יום ראשון, 14 באוגוסט 2016

תל יריחו
תל יריחו

הרבה דרשות פורסמו על תל יריחו וקללתו של יהושע מחד והחפירות הארכיאולוגיות מצד שני.

לפני הכבוש יהושע מסתובב סביב לחומות ופוגש בריון לוחם. מתקרב ושואל :” הלנו אתה או לצרינו?”.. מיד הוא משיב " לא כי אני שר-צבא - ה' .” ומצווה אותו "של נעלך מעל רגלך המקום אתה עומד עליו קודש הוא....”(יהושע ה, יד-טו).

יהושע מאוד נחרד, הוא מפנים כמו משה רבנו את ענין קדושתה של הארץ. כבוש העיר מתנהל לפי הצווי ואז יהושע מקלל את העיר :”ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה" (יהושע ה, כו)

תמוה הדבר, הרי אנו באים לכבוש את הארץ לשם התיישבות ולא החרמה , מה זו הקללה?

אלא יהושע חושש שמא ישראל יטמאו את הקודש. לכן בני הקיני מתישבים בה, גרים, ורק בבית ראשון אליהו ואלישע ובני הנביאים יושבים בה.

יריחו שמרה על אופיה הקודש ורק צבור מיוחס יושב בה. בבית שני על פי מצבות בית הקברות אנו למדים שזו עיר של כוהנים , וזו עיר השניה בגודלה אחרי ירושלים. הרי גם המלכים הם כוהנים- מלכי החשמונאים.

בחפירות הארכיאולוגיות שהתחיל בהן וורן ב1868, המשיכה גם גב' קתרין קניון ב 1952. היא רצתה להוכיח על יתרון התיישבותי של הערבים ביריחו וביצעה חפירות לא תקינות. לעגו לה בפרסום כתביה ואז היא חזרה וחפרה עוד. היא גילתה מגדל תקין באמצע התל. שהוא בוודאי היה חלק מן החומה. בבדיקת אבניו לשם תארוך הסתבר שהוא שייך לתקופת הפלאונטוליתית- אבן הקדומה-לפני כ5000 שנה . לכן מגדל זה היה חלק מחומות יריחו. ומי יושב "על החומה"-כתוב במפורש? רחב הזונה יושבת על החומה.

פלא פלאים ביתה עומד תקין בכל. ס"הכ בית בוץ.בתל יריחו יש 19 שכבות ערים הרוסות.

ובכן תל יריחו זה יד האמונה שלנו. הוא העדות החותכת לכל העולם שאלוקי בראשית הוא אלוקי ישראל. כאשר בעיניך אתה רואה את הניסים לבני"י אז והיום יש לברך בגדול: ברוך על הניסים שעשה לאבותינו במקום הזה.


מקורות נוספים על בית חגלהב"ה

בית חגלה כה' כסלו תשע"וזכיתי לאחרונה להתחדש בזכות הרב זאביק הראל ממדרשת טהר, בזמן שבאו לבקר בבית חגלה, כמנהגם מדי שנה. הוא הראה לי כמה מקורות מדהימים הזורקים אור לשאלות פעורות. אשתדל לסכם למרות שחסרים לי כל המקורות בע"ה עוד נלמד ונעמיק בנושא ונרחיב יריעה זו.

 1. על נושא גורן האטד נכתב הרבה ועדיין אין תשובה מספקת.
  וולמאן ומנחם מנדל בן אליהו במחקרם "תלמוד הבבלי, תנ"ך" בעמ' 46, מביא את דברי איסוביוס (8,7,20). לדבריו הוא מראה שגורן האטד הוא בארץ, קרוב ליריחו,סמוך לבית חגלה(BETAGLA). ואז צריך לתקן ש"עבר הירדן" בא במשמעות "בצד הירדן". הראיה נובעת ממשמעות המילים. “חגלה" מלשון חוג _ - לחוג משמעו לרקוד בעיגול. במקביל גורן מתאים להיות עגול.
 2. בספר אדמת קודש של גולדהאר יריחו מתוארת כפר קטן בשם רייחא במרחק 71/2 ק' מן הירדן וזה המרחק היום מתל יריחו לקסר אל יהוד.
 3. קסר חג'לה הוא מבצר חגלהבגבול בין יהודהמלבנימין. מבית חגלה עולה הגבול דבירה,שהוא למערבושל עמק עכור. כך מובן איך עוה הגבול מבית חגלהמ לאבן בהן בעמק עכור.המרחק בין ג'לג'וליה לבית חגלה 4 ק'. זה עמק בכה- וידי חאזין בערבית.עמק עגור נמשך 3 ½ ק' לכיוון הירדן ואחרכך פונה דרומה לים המלח
 4. בספר המקרא והארץ מתואר הגבול. בית חגלהמ הוא גוכן האטד, רחוק מיריחו כג' מילים (4 ק' וחצי) וכב' מילים (3 ק') מהירדן. היום נקרא בית-ע'גלה שתרגומו מקום עיגול. המרחקים הללו הולמים את הגדרת של עין-חג'לה של ימינו...על התחלופות הגרוניות ח'-ע' ר' לי' י'.......ועבר צפון לבית הערבה
 5. אבן בוהן בן ראובן.........מלמד שיש זהות ידועה בין אבן-בוהן לעמק -עכור
 6. ועלה הגבול מאבן בוהן אשר בעמק עכור מערבה לשער דביר (תערת-א-דביר, באמצע הדרך בין יריחו לירושלים......מכאן שאבןבוהן בעמק עכור היא והיא דרומה לגלגל
 7. בספר מסות ומסעות של ליהמןדנים על מגילות ים המלח.
  שמעון בן שטח הוא הדמות המרכזית של בימת קומרן.כגיסו של אלכסנדר ינאי= אחריה של שלומציון המלכה......יד' תמוז הוא התאירךשבו נתבטל ספר הגזרות נגד הצדוקים.הכוונה היא להצחלתו של שמעון בן שטח בפסילתם של הצדוקים לסנהדרין ולהחלפתם בחכמי פרושים.
  שמות המקומות העבריים מופיעים בללמוד מקוצרים כמו ביתר במקום בית צור, ביתגלא במקום בית חגלה. אם כן אפשר להציע אתה ההשערה שחכמים ידעו על ספרות שנוצרה ושנשמרה ב"מדבר אטד" וקראו להם "ספרי בית חגלה"( בית חגלה הייתה הקהילה הנושבת הגדולה, הקרובה לאזורמקומראן בתקופת התלמוד) ואם הזהוי הוא נכון, הרי זה השם הקדום של מגילות ים המלח.
  תקופת אלכסנדר ינאימהיא תקופת הרת מהפכות לכן צמחו כה רבות כיתות שמעון בן שטח הצליח להצמיח את הורה מחדש ולבססה והיא מתוארת בצבעים חיים בדיונים וסוערים בתלמוד אשר מפרים את הספרות התלמודית עד היום.


 • מזה יצא שראינו לפחות שלושה מקורות המזהים את גורן האטד עם בית חגלה, גלגל מערבית לבית חגלה, עמק עכור צפונית לבית חגלה עם אבן בוהן בתוכה ודביר המקראית. עמק עכור זוהה עם ואדי קלט. ראינו לבסוף את החשיבות של בית חגלה בתקופת בית שני . אם נוסיף לזה את נבואת יחזקאל שים המלח באחרית הימים תיהפך למים מתוקים עם דגים שיגיעו עד לעין-עגלים( היא בית חגלה בהתחלף האות הגרונית) נלמד ששערי הארץ הם בית חגלה , גלגל, יריחו מן ההתחלה והסוף- תחילת  הגאולה