יום חמישי, 4 ביולי 2019

ספר במדבר וספר דברים

בס"ד
שני ספרים הללו מתרחשים באזור הרי מואב מול הגלגל. 
בספר במדבר אנו פוגשים את החטאים הגדולים של ישראל לומר: יש התלבטות על התורה וארץ ישראל. ארץ חלב ודבש זה לא כפשוטו? עונש המרגלים ,עונש קרח אלה  הזהרות שח החטאים ש"י עלולים ליפול בארץ ישראל.   
הכתוב מקדים, מסביר ומעניש אפילו כדי שב"י ידעו ויזכרו מה הם החטאים החמורים שא"י מפתה אותם. עם ישראל לא נכנס לארץ בתמימות. אלא אחרי לימוד קשה במשך 40 שנה כדי להפחית את הטעויות. 
זו דוגמה לחינוך. מלמדים בפרוטרות על איזה בעיות עלולים להיכשל, למעשה כדי ללמוד ולהפנים את השיעור.
כל זה עומד לפנינו כבמה, במבט להרי מואב מנקודת התצפית של בית חגלה.