יום ראשון, 11 בספטמבר 2016

חודש אלול


מדרשת נביעה

בבית חגלה על פני יריחו

ב"ה

חודש אלול

ברוך הבא אלול, מבשר ראש השנה, מבקש הסליחות מרגש קטן וגדול, בא לחטט בנסתרות, בלשון של אהבה- אני לדודי ודודי לי. בלשון של אהבה חודרים למכוסים וגוברים על כל מכשול.זהו מסר חינוכי. בלשון של אהבה אפשר לחנך, זהו גם חודש תחילת הלימודים. בלשון של אהבה מסיימים שנה ומתחילה שנה חדשה. בחודש אלול עומדים לפני הימים הנוראיים , רועדים ומתחרטים, אבל מתוך אהבה מתקבל מסר של אהדה, שיתוף פעולה ויחד. לכן אלול יש בו מין מתיקות כי החטא הוא אנושי ומובן. לכן אפשרות לכפרה יש רק בזכות התורה וזו שמחה גדולה לדעת שיש כפרה. אמור מעתה חודש אלול לכפרה ולשמחה למען תחילה מחודשת.
בחודש אלול קוראים בתורה הפרשויות האחרונות של ספר דברים. ראה....נתתי לפניך את הברכה והקללה.........ובחרת בברכה. שמע ישראל............, והלכת למקום.........אשר אבחר בו.........המקום.....המקום...........הארץ הטובה, הברית..........משה נפרד מאתנו בהמון אהבה וכאב כי...חוטאים.......זהו ספר דברים ........השירה .......מתוך אהבה ואמונה.......כל זה נאמר לפני חציית הירדן, ב........ירדן יריחו ............

ארנה ק.