יום רביעי, 5 בספטמבר 2012

הגרוש


ב"עה

המגורשים הקדושים

 

1.      קדושה מול טומאה

2.      המחיר ששלמו ישראל כשלא יכלו להזדווג לקדושה

3.      דוגמאות מתולדות ישראל

4.      השכנה בחרה בגוים כדי לקדם את הגאולה

5.      גאולה ושפל בתקופתנו

6.      מה לעשות

 

1.      קדושה מול טומאה

בתהליך הגואל את הבריאה והעולמות ,שני גורמים מנוגדים מתהווים, מתנגשים,מחריבים זה את זה, מתנשקים,מדממים, נפצעים, כואבים, מושפלים או מנצחים. קדושה  מול טומאה קיימים לעד. בעולם האנושי אי אפשר בלעדיהם.  כשהאחת גובר השני מושפל. לפעמים שניהם עולים בעת ובעונה אחת במקומות שונים אצל אנשים שונים.

כך יוצא שהתגברות הטומאה באה כתגובה לעלייתה של הקדושה. המאבק בין שתי כוחות אלו הם חיינו.

אנחנו כחומר ביד היוצר.

  1. כל הספור בתורה מן התחילה ועד הסוף, אלה דוגמאות איך אבותינו הקדושים ואחרכך העם הקדוש יכלו או לא יכלו להזדווג בקדושה.

אברהם אבינו הוא הראשון המזדווג לקדושה מתוך אהבה וזיקה גמורה.  בזכותו ניתנת הבטחה של עם קדוש לעשות את רצונו. האבות והאמות אינם חוטאים. הם חיים בנבואה, במציאות ה' בקרבם באופן מתמיד. מציאות ה' בקרבם אינה מבטלת את הרע והסטרא אחרא. אלה דמויות קדושות כי מתוך רוע המציאות הם הולכים בדרך הקדושה. אברהם אצל פרעה, יצחק אצל אבימלך, יוסף הצדיק במצריים, משה רבנו מול פרעה ובני ישראל, דוד המלך מול שאול ובני ישראל ועמי הארצות וכו

מול דמויות אלו יש דמויות אחרות  המייצגות את הטומאה כמו לבן ופרעה וכו

            בספורים אלו רואים את המחיר שישראל משלמים כאשר אינם תואמים את הקדושה. כל ספר שמות, ובמדבר מלאים מחטאי בני ישראל שקשה להם לצעוד עם הקדושה, בגלל הערב רב, בגלל שהטומאה משיקה להם וניזונה מן הקדושה ,כמו קורח.

3.      דוגמת המרגלים של משה רבנו היא מצויינת כדי להראות איך היצר הרע מתלבש על אנשים גדולים. הם מוציאים דיבה על הארץ, מפחידים את הציבור והצבור הזה משלם את המחיר למות במדבר ולא להיכנס לארץ. 38 שנה מחכים במדבר שימותו.

דוד המלך מונה את העם ומגפה  ממיתה אותם. לא את דוד אלא את העם שלא התנגדו

שאול המלך לא שומע לשמואל המלוכה נקרעת ממנו.

עם ישראל לא מתנגד למדייניות, מגפה קשה פוקדת אותם

דוד המלך אינו מחנך את בניו כראוי, הוא נוחח לשני מרדים נגדו.

בתו של שאול, מיכל, מלגלגת על דוד (דווקא כשהוא בהוואי קדוש) ולעולם אין לה ילדים.

בתקופה שלנו אחרי גרוש ספרד היה עת גאולה. אך מעטים תפסו זאת, (רבנים גדולים).עם ישראל ספג עוד מאות שנים של גרושים

בהכרזת בלפור האומות הסכימו לתת  לישראל את הארץ השלמה, מהמדבר הגדול (ערב הסעודית) ועד הים התיכון. מנהר פרת ועד נהר מצריים (ים סוף). בני ישראל לא עלו ארצה , אך נספו בשואה.

מלחמת ששת הימים הקב"ה ברב חסדו נתן לנו את הארץ עד הירדן. שלטונות ישראל סירבו לקבל עד היום, ואז התחיל תהליך קשה שאנחנו היום בתוכו- שלטון ערבי בארץ תוך כדי גרוש היהודים בגבוי השלטון הישראלי.

הנחמה היחידה היא שבסופו של התהליך נצליח לשליטה ישראלית תורנית בארץ ובנית הר הבית. אך לבינתיים נסבול

4.      בתקופות מטורפות כאלו שהיהודים מסרבים לשתף פעולה, מכרחים את הקב"ה לפעול דרך הגוים כדי לעורר את היהודים. כי עם ישראל צבא ה'.

כך קמו שתי מהפכות גדולות- הצרפתית והרוסית  אך ורק כדי ללמד ליהודים שמוש בכלים הכרחיים לגאולה. מדיניות ומלחמה, מלאכה, מדעים, אומנות וספרות . אם מתוך ה-emancipation  או//ו ה- communism בשני התהליכים האלו היהודים הפכו פנים ויכלו לגאול את ארץ ישראל מתוך עבודה עברית, רוח עברית אך ללא אמונה תורנית.

כל זה כדי להביא את היהודים להזדווג לתורה מתוך שמחה ואהבה, עבודה ומלחמה כאחת.

הראשון שקם לקומה הזו היה הרב אברהם יצחק קוק ואנחנו בדרכו אך מרחוק מאוד מאוד.

אחרי מלחמת ששת הימים הקב"ה מרים את הערבים ללמד אותנו קרוא וכתוב. כל מה שהם מכריזים אנו צריכים לומר ולהאמין- למשל: עזה ויריחו תחילה, אין שני עמים בארץ, צריך לגרש עם אחר, צריך לשלוט על הר הבית, מאבק לקנות שטחים ולגנוב קרקעות,נאבקים כדי להיכנס לכל הרבדים בחברה הישראלית לא כדי להרוויח כסף אלא כדי לקחת  את המדינה. אצלנו המפלגות הדתיות שיושבות בכנסת לא דואגות לעם ישראל אלא רק דואגות למשוך כספים לצבור שלהם.

כשהנאצים עמדו עם האקדח מול הרכה של אבי ז"ל אמרו לו: אנו רוצים את טובתכם, שתלכו אל הארץ שלכם, תהיו עצמאיים- בדיוק כך. כמה מן היהודים חשבו זאת? מעטים ברחו לארץ, הרב נספה, מעטים ניצלו בגולה כדי להציל דור חדש עולה לארץ הקודש (זו השארה שלי)

היום עם ישראל שרוע קשה מתוך הגשמיות והנוחיות רחוק מערכי אמונה, תורה וקדושת הארץ.

מעניין שהצבור הסובל בפגויים וגרושים זה הצבור שהיכפט לו דווקא. רק הצבור מכח אהבתו יכול לסבול. צבורים אחרים בארץ לא ישלמו מחיר כזה על הארץ- יברחו. לכן הצבור הדתי לאומי הוא סובל כי הוא היחיד שיכול להושיע.

5.       

בתקופות מטורפות כתקופתנו הטומאה בגובה, כמו אנשי השלטון והערבים. היהודים מגורשים, מושפלים.

יש הפגנות כדי לשפר  ולהטיב ליצר הרע, נוחיות וגשמיות, אך על הקרקע לא מדברים. הבושה של מסירת קרקע ללא מלחמה ועוד אדמה קדושה כהגדרתה בתורה.

6.      מה לעשות?

לעולם בני ישראל לא הצליחו לבטל גזרות. המעפילים אחרי חטא המרגלים לא מצליחים. אך החשמונאים בלהט קדוש מצליחים להביא הטור במקדש ועצמאות מדינית. רק דור אחד היה טהור. אחרכך הייתה הידרדרות. אך זו דוגמא מאלפת  על דחיית גזרות. שהרי החורבן מתקדם.הרב עקיבא והרב טרפון בהגדה של פסח הם יושבים ומדברים על המרד של בר כוכבא. זה השעור . מתוך השפלות הגשמית לקום בזכות התורה הקדושה להילחם בטומאה. ואין מושיע אלא הקב"ה כאשר בני ישראל מבקשים אותו בקדושה להגן על ארצו שלו.

יהי רצון!

עזה ויריחו תחילה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה