יום ראשון, 20 בדצמבר 2015

לקראת י בטבת


ב"התולדות האדם במשולשים

מי שפתח את עיני היה הגל בלימודי הפילוסופיה שלי

בלימודי ביהדות הכרתי את דרכי הקבלה והחסידות

ובמיוחד בלימודי עם הרב יצחק גינזבורג.

הכל נע סביב המשולשים אבני יסוד בתהליכי עולםגלות

משה              מדברכל ספר בראשית מתקדם בקו ישיר. מאדם הראשון, קין והבל ואנוש עד נח, מבול ודור הבלגה.

כולל אברהם אבינו, יצחק ויעקב אחד עוקב אחרי השני עד שנוצרת המשפחה המורכבת של יעקב אבינו בעלת 4 אמאות ושנים עשר ילדים.

ספר בראשית נדפס מחוץ למערכת הבינה האנושית. וכן תחילת ספר שמות. ספר שלם נוצר כדי להסביר למה ואיך עם ישראל נוצר בגלות, איך נוצר משה רבנו ומה משמעות המדבר.כל זה בגדר ,תחילה, נתון לעם. מכאן הגיון הכתוב משתנה ומתקדם במשולשים.

ז.א הגלות הופכת לכח יוצר תוצאות בלתי הפוך. משה רבנו עומד לעומת המדבר. משה רבנו כולו חסד, כולו מתן למען עמו לעומת המדבר כולו הסתר בחול של כוחות החיים- מים,אוכל.

ככל שההסתר גדל כך משה רבנו מתגבר לעיני העם , מתגלה בניסים לשכנעם על מציאות השכינה הקיימת.

יהושע,שופטים

מלכות                    הרסזה המשולש השני. כאן מתחילים תולדות עם ישראל, מנהיגיה, דרך שלטון עד למלכות.

עם ישראל זוכה אחרי מאמצים של 400 שנה להביא בטוב ביותר. מגיע למשיח מדי שמיים ומידי הצבור גם כן.אבל כנראה שעדיין התורה אינה חלק במשרנו והמלכות נשברת לעפר.

גלות

בית שני                 הרסשוב מופיעה הגלות ככח מניע ומהר יוצרת ובונה את הבית השני. אבל זה נעשה כצעד טכני בלי להבין את המנגנונים שהביאו להריסת הבית הראשון. עם עצמאות קצרה , שלטון משוחד מהר ההרס חוזר.

גלות

גרוש ספרד

דור הזהב בטבריה תמה מלכות צרפתבמשולש השלישי כבר מעורבים גורמי חוץ מעבר לישראל להבאת התוצאה המיוחלת. באופן מפתיע הגלות אינה מביאה לשפלות בישראל, אלא לגדלות במלכות. המשבר התבקש מגיע רק אחרי גירוש ספרד. זה מביא לעליה לארץ הקודש של צבור חכמים ומהר מתפתח

דור עם הישגים מיוחדים בספרות התורנית, קבלית( האר”י,ויטל), הלכתית( קארו). יש השגים גם בתחום ההיתישבותי( גרציה).אבל לא כל עם ישראל שם, הגלות עם מלכויותיהם מחזיקה את יהודים. השלב הבא הוא בלתחי נמנע. נפוליאון שובר את מלכות צרפת ובססמאותegalite,fraternite,liberte משחרר את אזיקי המעמדות החברתיים והצבור זורם להשיג את החופש שלו.כך גם הצבור הגלותי יהודי משתחרר מן הכבלים החברתיים ומתיצב אחרי נפוליאון. מה שהגלות לא הצליחה -לחפש את המקורות ולהתחבר אליהם- הemancipanceהצרפתית גרמה הפוך על הפוך. מתוך התבוללות הצבור חיפש מקור.
קומוניזם

ציונות                    כבוש הארץ
במשולש הזה היהודים שותפים להקמת הקומוניזם. הכל כל כך משיחי אם נחליף את השלטון לה'. מלכות רוסיה נופלת. מזרח ומערב באירופה יוצרים תרבות ישראל בספרות חילונית ותיאטרון ואומנות פלסטית (ביאליק, שאגל).

הציונות קמה מתוך התבוללות גמורה(הרצל). כחלק מתנועה אירופית לאומית מחפשת משאבים, משמעות ומנהיגים. הציונות קמה עם רבנים כמו הרב אברהם יצחק קוק. התוצאה המידית של הציונות היא כבוש הארץ. בהתחלה זה מופיע כתנועה אירופית – הכרזת בלפור למשל. ההתעוררות באה מתוך גורמים זרים ליהדות כי ליהדות שינה עמוקה.

כבוש הארץ בא כדרישה אנגלית מול התורכים. היהודים מתחילים להתעורר. מתחיל המנדט הבריטי על ארץ הקודש המביא להתעוררות של היהודים והערבים כאחת.

שואת היהודים

מפלט הארץ                  הקמת המדינה
הגלויות והגרוש לא הספיקו לזעזע עמוקות את העם היהודי, שיחפש לחזור לארצו. באה שואה על אדמות אריפה כדי לשרוף את היהודים שחטאם היחידי היה בלתי יכולת לעלות ארצה. נשרפו ששה מליונים, כולל נשים וטף וזקנים- בכיה לתמיד.

מי שיכול היה התחיל לברוח לכל הכיוונים, גם לארץ.

באופן מזעזע בן גוריון, החילון, היה איש חזון והכריז על המדינה. מתוך תהליכים הפוך על הפוך קם צהל ועדיין הערבים הם אשר מראים לנו את הדרך- הפוך על הפוך- עזה יריחו תחילה

אני כולי אמונה שכח שדי ישלוט בארץ ובעולםד דרך מדינת ישראל.

הצבור הישראלי משתנה , מקבל מודעות ומחפש שורשים ומתחבר אל ארץ הקודש. בקרוה יבנה הבית מתוך הלל יה