יום ראשון, 20 בדצמבר 2015

לקראת י בטבת


ב"ה



תולדות האדם במשולשים

מי שפתח את עיני היה הגל בלימודי הפילוסופיה שלי

בלימודי ביהדות הכרתי את דרכי הקבלה והחסידות

ובמיוחד בלימודי עם הרב יצחק גינזבורג.

הכל נע סביב המשולשים אבני יסוד בתהליכי עולם



גלות

משה              מדבר



כל ספר בראשית מתקדם בקו ישיר. מאדם הראשון, קין והבל ואנוש עד נח, מבול ודור הבלגה.

כולל אברהם אבינו, יצחק ויעקב אחד עוקב אחרי השני עד שנוצרת המשפחה המורכבת של יעקב אבינו בעלת 4 אמאות ושנים עשר ילדים.

ספר בראשית נדפס מחוץ למערכת הבינה האנושית. וכן תחילת ספר שמות. ספר שלם נוצר כדי להסביר למה ואיך עם ישראל נוצר בגלות, איך נוצר משה רבנו ומה משמעות המדבר.כל זה בגדר ,תחילה, נתון לעם. מכאן הגיון הכתוב משתנה ומתקדם במשולשים.

ז.א הגלות הופכת לכח יוצר תוצאות בלתי הפוך. משה רבנו עומד לעומת המדבר. משה רבנו כולו חסד, כולו מתן למען עמו לעומת המדבר כולו הסתר בחול של כוחות החיים- מים,אוכל.

ככל שההסתר גדל כך משה רבנו מתגבר לעיני העם , מתגלה בניסים לשכנעם על מציאות השכינה הקיימת.

יהושע,שופטים

מלכות                    הרס



זה המשולש השני. כאן מתחילים תולדות עם ישראל, מנהיגיה, דרך שלטון עד למלכות.

עם ישראל זוכה אחרי מאמצים של 400 שנה להביא בטוב ביותר. מגיע למשיח מדי שמיים ומידי הצבור גם כן.אבל כנראה שעדיין התורה אינה חלק במשרנו והמלכות נשברת לעפר.

גלות

בית שני                 הרס



שוב מופיעה הגלות ככח מניע ומהר יוצרת ובונה את הבית השני. אבל זה נעשה כצעד טכני בלי להבין את המנגנונים שהביאו להריסת הבית הראשון. עם עצמאות קצרה , שלטון משוחד מהר ההרס חוזר.

גלות

גרוש ספרד

דור הזהב בטבריה תמה מלכות צרפת



במשולש השלישי כבר מעורבים גורמי חוץ מעבר לישראל להבאת התוצאה המיוחלת. באופן מפתיע הגלות אינה מביאה לשפלות בישראל, אלא לגדלות במלכות. המשבר התבקש מגיע רק אחרי גירוש ספרד. זה מביא לעליה לארץ הקודש של צבור חכמים ומהר מתפתח

דור עם הישגים מיוחדים בספרות התורנית, קבלית( האר”י,ויטל), הלכתית( קארו). יש השגים גם בתחום ההיתישבותי( גרציה).אבל לא כל עם ישראל שם, הגלות עם מלכויותיהם מחזיקה את יהודים. השלב הבא הוא בלתחי נמנע. נפוליאון שובר את מלכות צרפת ובססמאותegalite,fraternite,liberte משחרר את אזיקי המעמדות החברתיים והצבור זורם להשיג את החופש שלו.כך גם הצבור הגלותי יהודי משתחרר מן הכבלים החברתיים ומתיצב אחרי נפוליאון. מה שהגלות לא הצליחה -לחפש את המקורות ולהתחבר אליהם- הemancipanceהצרפתית גרמה הפוך על הפוך. מתוך התבוללות הצבור חיפש מקור.




קומוניזם

ציונות                    כבוש הארץ




במשולש הזה היהודים שותפים להקמת הקומוניזם. הכל כל כך משיחי אם נחליף את השלטון לה'. מלכות רוסיה נופלת. מזרח ומערב באירופה יוצרים תרבות ישראל בספרות חילונית ותיאטרון ואומנות פלסטית (ביאליק, שאגל).

הציונות קמה מתוך התבוללות גמורה(הרצל). כחלק מתנועה אירופית לאומית מחפשת משאבים, משמעות ומנהיגים. הציונות קמה עם רבנים כמו הרב אברהם יצחק קוק. התוצאה המידית של הציונות היא כבוש הארץ. בהתחלה זה מופיע כתנועה אירופית – הכרזת בלפור למשל. ההתעוררות באה מתוך גורמים זרים ליהדות כי ליהדות שינה עמוקה.

כבוש הארץ בא כדרישה אנגלית מול התורכים. היהודים מתחילים להתעורר. מתחיל המנדט הבריטי על ארץ הקודש המביא להתעוררות של היהודים והערבים כאחת.

שואת היהודים

מפלט הארץ                  הקמת המדינה




הגלויות והגרוש לא הספיקו לזעזע עמוקות את העם היהודי, שיחפש לחזור לארצו. באה שואה על אדמות אריפה כדי לשרוף את היהודים שחטאם היחידי היה בלתי יכולת לעלות ארצה. נשרפו ששה מליונים, כולל נשים וטף וזקנים- בכיה לתמיד.

מי שיכול היה התחיל לברוח לכל הכיוונים, גם לארץ.

באופן מזעזע בן גוריון, החילון, היה איש חזון והכריז על המדינה. מתוך תהליכים הפוך על הפוך קם צהל ועדיין הערבים הם אשר מראים לנו את הדרך- הפוך על הפוך- עזה יריחו תחילה

אני כולי אמונה שכח שדי ישלוט בארץ ובעולםד דרך מדינת ישראל.

הצבור הישראלי משתנה , מקבל מודעות ומחפש שורשים ומתחבר אל ארץ הקודש. בקרוה יבנה הבית מתוך הלל יה

יום שישי, 8 במאי 2015

מפסח לשבועות



אלה ימי גאולה. חודשיים הלכו במדבר. יצאו בניסן ,הלכו באייר ובתחילת סיוון הגיעו להר סיני. מהשעבוד לגאולה 49 יום....סופרים ומצפים......יום יום.........קבלת התורה הוא יום כלולות לעם ישראל שמצפה בכליון עיניים לראות.........כמובן כה מפחיד המראה שבנ"י לא עומדים בו ובורחים........נשואי העם לקב"ה כאשר התורה היא הכתובה= ההסכם בין העם  לריבונו של עולם.

כל העולם נברא ליום הזה כאשר הקב"ה יורד לארץ להתייחד עם עמו ישראל. כל העולמות רועדים ומזדעזעים. משה רבנו  מכריז "שמע ישראל, ה' אלוהינו ה' אחד"- עם ישראל קיבל משימה אלוהית על הארץ- להוביל מהלך הליכה לאורו, בהתאם לצווי.

בכניסה לארץ הגאולה מזדרזת ומקבלת פרצוף גשמי. לעם ישראל הובטחה ארץ (לאברהם אבינו ולכל האבות)   עם ישראל אינו עם נודד מלמד תורה. כי לתורה יש תפקיד ללמד לעולם דרך טובה, דרך הליכה נעימה עם הבריות והסביבה. ובכן הבטחתו של הקב"ה מתקיימת בחציית הירדן בי' בניסן . בתוך 21 יום מיום החצייה עם ישראל זוכה לנשואים הגשמיים שלו בעולם הזה ואלה הנשואים עם ארץ ישראל ביום כבוש יריחו בכח' בניסן אחרי הפסח הראשון בארץ הקודש.

יום הנשואים נקבע על פי הקפות סביב לחומות- 7 הקפות של העם בשופרות בדממה. אלה 7 עולמות שנכבשים ע"י בנ"י כמתנה מאת השכינה ביום החתונה ( עולמות: חכמה, בינה, דעת, הוד נצח, יסוד, מלכות) עם ישראל שולט בעולמות ויכול לשלוט גם בארץ. ביום השביעי שהוא השבת מקיפים את העיר 7 פעמים (7*7=49, שבע העולמות בתוספת שבת, הוא היום השביעי, משלימים את הספירה 49, כדי להגיע לספירה  ה50 כולם טהורים.)

יום הנשואים על הארץ, יום כבוש  יריחו פירושו כבוש הארץ. הוא חותם קיום  הבטחתו של הקב"ה. הוא הבטיח וקיים. כל הגוים לומדים שאלוקי ישראל הוא אלוקי השמיים והארץ. תל יריחו הוא יד האמונה שלנו שאין עוד מלבדו.

אשרינו

ארנה ק.

יום שישי, 20 במרץ 2015

ראש השנה, הכניסה לארץ ופסח

ב"ה
ראש השנה, הכניסה לארץ   ופסח
שלושה מושגים מתחברים כאחת בימים האלה. ראש חודש ניסן  מוכרז כבר במצריים בספר שמות עוד לפני היציאה שהוא ראש השנה. הוא מבשר את הגאולה של יציאת מצריים הוא מתחבר עם הגאולה הטבעית באביב שהכל מתחדש. חז"ל אומרים ראש השנה למלכים, לעומת ראש השנה בתשרי שהוא ראש השנה עולמי,לפי בריאת העולם. ראש חודש ניסן הוא ראש חודש לאומי לעם ישראל שבתאריך זה יוצאים ממצריים ובתאריך זה נכנסים לארץ.
הנסיון הקשה של המדבר מתחיל ומסתיים בפסח. ובכן באותו תאריך יצאנו ממצריים ונכנסנו לארץ .ז.א. שיציאת מצריים והכניסה לארץ היינו הם דבר אחד.
אפרט: ביציאת מצריים                             בכניסה לארץ
בראש חודש ביציאת
מכריזים על השה                    בראש חודש ניסן נשלחים המרגלים ליריחו
בעשירי בניסן שוחטים את הכבש               בעשירי בניסן חוצים את הירדן
וצובעים את המזוזות בדם (דם)                  ב יא ניסן ברית מילה המוני (דם)
בארבע עשר אוכלים בחיפזון                       קרבן פסח, פסח ראשון בארץ החירות                                                   
מעניין שביציאת מצריים כל ההכנה נעשית לפני החצייה. ז.א במצריים.
ואילו בכניסה לארץ כל הסממנים מתרחשים אחרי החצייה .ז.א בארץ  החרות. ז.א. כל הקטע של המדבר הוא הכרח המציאות ואינו הכרחי מלחתחילה. אפשר לראות את יציאת מצריים נמשכת ישר בלי המדבר אל הכניסה לארץ.
המדבר הוא הכרחי כדי לקבל תורה כדי להשלים את העונש של העגל.

הגאולה מתרחשת ישירות ,בין יציאת מצריים לכניסה לארץ. שניהם תהליך אחד של הגאולה.

יום חמישי, 5 בפברואר 2015

טו בשבט תיקון האכילה


ב"עה


אין ספק שאצלנו הכל מתחיל מבפנים עמוק . התהליך הפנימי העמוק שמתרחש בגובה העיניים שלנו הוא העיכול.

והנה ט"ו בשבט בא לתקן את האכילה כך אומרים חז"ל.

הרי האכילה הוא מלווה בתאווה  ומכירים הרבה עיוותים קשים בגלל התאווה. החל מהשמנה הנגרמת מפגיעות קשות בתפקוד הכבד, מרה והמעי, כלה להתמכרויות דרך האכילה בחומרים רעילים (סמים) שבעבירים את האדם ממצב תודעתי למצב של אשליה.

מעבר לבעיה הבריאותית הנגרמת בגלל התאווה יש גם מצב של קדושה אצל ישראל.

אחרי שהאדם מצליח לחיות בבריאות יכול להתעלות לקדושה. קדושה פרוש שכל מה שנאכל , נאכל בכוונות של ברכה ושמחה בהתוות בעולם הבריאה כולו.

אין קדושה למצב של חולי.

אדם עם כרס, אדם מנופח, אדם עם בעיות בריאות כאלה ואחרות אינו יכול לברך ולהתקדם עם כל הרצון הטוב.

קשה לדמיין מה זה קדושה, אם האדם חולה, לא על פי הבדיקות הרפואיות, אלא קודם כל על פי ההרגשה.

אם האדם אינו קם בבוקר בשמחה, במרץ אלא הוא עייף, מתעצל במשך היום, תחושה של אין כח, עייפות, עצלות, זה אדם חולה. כיוון שהמצב הגופני גורר מצב רוחני מקביל. ועלפי מצבים שליליים כאלה אין האדם יכול להתעלות לקדושה כי........הוא חולה. אין קיצור דרך. כדי לדעת מה זה קדושה צריך בריאות.

לצערי רב הצבור שלנו חולה במידה זו או אחרת כולל אנשי הרוח לכן קשה לחשוב אם יש השגה לקדושה בכלל.

הרב קוק זצ"ל כתב באיגרת התשובה שלתשובה קודמת תשובה טבעית שצריך להשיג באופן גופני ממש. אחרת אין אפשרות להתעלות.

לפי זה כל מה שאנו מכירים בענייני קדושה הם בגדר ספק גדול של יצר הרע השכלתני.

יש מעט אנשי רוח בריאים ואתם אפשר להגיע גבוה. כמו הרב יצחק גינזבורג שליט"א, הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל.    

על פי זה התיקון דקדושה של ט"ו בשבט מיועד לאנשים בריאים ופחות מזה זה דבורים פורחים.

הכל מבוסס על אדמתנו הקדושה כאשר ישראל שולטים  ועובדים אותה. כאשר פרותיה ובמיוחד שבעה המינים שבהם התברכה מקודשים.

לכן יש להתענג על הוויתנו בארץ הקודש בכלל, ובאכילת מארצנו הקדושה (ולא יבוא, או תוצרת ערבית). זו הוויה ברמה גבוהה מאוד שאפשר להגיע אליה בשמחה תוך התחברות אליה מבלי לפגוע באדמה, ואכילה מפריה הקדוש: חיטה ושעורה, גפן ורימון, זית שמן ודבש תמרם.

אשרינו שזכינו

בשמחה

נריה ק.

יום חמישי, 8 בינואר 2015

עם ישראל ערבים זה לזה



ב"עה

 מאת: ארנה קובוס

אתה חכמולוג גדול, הוא איש  אינטליגנט,  יש לו מה לומר, לכל יהודי יש דעה אותה כדאי לכבד. למה? כי עם ישראל אינם עדר עיזים, כל אחד משמעותי וכולם ביחד עם ה'.אנו בתקופה קשה. אלה ימות המשיח. קל להסיק זאת: מתגבשות כל הנבואות- הארץ נותנת את פריה בשפע וקבוץ גלויות. היהודים מתקבצים ארצה. גשם יורד בעיתו. ישראל מנצחים במלחמות וחלק מן הארץ בידנו.
אלה אותות הגאולה ואי אפשר להתכחש להם.

אומנם הדרך עוד ארוכה כדי להשלים את כל  המשימות השייכות לזמן הגאולה. ( על פי הרמב"ם "הלכות משיח"), שחרור כל הארץ המובטחת, מן הנהר ועד לנהר,  מן הים ועד לים. גרוש האויבים המשטינים נגדנו והמחבלים, הקמת שלטון  מקדש שמיים בארץ, ובניית הבית.
יש אנשים שלא למדו תחומי היהדות, ושופטים על פי שקול דעתם. גם הם שייכים לעם ישראל. יש אפילו שמעיזים לשלול את הזהות הלאומית שלנו, או לשלול את הקשר שלנו אלוקה, אפילו את הקשר שלנו לארץ ועוד.

כל זה בא בדרך השלילה לאשר את הנאמר למעלה. כיוון שככל שהקדושה עולה כך הטומאה גוברת ,כך שהאיזון נשמר בעולם, אמר פעם הרב אבן ישראל עדין בשיעור בתניא.
ההתנגדות לרעיון צמיחת הגאולה אינה גורעת אלא מסייעת.
עם ישראל תמיד נמשך לגוים
גם היום יש חברים שעוזרים לערבים יותר מאשר עוזרים לאחיהם הקרובים.
אותו חטא עתיק של אחי יוסף חוזר. היהודים מחבלים ליהודים. אך כמו שבתורה התנגדות האחים ליוסף רק זירזה את הגאולה גם היום. התנגדות השמאל לקדמת הגאולה רק באה לקדמה.
אביא דוגמה קטנה. רב עם ישראל הוא עולה חדש.1) יש לו צורת חשיבה קצת שונה, 2) חסרה לו זיקה לארץ,3) השפעת הגוים מוכרת אצלו.
מן הסתם על הצבור להכיר את גלויות השונות בארץ, את צורת חשיבתם ואורך חייהם. מאמץ זה טרם  בא לידי ביטוי. כאילו טבעי שאנו עם  אחד. התקבצנו ממרחקים גדולים והשנויים בינינו גדולים ליד דברים משותפים עקרוניים. למה לא נעשה נסיון להכיר גלויות בארץ? חילוניים, דתיים,כפות סרוגות, חריגים, חסידים מהרבה קבוצות וכו'

אלה שטוענים שרוצים להטיב עם הזרים כדאי שיכירו קודם את עמנו.
יהי רצון שנצליח להכיר ולהקשיב לעמנו!

יום חמישי, 1 בינואר 2015

דברים על הגאולה- תגובה לשעורו של הרב דורון רוזליו


 

 

שלום ואור,

בתגובה לשיעור  בח' טבת

1)      יישר כח גדול על השיעור בענייני גאולה.

2)      הזכרת רבות שאנו במצב קשה, מדוכאים ומסכנים. יישר כח! יש לכאוב את כאב עם ישראל כי צבור גדול משלנו סובל, אם כמגורשי בתים וארץ, אם ככלואים בכלא, אם כמיוסרים ומבוסים ע"י מדיניות אשר מדכאה את מיטב הצבור שלנו. אך כן יפרוץ ויגדל הצבור הטוב דווקא.

3)      אי אפשר לסגור עיניים מול הניסים  הגלויים לעם ישראל בכלל מאז הקמת המדינה. אם בניצחון מוחץ במלחמות, מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים. אם בקבוץ גלויות אדיר שהולך וגובר- סימן מופת של הגאולה. אם בהפריית שממת הארץ- סימן מובהק של הגאולה. לכן אנו חיים בימי הגאולה ללא עוררין.

4)      שלטון ישראל הוא יהודי אך מתנהג בניכור ליהודים ותומך באויבים. לעניות דעתי זו בעיה שלנו. שלא מספיק משתפים פעולה בשלטון על מנת להשפיע. פקידים אלו עושים את מיטב יכולתם על פי הבנתם. לך תשנה את דרכם,. לקטר לא נאה.

5)      הדרך לגאולה ברורה. צריך רב ישראל על אדמתנו, שחרור הארץ וגרוש הגוים האוינים, בנית הר הבית, ושלטון שדי על הארץ.

6)      יש לנו בררה. אם נשתף פעולה לזירוז התהליך נהנה ממנו, ואם לא, זה יקרה דרך גוים וכו לא נעים.

7)      איננו יושבים ומסתכלים מן הצד לראות מה יקרה! אנו שותפים ויכולים להשפיע ולעזור...........ואם לא הקב"ה יעשה את שלו גם בלעדינו, ואז נשלם מחיר חמור.כמו שהיה בשואה. אז הארץ הייתה פתוחה באישור האומות לפני מלחמת העולם ( בהצהרת בלפור ניתנה לישראל כל הארץ המובטחת, מן הים אל הים, מאוקינוס ההודי ועד ים התיכון ), משלא קבלו היהודים ולא עלו ארצה, באה השואה לחסל 6 מליוני יהודים שלא היו מוכנים לעלות ארצה  אפילו בדור הבא. בנו את הארץ יהודים קומוניסטים בלי יהדות, בלי אמונה, אך קיימו את דבר ה'. הם ירקו דם והפכו את הארץ למסוגלת לקלוט עליה. משהתנגדו הדתיים לחילוניים קם שלטון חילוני, כבר 67 שנים אומר תהילים הקב"ה מתי הצבור יתעורר והתורה תעלה לשלטון ..... ועדיין רחוק. אני מתפללת שנצליח לעלות לשלטון לפני שהערבים יתפסו את השלטון. או הם או אנחנו.

8)      המשיח לא יבוא אם לא נביא אותו. זה תלוי בך. ובי ובכל אחד

יישר כח גדול

בהערכה
ארנה