יום ראשון, 7 בפברואר 2016

חיילים אנחנו
חיילים אנחנוטבעו של אדם להכיר בסמכות מעליו ולקבל אותה. באופן רוחני אדם מכיר בסמכות של איש הקורן את סמכותו ומקבל אותה או שלא. כך בחברה האנושית אנו מאורגנים על פי סמכויות. יש סמכות מדינית, יש סמכות כלכלית, יש סמכות דתית, רוחנית, חברתית, נפשית ועוד. לפי סמכויות אלה יש שלטון וכנסת, יש צבא, בתי ספר, ארגונים חברתיים, כלכליים, וכו'.....

כמו בכל מסגרת יש שמנצלים סמכות לטובה ויש לרעה. סמכות טובה מנצלת לטובת האיש והמסגרת את תכונותיו. סמכות רעה פוגמת באיש ומגבילה אותו בפעילותו במסגרת. בתולדות האדם ראינו דוגמאות טובות ורעות.

דוד המלך הפך את כל הריקנים שרצו אחריו לצדיקים וגבורים ואילו היטלר ניצל את היצר הרע של חייליו להרג המוני עם.

מלכות שלמה הביאה ישועה לעולם וכולם רצו להשתחוות לה' בירושלים לעומת הבולשויקים שהשטלתו ברוסיה תוך כדי הסרת האמונה הפרטית והתיחסו לאנשים כמכונות.

עם ישראל המפורד ומפוזר בעולם למד שאחים אנחנו ולמדו לתמוך אלה באלה במיוחד בארץ הקודש.

חייל טוב הוא חייל שעובד בכל אישיותו לשרת את הסמכות הנעלה בעלת האמונה הנחרצת למענה מוסר את נפשו ונלחם בכל כוחו. אלה חיילי ישראל שהוכיחו את עצמם במלחמות ישראל בתור מאמינים בצדקת דרכנו ונלחמו כאריות אחד אחד ממש...

אם יהיה ספק כלשהו, קטן ביותר והאימון יפגע החייל לא ימסור את נפשו, הוא יעשה כאילו ויעדיף להתחמק. הדוגמאות בתולדות העמים לפנינו. האם חיילים שכירים הצליחו אי פעם בקרב?

האם חילוקי הדעות והמריבות אצל הערבים עוזרים להם לנצח? עם כל הטכנולוגיה שלפניהם המנצח זה האיש שמפעיל אותה.

כך בתורה נלחמו ישראל מעטים נגד רבים בזכות האימון במפקד, ובאמונה הצרופה למצוות ה'....

למה הסלפקים לא יכלו לנצח את המכבים? למה הרומאים כבשו את ירושלים ? בגלל חילוקי הדעות וחוסר האימון- הפגיעה בסמכות........אז נפל הבית, אז קמה נצרות, אז יצאנו לגלות הערורה......

אנחנו כעת במדינתנו היקרה והקטנה במשבר בגלל שהייתה פגיעה בצבור ישראלי טוב והכפתלו, ועוד ממשיכים לפגוע בצבור טוב, אוהד ומאמין בסמכות המדינית שבחרנו בה.יש שמועות על הריסת בתי יהודים, יש שמועות בפגיעה בסמכות האמונית הדתית הצבאית.........המתנה וגם משימה שלנו להיות עם אחד, בתפקידים שונים, באטגרים שונים אך כולנו יחד כמו ארבע המינים בסוכות. יש גוים בינינו, יש ערב רב, יש אויבים אך מזדנבים אחרינו כי מכירים בסמכות.

כדאי להיזהר כל הזמן לא להפוך את הקדרה ובמקום להטיב לנו מטיבים לערב רב, שנותנים סמכות לערב רב או אויבים לפגוע בנו מתוך רצון להראות הבנה ושיתוף פעולה מופלג עלולים לאבד איזון דק.

אין כלי ומגן אחר ליהודי. זו תורתו, אמונתו, מסורתו. תולדות העם הוכיחו. ההתבוללות מביאה לאבדון. עם ישראל המעט שנשאר הוא המאמין. מבלעדי זה הופך להיות כמו כל הגוים ומפסיד את הקרקע עליה הוא עומד תרתה משמע.

תן לחייל את אשר הוא מאמין יהו לך אריות.

בהצלחה לכולנו!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה