יום רביעי, 5 בספטמבר 2012

התשובה


ב"עה

עולם תשובה

בהתוועדי לעולם האבנים נודע לי שפספסנו עולם. העולם המערבי נובע מעולם יוון וביסס את המדע- שיטה אנושית למחקר.

 העולם המסורתי כמו שמובא גם בגמרא , גם במדרשים וגם בזוהר הוא עולם מלא שהאדם נמצא בתוכו. עולם של בורא עולם מלא כוחות שפועלים והאדם צריך  לרדות בהם.

 

 

איש המאמין בעולם המערבי הוא מקיים את הצד הדתי שבו באופן טכני, כי הוא בעצמו מושפע מעולם המערב.לעומת זאת יש לנו עולם יהודי, תורני, עסיסי מלא וגדוש מחיות, כוחות אלוקיים המפעלים חי ודומם וצומח לחיות בעוצמה . הוולד מציג בבכייתו את כוחות לחיים שהוא נושא. החי, הצומח והדומם באותה מידה. בעולם הזה האדם אינו לבד. סובב אותו עולם מלא שהוא אמור לרדות בו.

העולם זה אינו טכני. הוא מלא הרגש ומוסר, רוח, מחשבה, מעשה- כל זה עובד ביחד כאשר מחובר אלוקה באופן מתמיד. החיבור אלוקה הוא מתחיל מאפס- הרוח שחייבים לנשום, המים שחייבים לשתות, האוכל שחייבים לאכול מן האדמה, והנשמה הקדושה שבוערת בתוכנו. יותר מזה החוויה של הארץ הקדושה שאתה נושם אותה וחי בה, ואוכל מפרותיה כל העת, אתה עטוף במציאות אחרת כולה עוצמתית באופן אדיר כאשר אתה בורג משמעותי בתוכה.

במעטפת הזו מי שנכשל- וכאן החידוש האדיר- יכול לקום. במסגרת הזו אין גורל. במסגרת הזו יש תשובה.  יש דין אך גם חסד, יש עונש אך גם זכות, יש השגים אך הם תמיד בשותפות עם הבורא שהוא מצליח בידך. בעולם הזה יש כוחות אינספור בבריאה שעלך לגלות, להתרשם, ללמוד ולהכיר, להשתמש בהם אם זכית או לדחותם.

אפשרות התשובה מחזירה את האדם ל"רשות נתונה", האדם יכול לבחור, האדם מחליט על דרכו

 יכולת התשובה מעבירה לאדם אחריות על מעשיו על דרכו.

מערכת התשובה נותנת לאדם תקווה, שמחה כי יש אפשרות אחרת.

 

האיש המאמין בה' יתברך פועל למען ה'. מקיים מצוות ה' אפילו אם לא להנאתו. האיש המאמין פועל לטובת העם והארץ על פי תורת ה'. האיש המאמין שמח להגשים את נסיו וישועת ה' במציאות..

החל מגלוי חוקי הטבע והפיזיקה, גלוי האבנים, הצמחים ומתכות והחי העצום כי כל אלה בעלי תכונות עצומות לטובת האדם, שניתנו כדי שהאדם ינצלם לטובתו, להנאתו, לרפואתו.  גלוי עולם הטבע- עולם הבריאה הוא חומר גלם לאדם לחיות בשמחה תוך כדי שמירה על מצוותיו יתברך.

היום האדם הישראלי לא מכיר את חוקי הטבע בכלל, מושפע מן העולם המערבי, משתדל לקיים מצוות באופן מנוכר כי הוא רחוק מעולם הטבע, לכן אינו מבין.

לכן הסתיה  הקשה לדברים שאינם קשורים למצוות כמו השתחוויה לקברי צדיקים בגולה  בעשרות אלפי איש.

תורת ה' מחזירה אותנו לארץ הקודש בעבודת האדמה, בפרות הארץ הקדושה, בשמיטה וקיום הצדק בין אדם לחברו, דאגה לזולת והאדם החלש בחברה.

יהי רצון שנחזור לעבוד את האדמה מתוך שמחה

ולא נרד מן הארץ

עתה שאנו נמצאים בארץ הקודש , אל נא להתערבב בגויים- שעטנז בגולה העכורה. עתה צריך לעשות מאמצים להיפרד מהם- מהגוים- ימצאו הפתרונות הטכניים לכל עניין בנפרד.

הגויים בארופה מדברים על הומניות והכל אחד- נכון מול ישראל ששונה מכולם. הוא אחד מולם.

הוא מכוון אותנו לכיוון של התשובה כך שהעם משתנה לכיוון שמירת וקיום רצונו על פי מצוותיו.

הגוים בעולם הערבי מדברים על חסול ישראל האחד.

גם כך וכך ישראל הוא אחד לעומתם. יש להפנים מציאות זו של אחדות על  פי ה'  מול הגוים, כדי להפסיק להזדנב בגוים ולעמוד בלחצים ולמצוא פתרונות יצירתיים.

"שימחה לארצך תשובה לעמך"

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה