יום ראשון, 14 באוקטובר 2012

תגובה למאמרו של אורי אריאל


תגובה לפרסום המאמר של אורי אריאל על שהייתו בהודו

 

איך בניך שכחו שאסור לעזוב את הארץ"? אפילו לזמן מה, אלא בשלושה תנאים: לימוד תורה, שידוך, ודוחק הפרנסה.

כולם נוסעים! נכון! אך איש צבור שמקווים לקדם את  הישועה- פרוש שלטון התורה במדינה  ובכלל- איך איש תשועות מפרסם דבר מפוקפק ועוד בימים הנוראיים! שיש לחוש אותם היטב בארץ הקודש. איך בימים נוראיים אתה בוחר לך טיול משפחתי עם הנכדים- דוגמה אישית לכולם- שנוסעים לכיף בימים של דין!!! אני מבינה שאין זמן אחר אך בוחרים לעבור על הקשר ביני ובין ה' ית' אך לא לעבור על ימי עבודה!

ברור לי שאישים חשובים חושבים שה' ית' בכיסם, שהרי הם עושים דברים חשובים לעם ישראל, והם עוד יסתדרו אתו! כמו שני פסוקים בכתבה "לומדים שה' אלוקינו ה' אחד"

כתוב שיש שם מאפיה שאופה במיוחד לישראלים לחם, ובבוקר הולכים להדליק את התנור............! אתם עושים צחוק מן ההלכה? יש איסור חמור לאכול פת גוים. ומה אם הדלקת את התנור , הרי הגוים אפו את הלחם! כך עושים בכל מקום, לפי דרישת ההלכה, תגיד לי. אך יש הבדל. במסעדה מועסקים יהודים וערבים, דואגים את התפקידים החשובים בבישול שיעשו ע"י היהודי. שם בהודו, היהודי רק מבקר לשם הדלקת התנור- איך זה הופך את הפת לאפויה מידי יהודיים? 

הזדעזעתי מעט לראות שחושבים על התורה כעניין טכני! אפשר להתפלל בכל מקום! גם בהודו אפשר להתפלל ביום כפור (תוך כדי טיול מהנה). נכון הרבה נוער עושה זאת! ואנחנו הולכים בעקבותיהם! (אולי כדי לרמוז להם שכדאי לבחור בי)

תגובה לפרסום המאמר של אורי אריאל על שהייתו בהודו

 

איך בניך שכחו שאסור לעזוב את הארץ"? אפילו לזמן מה, אלא בשלושה תנאים: לימוד תורה, שידוך, ודוחק הפרנסה.

כולם נוסעים! נכון! אך איש צבור שמקווים לקדם את  הישועה- פרוש שלטון התורה במדינה  ובכלל- איך איש תשועות מפרסם דבר מפוקפק ועוד בימים הנוראיים! שיש לחוש אותם היטב בארץ הקודש. איך בימים נוראיים אתה בוחר לך טיול משפחתי עם הנכדים- דוגמה אישית לכולם- שנוסעים לכיף בימים של דין!!! אני מבינה שאין זמן אחר אך בוחרים לעבור על הקשר ביני ובין ה' ית' אך לא לעבור על ימי עבודה!

ברור לי שאישים חשובים חושבים שה' ית' בכיסם, שהרי הם עושים דברים חשובים לעם ישראל, והם עוד יסתדרו אתו! כמו שני פסוקים בכתבה "לומדים שה' אלוקינו ה' אחד"

כתוב שיש שם מאפיה שאופה במיוחד לישראלים לחם, ובבוקר הולכים להדליק את התנור............! אתם עושים צחוק מן ההלכה? יש איסור חמור לאכול פת גוים. ומה אם הדלקת את התנור , הרי הגוים אפו את הלחם! כך עושים בכל מקום, לפי דרישת ההלכה, תגיד לי. אך יש הבדל. במסעדה מועסקים יהודים וערבים, דואגים את התפקידים החשובים בבישול שיעשו ע"י היהודי. שם בהודו, היהודי רק מבקר לשם הדלקת התנור- איך זה הופך את הפת לאפויה מידי יהודיים? 

הזדעזעתי מעט לראות שחושבים על התורה כעניין טכני! אפשר להתפלל בכל מקום! גם בהודו אפשר להתפלל ביום כפור (תוך כדי טיול מהנה). נכון הרבה נוער עושה זאת! ואנחנו הולכים בעקבותיהם! (אולי כדי לרמוז להם שכדאי לבחור בי)

הייתי מצפה שמורי דרך גם במדינה( דווקא במדינה- התורה שלנו אינה עסקים- שעוסקים ביום עסקים-. התורה שלנו היא יומם ולילה, בדוגמה אישית, ושיננתם לבניך לא בהודו, אלא בא"י – כאן הפיתוי הוא גדול לשמור על קדושת האדמה- בהודו ללמד שה' אלוקינו ה' אחד זה קל. בארץ הקודש  יש קושי לשמור על מסגרת של קודש הן בשבת והן בימי החול.

אשרי העם שככה לו

אשרינו לתשובה בכל יום

בשמחה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה