יום שני, 7 בינואר 2013

חודש שבט


ב"ה

 חודש שבט

הרבה שנים שאלתי את השאלה האם המצוות הקשורות לארץ הם מן ההכרח או בדיעבד? התשובה שלימדתי האדמה היא, שבמהותה התורה  קשורה לארץ ולאילן ולפרות, לירקות והעשבים..............

איזה חידוש עצום! התורה האלוקית היא מתייחדת עם האדמה בתוצאות האדמה. כל המתוולד ממנה: צמחים, אילנות, פרות, ירקות וכו'. אם כן מצוות האדם אל קונו מקבילות למצוות האדם אל אדמתו כי דרך ייחוד עליון יש כל טוב בארץ. במילים אחרות כל הנראה בעולם הגשמי על האדמה ואפילו בעולם החי הוא תוצאה פשוטה של ייחוד השמיים והארץ.

לכן עבודת האדמה המפרכת מקבילה לעבודת התפילה בבית המדרש. יש להעשיר את הלב הפנימי בחום האדמה כדי להתפלש על בורא עולם מכל וכל.

מועדי ישראל יש להם הבט חקלאי: ז.א חג השבועות הוא חג הקציר,חג הסוכות הוא חג האסיף. אין להסביר זאת בתועלת שבחיי הכפרי ששמח בחלקו בחג . זה פשטני. אלא שהתורה לוקה במשמעותה ללא ההיבט הגשמי של העבודה באדמה.

היום ששבנו אל האדמה מתחילים להבין את העוצמה המועברת לנו דרך האדמה על משמעות התורה בכלל, דברים שלא  הושגו בגולה הארורה. שם בגולה הכל הלך לכיוון הרוחניות והניכור כמו אצל הגוים. כל זה רחוק מן התורה. התורה שלנו היא נמדדת באילן כפשוטו. האילן הנושא פרי הצומח, המעלה עלים ירוקים, המעשיר את העולם בחיות אלוקים דרך עליו. הכימיה של הגוים לימדה אותנו תהליך הפוטוסינתזה וכו', אך זה קטן עלינו...........התהליך העצום המתרחש דרך החלפת החומרים בעלים, דרך החלפת החומרים באדמה ע"י השורשים,וכו' כל התהליכים הטבעיים הרואים אותם בעיני המדע כמנוכרים מן השמיים, תהליכים אלה משמעותם אחת: הם מעבירים חיות אלוקית לעולם. שבלעדיהם אין העולם מתקיים. קיום העולם, מעשה בראשית המתמיד- זאת התורה למעשה, וכל מי שלא יצא מבית מדרשו לאילן לא פגש אלוקה מחייו.

כל מי שלא הלך אחרי הכבשים לפגוש את הסנה הבוער במדבר לא יודע משמעות עשרת הדברות.

מעשה משה רבנו אינו יחידי כי היה נביא הנביאים, כי היה רועה צאן, אלא משה רבנו מנחה דרך לפגוש אלוקה אחת: בהליכה אחרי העיזים במדבר. שם יש סנה בוער ואינו נעכל.

זו חוויה אישית לכל נער ואיש בישראל, שרוצה להכיר את עולמו יה'. לא בבית המדרש ולא בישיבה אלא  במדבר אחרי הצאן יש ליבת אש באילן: שם נאמר "של נעליך מעל רגליך.........קודש הוא"

שם באילן נמצא את ארץ הקודש בלהבת אש קודש בהשתחוויה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה