יום ראשון, 11 באוגוסט 2019

ט' באב ע"ט, כמנוף לתולדות עם ישראל


 


תשעה באב כמנוף לתולדות עם ישראל.

עורו עורו ישראל, ט' באב עם החורבן, סמוך לנו. היום ב-ט' באב, זוכרים באותו תאריך נחרב הבית הראשון, הבית השני, גוש קטיף, שוד המחבלים עם איום להצתה בבית חגלה, חטא המרגלים במדבר עם משה רבנו. היום הזה הוא סמוך אלנו תמיד, כדי לזכור ולקבל תנופה אל על. היום כדי לזכור שהחווה לא התפתחה מספיק אלא הזדקקה לעזרת התיישבות מאת אמנה. לזכור שגוש קטיף התפתח נפלא אך לא חדר לשאר העם ונהרס. הנשיאים עם משה רבנו לא ספגו מספיק את הבטחת אלוקי ישראל וחטאו בעיניהם. וכן הלה.

שהרי אנו מתקדמים עם המגבלויות שלנו.

ביום כזה יש לראות את המגבלויות שלנו. היום אנו צועקים סיפוח, אך בינתיים איננו כובשים שטחים חדשים. אנו פוחדים מן הערבים, מן המשטרה שלנו וכו'. במשטרה שלנו ובצבא יש ערבים המלמדים אותנו שמירה על החוק..... הצבור הפך להיות רגוע. אין השתדלות, אין מאבק. ידוע מן העבר שכאשר מגיעים למצב כזה, באה ההידרדרות.  הערבים היום בונים בשטחי ישראל, היהודים לא בונים אפילו בשטחי ישראל, לא מעיזים אפילו לכבוש שטחים שניתנו לערבים והם כולם שייכים לארצנו הקדושה.

דוד המלך הוא המשיח כי הוא השתדל כל הזמן היה במצב של השתדלות. ואילו שלמה המלך שבונה את הבית ומקבל את החכמה האדירה בחשיבה אין המשך ממנו אלא רק הידרדרות.

יהי רצון שנשלים את המיגבלויות שלנו בהקדם ובצד בטוב אמן
ארנה מבית חגלה