וצועק: שויון, אחדות, ואחווה. מוות למלוכה. תולה את המלך ובשלושת הסיסמאות הללו כובש את מרכז אירופה ומפיל את מלוכה.  החופש נפתח לפני כל אזרח ללמוד, לעבוד, להתפלל, להתקדם במעמד החברתי. הוא תומך ביהודים להשתתף ברעיונות הללו.

ציונות וקומוניזם

 

 במאה 19 בצרפת מאשימים  יהודי בשם דרייפוס כמרגל. הרצל תיאודור שוהה במשפט כעיתונאי ונחרד. הוא מבין פתאום שהיהודים הם עם ומגיע להם ארץ . די  לרדיפות. צריך לחזור לארץ.

הרצל מצליח לעורר תנועת יהודים המתגעגעים לציון. מסתובב בין כל הגדולים בארופה ותורכיה כדי להצליח לרכוש את א"י.הדבר לא עולה בידו. אך הציונות כבר קיימת.

באותה תקופה מתחוללת מהפכה ברוסיה – מזרח אירופה.  מרקס ממוצא יהודי מעמיד את הבסיס הרעיוני שכולם שווים לפני העליון שהוא השלטון. הרעיון הוא משיחי אם נעמיד את ה' במקום השלטון. הקומוניזם אוסר את המלוכה ואת האמונה באלוקים. הופך את כל האזרחים לעבדים שמשרתים את השלטון. גם  במהפכה הזו משתתפים הרבה יהודים שמחברים את הקומוניזם(= שוויון) לציונות ועולים ארצה בתחילת המאה העשרים להקים קבוצים (הקבוצים קמים לפי דוגמת הקולחוז ברוסיה) ולעבוד בהם בשוויון לטובת ארץ ישראל.

הרעיון של העבודה הוא מהפכני ליהדות שידעה בגלות כמעט רק למדנות.

הכרזת בלפור

 הרצל הצליח להחדיר את הרעיון של שיבה לארץ מכל מקום, כרעיון מצוין כדי להתפטר מן היהודים. בתחילת המאה העשרים בלפור באנגליה מצהיר: יש לתת ליהודים לשוב לארץ ההבטחה- מן הים ועד המדבר, ממצריים ועד נהר פרת. ממש ארץ ההבטחה. אך היהודים קשורים לגלויות שלהם ולסבל הקטן שלהם.  האנגלים מקבלים מנדאט= משימה , להכין את הבית ליהודים. הם מגיעים בכל השטח הזה בארץ  ומתחילים להתמודד. פוגשים את התושבים היהודים שכבר עלו ארצה. פוגשים את הערבים. מחליטים לחלק את השטח הזה  לשנים: מן הים ועד הירדן ליהודים, מן הירדן מזרחה ועד המדבר לערבים. רק אז נוצרה מדינת ירדן. לשטח  של ארץ ישראל קוראים פלסטינה.

האנגלים הופכים להיות שוטרים בין היהודים לערבים. מסכלים את העליה . מסגירים את העולים בקפריסין. היהודים קמים להגנה עצמית. נוצרות תנועות: הגנה, ל"חי, אצ"ל פלמ"ח. נאבקים בהצלחה נגד האנגלים ונגד הערבים. עד גירושם של האנגלים.

שקיעת אירופה

 אירופה מתפתחת למעצמה מבחינה תרבותית וכוחנית מימי הביניים והלה, אחרי חורבן בית שני.

ראשית בזמן החורבן מתפתחת רומי- כולה חקוי עלוב של תרבות יוון כאשר הכוחניות בולטות על חשבון הרוחניות. הם משעבדים את יהודה  תוך כדי ניצול את  האנטישמיות העצמית של  היהודים ( או רדיפת הגוים) ומביאים חורבן למקדש ולארץ.  מכריזים על בירה אחרת, בסגנון רומי- קיסריה עולה  וירושלים מתנוונת.

 אחרי רומי קמה הכנסיה לרמות ומלהיבה  את ההמון נגד היהודים באירופה, למרות  שספרד זורחת בזכות היהודים שבה .סביב להרמב"ם ,מרפא דגול ומורה תורה אלוקי, נוצרת חברה עשירה בתורה ובמבנה החברתי     ובצרפת רש"י מבסס את התורה שבע"פ.

הכנסיה מביאה את מלחמות הצלבנים בארץ עשור שנים, עד שהצבור מתחיל להתרחק מן הכנסיה ומתפכח.

צרפת עולה כמדינה של פילוסופים,(מדקרט ועד סרטר).

איטליה מפתחת אומנות פלסטית (ציור ופיסול) מרתקים ביופי הגשמי שלה.

אנגליה רציניים ומסורתיים מפתחים נצרות פרוטסטנטית בעלת מוסר וצניעות.

גרמניה מתפתחת אחרונה עם כוחניות ופילוסופיה שחורה, גם מיתולוגיה שחורה ( השפעה גדולה של כוחות החושך- כי למעשה חסר להם אור גשמי)

אחרי שתי מלחמות עולם במאה העשרים אירופה שוקעת מבחינה מוסרית, לאנשים בעלי השפע אין תכלית בחיים ומתאבדים.

העליה לארץ

בינתיים פורצת מלחמת העולם השניה. יהודים בורחים, לפני ,תוך כדי, ואחרי השואה. 

הארץ מתחילה להתמלא ביהודים. הצבור החילוני שמוכן לעבוד משתלט על הצבור הדתי שיושב בבתי מדרש ולא מחפש שלטון. ארץ ישראל משתנה. בירושלים ישבו דתיים ספרדים. כדי להצטרף גם האשכנזים התלבשו באותו אופן של הספרדים.. קמה מתיחות גדולה עם החילוניים. הרב זונונפלד מרים את הדגל של חוסר הפשרות. לראשונה היהודים נפגשים מגלויות שונות והמפגש קשה, קשה מאוד.

באותה תקופה קמה נשמה גדולה שמבשרת את הגאולה ומאחד את כולם באהבה. הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל מגיע לארץ , מלמד על ערכה הקדוש של הארץ, מלמד זכות על כל עם ישראל, משתף פעולה עם החילונים, כולם אוהבים אותו ומקבלים אותו כרב., רבה הראשון של יפו

השואה והקמת המדינה

השואה באירופה היתה באמצע המאה העשרים כדי להמחיש לכולם על סופה של הגלות. היו הרבה שראו את השואה מתקרבת כפועל יוצא של שנאה קשה נגד היהודים באירופה, עלילות דם, רדיפות, רציחות, שריפת בתי כנסת וגוילים של ספרי תורה . האנטישמיות כבר פרחה. יהודים ברחו לפני השואה לארץ ישראל, לארצות הברית, לאוסטרליה ועוד. מעט עלו לארץ ישראל. עדיין ניידו לגלויות אחרות.השואה היתה בלתי נמנעת. 6 מיליון יהודים- כולל ילדים ,נשים,גברים וזקנים נספו ללא פשע אלא היותם יהודים.

הבה נזכור ביציאת מצריים כתוב שחומש עלו. המדרש אומר שכל השאר נהרגו במכת חושך כי לא רצו לעזוב. מכאן לומדים שהחטא היה אהבת הגלות. " ואסערם על כל הגוים אשר  לא ידעום והארץ נשמה אחריהם מעבר ומשב וישימו ארץ חמדה לשמה " ( זכריה ז, יד')

" חרב עורי על רועי ועל גבר עמיתי נאום ה' צבאות הך את הרועה ותפוצין הצאן והשבותי ידי על הצערים. והיה בכל הארץ נאום- ה' פי-שנים בה יכרתו וגועו והשלישית יותר בה. והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצורף את-הכסף ובחנתים כבחון את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלוהי" (זכריה ג ,ז'-ט')

בנבואה הזו נכללים תולדות ישראל, כאשר לפני הגאולה יש השמדה של 2/3  ורק 1/3 נגאל. ובהמשך אותו שליש עובר הכשרה קשה ומיוחדת כדי להגיע לייחוד עם ה' יתברך.

בהקמת המדינה הישוב מנה 600000 איש כמו ביציאת מצריים. אך בהמשך חלק ממנו עוד ירדו מן הארץ. כור הצריבה בארץ  אינו פשוט, ולו מגמה ברורה : להגיע לקבלת עול מלכות במלואו.

יוצא מכך שהקמת המדינה היא התשובה לשואה. היא שלב חשוב בגאולה אך מכאן הדרך עוד ארוכה כדי להגיע למלכות שדי. המאבקים בארץ קשים , הערבים מסביבנו לוחצים בנו להתקדם כי אחרת הם גוזלים את שלנו, ושונאי ישראל מתוכנו פוגעים בנו בלי הרף.

בתסריט הזה צריך להתקדם במלוא התנופה כי ה' ציווה.

יהי רצון שנעשה ונצליח.

אנטישמיות ואנטי ישראליות

מאז ומתמיד האנטישמיות לא הייתה מכוונת רק נגד היהודים אלא במה הם מסמלים – ז.א האמונה באל האחד. כל האנטישמיות זו מלחמה נגד אחדותו של ה'. בכל תקופה מלחמה זו מקבלת פרצוף בהתאם.

. מדינת ישראל נתנה גבוי ליהודים בחו"ל, שאינם כבר מחוסרי ארץ ומדינה, אלא שהאנטישמיות הפכה לאנטי ישראליות. הלחצים המופעלים על המדינה הם בלתי נסבלים. הם מגיעים עד להכחשה עצמית. זה התהליך שבו אנו נמצאים מתקופת מלחמת ששת הימים שבה היה הנצחון הגדול.

מאז שלטונות ישראל  עושים מאמצים אדירים להכחיש ולהתפטר מן הכבוש- שחרור של ארצנו הקדושה- ארץ ההבטחה.

בזכות צבור קטן  הנלחם בציפורניו עוד מחזיקים בחלק מן הארץ

 

הר הבית בידנו! חזרה לגן עדן!

 

הר הבית בידינו! החזון מתגשם. אנו חיים בניסים ממש. המאבק הוא בינינו לקבל את הניסים ולהגן עליהם.

כמו בתל יריחו בתקופת יהושע, במלחמת ששת הימים נכבשה ירושלים ושוחררה הארץ המערבית, עיקר ארץ הקודש.

הערבים בע"ה יכריחו אותנו להבין שאין לנו בררה אלא לסמוך על הניסים ולהגן עליהם.

הדרך למשיח צדקנו כרוכה בהרבה מאבקים, מלחמות וכאב רב.

 

יהי רצון שנצליח להיטהר לקבלת עול מלכות שדי.

הננו בגן העדן כאשר הארץ נותנת את פריה יפה, כאשר יהודים עולים ארצה, כאשר צבא הגנה לישראל מגן ונלחם על הארץ ומשחרר אותה מן הכנענים והפלשתים וכל הערבים. זאת המשימה לשמור על גן העדן " ויניחהו בגן העדן לשמרה ולעבדה" (בראשית  ב, טו')

 

גן העדן אינו שב ואל תעשה, גן העדן דורש הרבה עבודה  כדי לפתחו וגם לשומרו.

אשרי הנאבקים בעם ישראל למען קדוש שמו יתברך.

יום חמישי, 6 ביוני 2013

חודש תמוז


ב"ה

חודש תמוז

מתחיל הקיץ מתחילים הצומות. כבר ביח' לחודש. דווקא בחודשי הקיץ קוראים בתורה, על כל התלונות והחטאים הקשים של ב"י.

קרוב הדבר , לצערנו, גם אצלנו, עם החום כולם מתלוננים, נוסעים לחו"ל.

,ארץ חמדה" יש לזכור בקיץ בזמן הקשה. כל אזור הבקעה כולו מלא מעיינות.  "ארץ שעיני ה' בה", ארץ ההשגחה. נכון שאין לך ארץ אחרת כזו.

אם אתה נוסע בעולם, תכיר מפות, תכיר אקלים כזה ואחר, תכיר מקומות רבים שכולם אפשר להגדירם. את א"י אי אפשר להגדיר.

בזמן מסוים מופיעה כשממה, בזמן אחר פורחת.

זו משימה לאומית: לגלות את ההשגחה הפרטית ולאומית בא"י בכל שלב ושלב.

זו חוויה לאומית ואישית. לגלות שנוכח בארץ עוד מישהו, דווקא הוא מנהל את הענינים, הוא בקיא בכל, אפשר להתייעץ אתו בכל והוא נותן תשובות לכל שואל ברצינות.

חוויה זו לחיות במרחב האלוקי זו חוויה ייחודית שאינה נמצאת בשום מקום, אלא רק בארץ  הבחירה.

אין טעם להתמרמר. יש לקבל  ואחרכך לשתף פעולה.

ובכן קבלת מפתחות היום להפוך את התלונות לברכה בזכות התפילה

בברכה

ארנה