יום שלישי, 30 באוקטובר 2012

בדרכי הגאולה

בדרכי הגאולה     
הקדמה

  בתקופות מטורפות שהיהודים מסרבים לשתף פעולה, מכרחים את הקב"ה לפעול דרך הגוים כדי לעורר את היהודים. כי עם ישראל צבא ה' ומחוייב לקיים את דברו, אפילו ללא רצונו.
כך קמו שתי מהפכות גדולות- הצרפתית והרוסית  אך ורק כדי ללמד ליהודים שמוש בכלים הכרחיים לגאולה. מדיניות ומלחמה, מלאכה, מדעים, אומנות וספרות . אם מתוך ה-emancipation  או//ו ה- communism בשני התהליכים האלו היהודים הפכו פנים ויכלו לגאול את ארץ ישראל מתוך עבודה עברית, רוח עברית אך ללא אמונה תורנית.
כל זה כדי להביא את היהודים להזדווג לתורה מתוך שמחה ואהבה, עבודה ומלחמה כאחת.
הראשון שקם לקומה הזו היה הרב אברהם יצחק קוק ואנחנו בדרכו אך עוד רחוקים  מאוד מאוד.
אחרי מלחמת ששת הימים הקב"ה מרים את הערבים ללמד אותנו קרוא וכתוב. כל מה שהם מכריזים אנו צריכים לומר ולהאמין- למשל: עזה ויריחו תחילה, אין שני עמים בארץ, צריך לגרש עם אחד, צריך לשלוט על הר הבית, מאבק לקנות שטחים ולגנוב קרקעות,  נאבקים כדי להיכנס לכל הרבדים בחברה הישראלית לא כדי להרוויח כסף  רק, אלא כדי לקחת  את המדינה. אצלנו המפלגות הדתיות שיושבות בכנסת לא דואגות לעם ישראל אלא, רק דואגות למשוך כספים לצבור שלהם.
כשהנאצים עמדו עם האקדח מול הרכה של אבי ז"ל אמרו לו: אנו רוצים את טובתכם, שתלכו אל הארץ שלכם, תהיו עצמאיים- בדיוק כך. כמה מן היהודים חשבו זאת? מעטים ברחו לארץ, הרב נספה, מעטים ניצלו בגולה כדי להציל דור חדש עולה לארץ הקודש (זו השארה שלי)
היום עם ישראל שרוע קשה מתוך הגשמיות והנוחיות רחוק מערכי אמונה, תורה וקדושת הארץ.
מעניין שהצבור הסובל בפגויים וגרושים זה הצבור שהיכפת לו דווקא. רק הצבור מכח אהבתו יכול לסבול. צבורים אחרים בארץ לא ישלמו מחיר כזה על הארץ- יברחו. לכן הצבור הדתי לאומי הוא סובל כי הוא היחיד שיכול להושיע.
     
בתקופות מטורפות כתקופתנו הטומאה בגובה, כמו אנשי השלטון והערבים. היהודים מגורשים, מושפלים. יהודים אחרים  עשירים בעלי מעמד מנהלים את הערבים. היהודים לומדי התורה הם סגורים בבתי מדרש- חיים בתוך עצמם. הצבור הדתי לאומי משתדל לעלות ולהשפיע. המאבק בין טוב לרע ברור.
 אך על הקרקע לא מדברים. הבושה של מסירת קרקע ללא מלחמה לא עולה לדיון ,מאמץ לגאול אדמה קדושה כהגדרתה בתורה לא בא לידי בטוי
3.      מה לעשות?
מתי  בני ישראל  הצליחו לבטל גזרות.?  המעפילים אחרי חטא המרגלים לא מצליחים. אך החשמונאים בלהט קדוש מצליחים להביא טוהר במקדש ועצמאות מדינית. רק במשך דור אחד היו עוד  טהורים. אחרכך הייתה הידרדרות. אך זו דוגמא מאלפת  על דחיית גזרות. שהרי החורבן מתקדם. הרב עקיבא והרב טרפון בהגדה של פסח הם יושבים ומדברים על המרד של בר כוכבא. זה השעור . מתוך שפלות הגשמית לקום בזכות התורה הקדושה להילחם בטומאה. ואין מושיע אלא הקב"ה כאשר בני ישראל מבקשים אותו בקדושה להגן על ארצו שלו.
יהי רצון!
עזה ויריחו תחילה


 
ראשי פרקים
1.      קדושה מול טומאה

2.      המחיר ששלמו ישראל כשלא יכלו להזדווג לקדושה

3.      דוגמאות מתולדות ישראל

4.      השכינה בחרה בגוים כדי לקדם את הגאולה

5.      התשובה

6.      מה לעשות

 

1.      קדושה מול טומאה

בתהליך הגואל את הבריאה והעולמות ,שני גורמים מנוגדים מתהווים, מתנגשים,מחריבים זה את זה, מתנשקים,מדממים, נפצעים, כואבים, מושפלים או מנצחים. קדושה  מול טומאה מתקיימות לעד. בעולם האנושי אי אפשר בלעדיהם.  כשהאחת גוברת השניה מושפלת. לפעמים שתיהן עולות בעת ובעונה אחת במקומות שונים אצל אנשים שונים.

כך יוצא שהתגברות הטומאה באה כתגובה לעלייתה של הקדושה. המאבק בין שתי כוחות אלו הם חיינו. בחשיפה פרטית ולאומית או עולמית..לטומאה יש הרבה משימות לא מודעות.: א) לשמור על הקדושה שלא תתפשט ותאבד. ב) להרחיק את הראיה ותשומת הלב של הצבור לדברים אחרים רחוקים מאוד מן הקדושה.
לקדושה יש משימות מודעות:להשפיע, להאחז במציאות הגשמית  בכל יכולתה. להישמר מחשיפתה נגד הטומאה.
יש מפגש של שתי תנועות אלו. יש הכרעה לכיוון הרצוי.

              2. אנחנו כחומר ביד היוצר.

    כל הספור בתורה מן התחילה ועד הסוף, אלה דוגמאות איך אבותינו הקדושים ואחרכך העם הקדוש יכלו או לא יכלו להזדווג בקדושה.
             חנוך ונח מכינים את הדרך לקדושה.
אברהם אבינו הוא הראשון המזדווג לקדושה מתוך אהבה וזיקה גמורה.  בזכותו ניתנת הבטחה של עם קדוש לעשות את רצונו. האבות והאמות אינם חוטאים. הם חיים בנבואה, במציאות ה' בקרבם באופן מתמיד. מציאות ה' בקרבם אינה מבטלת את הרע והסטרא אחרא. אלה דמויות קדושות כי מתוך רוע המציאות הם הולכים בדרך הקדושה. אברהם אצל פרעה, יצחק אצל אבימלך, יוסף הצדיק במצריים, משה רבנו מול פרעה ובני ישראל, דוד המלך מול שאול ובני ישראל ועמי הארצות וכו, הן דוגמאות של ההליכה הקושה לפני ה' יתברך

מול דמויות אלו יש דמויות אחרות  המייצגות את הטומאה כמו לבן ופרעה וכו

            בספורים אלו רואים את המחיר שישראל משלמים כאשר אינם תואמים את הקדושה. כל ספר שמות, ובמדבר מלאים מחטאי בני ישראל שקשה להם לצעוד עם הקדושה, בגלל הערב רב, בגלל שהטומאה משיקה להם וניזונה מן הקדושה ,כמו קורח.

     3.           דוגמאות מתולדות עם ישראל
     דוגמת המרגלים של משה רבנו היא מצויינת כדי להראות איך היצר הרע מתלבש על אנשים גדולים. הם מוציאים דיבה על הארץ, מפחידים את הציבור והצבור הזה משלם את המחיר למות במדבר ולא להיכנס לארץ. 38 שנה מחכים במדבר שימותו.

דוד המלך מונה את העם ומגפה  ממיתה אותם. לא את דוד אלא את העם שלא התנגדו

שאול המלך לא שומע לשמואל המלוכה נקרעת ממנו.

עם ישראל לא מתנגד למדייניות, מגפה קשה פוקדת אותם

דוד המלך אינו מחנך את בניו כראוי, הוא נוחח לשני מרדים נגדו.

בתו של שאול, מיכל, מלגלגת על דוד (דווקא כשהוא בהוואי קדוש) ולעולם אין לה ילדים.

בתקופה שלנו אחרי גרוש ספרד היה עת גאולה. מעטים, גדולי הדור תפשו זאת. רוב עם ישראל ספג עוד מאות שנים של גרושים

בהכרזת בלפור האומות הסכימו לתת  לישראל את הארץ השלמה, מהמדבר הגדול (ערב הסעודית) ועד הים התיכון. מנהר פרת ועד נהר מצריים (נילוס). בני ישראל לא עלו ארצה , ונספו בשואה.

4. השכינה בחרה בגוים כדי לקדם את הגאולה.

בתקופה החדשה החל מהמאה השבע עשרה, חלים שנוים חברתיים בעלי עצמה בארופה.
א) המאבק של המדע נגד הכנסיה- חושף צבור חדש, עוצמתי שיש לו מה לומר ופורץ קדימה עם רעיונות לקידום הטכנולוגיה אחרכך. הרבה תגליות במדע נחשפות- חשמל, רכבת, אסטרונומיה, רפואה, חשיפת יבשות ותרבויות חדשים כולל כיבושם או ניצולם לחשיפת זהב או יהלומים ועוד
ב) בטול העבדות חושף צבור הנאבק על זכויות  ומעמד והשכלה.
ג) נפוליאון מפיל את המלוכה בצרפת וכובש את ארופה ומביא בשורת שיווון המעמדות.
ד) הפילוסוף הגל מגלה שהיסטוריה פרוש רצון ה'
מרקס מפרסם את הרעיון של שוויון האנשים מול המדינה- כאשר היא נתפסת כיחידה אידאית  למענה יש להתמסר.
אם מחליפים את ה"מדינה" לה' יתברך לפניך רעיון משיחי. הרבה יהודים שותפים לו, מרקס עצמו יהודי. ,שותפות שיוויונית מול רעיון משיחי כבר ממש מקדם את  הגאולה.  מין שלוב הרעיון של השיווון הנפולאוני עם הקומוניזם.
ה) בארופה המערבית מתעוררת הלאומנות. זה מביא לסילוק כבושי טירכיה בארופה משוויץ, ארצות בלקניות מתמרדות ומשתחררות
אז פורץ הרצל להגן על יישוב  ומיקום הזהות היהודית
אומות העולם בוחרות על שיבה לארץ ישראל.
היהודים הקומוניסטים באים לעבוד במסירות נפש למען הקמת המדינה כערך עליון.

איזה ניסים כדי לקדם את הגאולה בארץ ישראל עם עם ישראל

5. התשובה

יש ביהדות דבר יוצא דופן ייחודי.
אם האבות בססו את העולמות שלנו בשבע ספירות, עדיין אנו נמצאים במסגרת גורלית שמשפיעה לבני אדם. החוטא או הפושע נשא את עונשו.
בא משה רבנו ומתפלל בעבור העם ומשנה גזרה.  זו מהפכה. בא דוד המלך ומבקש סליחה על חטאו ונמחל לו. זו מהפכה שהאיש הפרטי יכול להתערב בהחלטות ה' לגביו.
יכולת התשובה הופכת את ישראל לאוחז במזלו ולא רק נושא אותו.
במיתולוגיה הגוים האיש הוא נופל בגורלו תמיד בלי שום יכולת להשתלט.
בני אדם וכן כל הבריאה כלואה במסגרת הזמן והמקום ואין אפשרות לצאת ממנה. הני אדם לא יכולים לשנות את השפעות הזמן עליהם- השפעות הגיל -והמקום. למרות שאיינו מודעים מה מידת ההשפעה של המקום עלנו, דווקא בעידן של תיירות ושנוי מקום מגורין תמיד .
באה התשובה בנקודת זמן מסויימת ומדוגלת לשוב לאותה נקודת זמן אחרת. לבעל תשובה יש לו יכולת להשתלט על הזמן
שלמות זמן שאדם חי- נניח 120 שנה היא יחידת חייו. במשך חייו אדם רואה את מאורעות הזמן כמקרה,ואינו מחבר בין אירועים. האדם מנותק מן הזמן מבחינה תודעתית לכן שרוי לגורל.
בזכות התשובה אדם יכול לתקן אירוע בזמן וע"י כך הוא משתלט על חייו בן ה120 שנים לחיי משמעות ושלמות.
האדם הישראלי בעל תשובה הינו מעל הזמן, פרוש מחפש משמעות ותיקון באירועי חייו.

6. מה לעשות?

איננו יתומים. הקב"ה  נתן את הפתרון ישר לידינו שלא נצטרך ללכת רחוק, ולא מעבר לים אלא בפינו הדבר לעשותו. הננו בארצנו, כאן הקב"ה מקבץ את היהודים. נמצא הרבה סוגים של יהודים שבאו מהרבה מקומות בעולם נמצא גם יהודים שומרי מצוות מעט או הרבה או בכלל לא.  לא בחינם הביאם ארצה, רבונו של עולם. בזמן הגאולה הביא ארצה יהודים חילוניים, יהודים שונאים יהודים ועוד הרבה סוגים. 
אני טוענת שהביאם עלמנת שילמדו אלו מאלו. שהרי החילוניים למדו מן הגוים לעבוד יפה. יהודים החרדים למדו ללמוד ספר הרבה זמן, בואו נלמד מלאכה מאלו וספר מאלו, נהיה עם אחד, לשם שמיים , נלמד מתוך אהבת הזולת את התכונות החסרות לנו.
מתוך כנות לקיים את דברו, נלחם בעד גאולת הארץ, בנין הבית והקמת מלכות ישראל לשם שמיים.   

יום ראשון, 14 באוקטובר 2012

תגובה למאמרו של אורי אריאל


תגובה לפרסום המאמר של אורי אריאל על שהייתו בהודו

 

איך בניך שכחו שאסור לעזוב את הארץ"? אפילו לזמן מה, אלא בשלושה תנאים: לימוד תורה, שידוך, ודוחק הפרנסה.

כולם נוסעים! נכון! אך איש צבור שמקווים לקדם את  הישועה- פרוש שלטון התורה במדינה  ובכלל- איך איש תשועות מפרסם דבר מפוקפק ועוד בימים הנוראיים! שיש לחוש אותם היטב בארץ הקודש. איך בימים נוראיים אתה בוחר לך טיול משפחתי עם הנכדים- דוגמה אישית לכולם- שנוסעים לכיף בימים של דין!!! אני מבינה שאין זמן אחר אך בוחרים לעבור על הקשר ביני ובין ה' ית' אך לא לעבור על ימי עבודה!

ברור לי שאישים חשובים חושבים שה' ית' בכיסם, שהרי הם עושים דברים חשובים לעם ישראל, והם עוד יסתדרו אתו! כמו שני פסוקים בכתבה "לומדים שה' אלוקינו ה' אחד"

כתוב שיש שם מאפיה שאופה במיוחד לישראלים לחם, ובבוקר הולכים להדליק את התנור............! אתם עושים צחוק מן ההלכה? יש איסור חמור לאכול פת גוים. ומה אם הדלקת את התנור , הרי הגוים אפו את הלחם! כך עושים בכל מקום, לפי דרישת ההלכה, תגיד לי. אך יש הבדל. במסעדה מועסקים יהודים וערבים, דואגים את התפקידים החשובים בבישול שיעשו ע"י היהודי. שם בהודו, היהודי רק מבקר לשם הדלקת התנור- איך זה הופך את הפת לאפויה מידי יהודיים? 

הזדעזעתי מעט לראות שחושבים על התורה כעניין טכני! אפשר להתפלל בכל מקום! גם בהודו אפשר להתפלל ביום כפור (תוך כדי טיול מהנה). נכון הרבה נוער עושה זאת! ואנחנו הולכים בעקבותיהם! (אולי כדי לרמוז להם שכדאי לבחור בי)

תגובה לפרסום המאמר של אורי אריאל על שהייתו בהודו

 

איך בניך שכחו שאסור לעזוב את הארץ"? אפילו לזמן מה, אלא בשלושה תנאים: לימוד תורה, שידוך, ודוחק הפרנסה.

כולם נוסעים! נכון! אך איש צבור שמקווים לקדם את  הישועה- פרוש שלטון התורה במדינה  ובכלל- איך איש תשועות מפרסם דבר מפוקפק ועוד בימים הנוראיים! שיש לחוש אותם היטב בארץ הקודש. איך בימים נוראיים אתה בוחר לך טיול משפחתי עם הנכדים- דוגמה אישית לכולם- שנוסעים לכיף בימים של דין!!! אני מבינה שאין זמן אחר אך בוחרים לעבור על הקשר ביני ובין ה' ית' אך לא לעבור על ימי עבודה!

ברור לי שאישים חשובים חושבים שה' ית' בכיסם, שהרי הם עושים דברים חשובים לעם ישראל, והם עוד יסתדרו אתו! כמו שני פסוקים בכתבה "לומדים שה' אלוקינו ה' אחד"

כתוב שיש שם מאפיה שאופה במיוחד לישראלים לחם, ובבוקר הולכים להדליק את התנור............! אתם עושים צחוק מן ההלכה? יש איסור חמור לאכול פת גוים. ומה אם הדלקת את התנור , הרי הגוים אפו את הלחם! כך עושים בכל מקום, לפי דרישת ההלכה, תגיד לי. אך יש הבדל. במסעדה מועסקים יהודים וערבים, דואגים את התפקידים החשובים בבישול שיעשו ע"י היהודי. שם בהודו, היהודי רק מבקר לשם הדלקת התנור- איך זה הופך את הפת לאפויה מידי יהודיים? 

הזדעזעתי מעט לראות שחושבים על התורה כעניין טכני! אפשר להתפלל בכל מקום! גם בהודו אפשר להתפלל ביום כפור (תוך כדי טיול מהנה). נכון הרבה נוער עושה זאת! ואנחנו הולכים בעקבותיהם! (אולי כדי לרמוז להם שכדאי לבחור בי)

הייתי מצפה שמורי דרך גם במדינה( דווקא במדינה- התורה שלנו אינה עסקים- שעוסקים ביום עסקים-. התורה שלנו היא יומם ולילה, בדוגמה אישית, ושיננתם לבניך לא בהודו, אלא בא"י – כאן הפיתוי הוא גדול לשמור על קדושת האדמה- בהודו ללמד שה' אלוקינו ה' אחד זה קל. בארץ הקודש  יש קושי לשמור על מסגרת של קודש הן בשבת והן בימי החול.

אשרי העם שככה לו

אשרינו לתשובה בכל יום

בשמחה